NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Projekti «Klaster Narova» kaasfinantseerimise kinnitamine
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Projekti «Klaster Narova» kaasfinantseerimise kinnitamine. Narva Arinõuandla koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga valmistab ette projektitaotlust «Klaster Narova». Taotlus esitatakse Klastrite arendamise programmi (EAS) I täistaotluste vooru.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti juhiabi-analüütikut direktori ülesannetes Anton Võlitoki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja