NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Narva Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Määrus: 399-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 399-2009
Võtta vastu määrus nr 399.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja