NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Ogonjok AÜ, Hundi tn 38
Korraldus: 408-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Ogonjok AÜ, Hundi tn 38
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 408-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 408-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja