NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
OÜ Viirma maavara kaevandamise loa väljaandmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: