NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 1.Jõe tn 3
Korraldus: 406-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 1.Jõe tn 3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 406-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 406-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja