NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Projekteerimistingimuste määramine Heitvetepuhastusjaama kõrvalhoone püstitamiseks
Korraldus: 412-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Heitvetepuhastusjaama kõrvalhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: AS Narva Vesi, registrikood 10369373
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 412-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 412-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja