NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavolikogu 07.07.2005.a. kinnitatud määruse nr 22/58 „Narva linna eelarvest
   
Esitaja: 
 
Määruse punktis 4.1 seatud tähtaja pikendamine kuni 31.10.2005.a. kuna seda võimaldab vahendite jääk.
 
Otsus/tulemused: