NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Ehituslubade andmine
lükati edasi
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1.Elektrijaama tee 59 pääslahoone täielikuks lammutamiseks;
2.Elektrijaama tee 59 kambri täielikuks lammutamiseks;
3. 1Koolipõik 3a elamu rekonstrueerimiseks;
4.Elektrijaama tee 59 õlimajanduse laoplatsi rekonstrueerimiseks;
5.Elektrijaama tee 59 naftasaaduste laadimisplatsi püstitamiseks;
6.Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla rekonstrueerimiseks;
7.Elektrijaama tee 59 kemikaalide laadimisplatsi püstitamiseks;
8.Kangelaste 39 elamu rekonstrueerimiseks;
9. Kangelaste 10 elamu rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: lükati edasi