NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikgult detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja