NARVA LINNAVALITSUS - 15.04.2009
   
Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a. otsuse nr.128 muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a. otsuse nr.128
“Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt.33 kaupluse rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine.


Tellija: VETA-A Kaubamaja AS, registrikood 10200059
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja