NARVA LINNAVALITSUS - 26.08.2009
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75
Korraldus: 968-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 968-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 968-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja