NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 23.03.2005 korralduse nr 267-k muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
AS Bussiveod ja OÜ Transurban avaliku teenindamise lepingute kehtivuse pikendamine
 
Otsus/tulemused: