NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volitus
Korraldus: 390-k 2009
   
Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig
 
Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Aleksander Ljudvigule.
Linnad lepivad kokku alljärgnevas:
1) edendada koostööd tervisedenduse ja ravimiteabe edastamise valdkonnas ning korraldada üksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusühingute ühistegevust;
2) vahetada venekeelset ravimiteavet elanikkonnale nii käsimüügiravimite (40 nimetust) kui ka retseptiravimite (40 nimetust) osas;
3) selgitada välja võimalused ühistel huvidel tuginevate tervisedenduslike koostööprojektide väljatöötamiseks ja elluviimiseks;
4) kaasata meedia linnade ühistegevuste kajastamisse;
5) vahetada teavet mõlemas linnas toimuvate kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste tervisedendusürituste kohta, võimaluse korral kaasata neisse esinejana partnerlinnade spetsialiste.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2009
Töökorras 13.04.2009 vastu võetud korraldus nr 390-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja