NARVA LINNAVALITSUS - 4.03.2009
   
Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53
Korraldus: 243-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53 üksikelamu ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 243-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 243-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja