NARVA LINNAVALITSUS - 3.12.2008
   
Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.37 poolelioleva hoone lammutamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tellija: AS BVL Kapital, registrikood 10666605
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja