NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Projekteerimistingimuste määramine uute elektrikaablite paigaldamiseks (Linda tn.2)
Korraldus: 419-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Uute elektrikaablite paigaldamine alates Paul Kerese tn.11 trafoalajaamast kuni Linda tn.2 projekteeritava alajaamani


Tellija: Hiab Balti AS, registrikood 10020469
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 419-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 419-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja