NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsa tn. 10
Korraldus: 414-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Metsa tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoone ja piirde püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 414-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 414-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja