NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Linnavara- ja majandus Amet (ümberpaigutamine on eelarvest – 0.71%)
Kultuuriosakond(ümberpaigutamine on eelarvest – 1.16%)
 
Otsus/tulemused: