NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Oru, 6 Pemurru ja Parve tn vahelise maa-ala dp kehtestamine
   
Esitaja: arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Teisele lugemisele.
 
Otsus/tulemused: