PrindiAbi

28.06.2007 - Korraline istung1. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel läbivaadatud töökorras 18.06.2007
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2007

2. AS’i Heakorrastus uute aktsiate eest tasumiseks vahendite eraldamisest

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pjotr NyakkOtsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2007 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2007

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Pr.Homjakova taotlusel töökorras 20.06.2007 võtta vastu korraldus nr 854-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2007

4. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Natalja Sõtšinskaja´t vormistama ja kätte saama tema hooldamisel olevatele lastele Ilja Šarov´ile ja Danil Šarov´ile välismaalaste passe Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

5. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Anda Svetlana Alekseenko`le nõusolek müüa tema pojale Denis Semjonov´ile kuuluv ½ korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

6. Narva Soldino Gümnaasiumi üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Soldino Gumnaasiumi direktori kohusetäitjal Jelena Kruglova, raamatupidaja – Roza Šaidulina

Narva Soldino Gümnaasiumi üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

7. Narva Soldino Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tähtaja pikendam

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

8. Ürituse “Bikefest Baltik Rand 2007” läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

9. Narva Linnavalitsuse 10.08.2004.a. määruse nr 810 muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 860
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

10. Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 861
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

11. Narva Peetri Kooli arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 862
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

12. Narva Paplimäe Kooli arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Saata vigade parandamisele.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

13. Narva Paplimäe Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

14. Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 864
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

15. Volituse andmine projekti “Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud tööta

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Volituse andmine projekti elluviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

16. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Lubada : 29.06 - 12.00-00.00
30.06 - 12.00-00.00
01.07 - 10.00-12.00
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

17. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

18. Riigihanke „Toimetulekukoolitus töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele” korraldamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

19. Reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 82400 krooni
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

20. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

21. Narva Linnavolikogu 28.11.01 otsuse nr 384/49 kehtetuks tunnistamine (Puškini 20 mitteeluruumi osas)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2007

22. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Spordikooli "Energia" bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

23. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Daumani 20, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

24. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

25. Narva Linnavalitsuse 22.09.1999 korralduse nr 2382-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara -ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

26. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

27. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

28. Narva Linnavalitsuse 11.08.1999 korralduse nr 1952-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

29. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Eesti Gümnaasiumile

Esitaja: Narva Linnakantslei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Eesti Gümnaasiumile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

30. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Kreenholmi Gümnaasiumile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Kreenholmi Gümnaasiumile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

31. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Joala Koolile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Joala Koolile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

32. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Kesklinna Gümnaasiumile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Kesklinna Gümnaasiumile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

33. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Peetri Koolile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Peetri Koolile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

34. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Pähklimäe Gümnaasiumile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Pähklimäe Gümnaasiumile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

35. Narva Linnakantselei linnavara üleandmine Narva Soldino Gümnaasiumile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihankega „Arvutid, monitorid, serverid ja litsentsid koolidele“ (viitenumber nr 034848) koolidele soetatud riistvara ja tarkvara litsentside üleandmine Narva Soldino Gümnaasiumile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

36. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Jõesuu 15 sõidukite teenindus hoone püstitatud
(palun vormistada töö korras)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

37. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Vahtra 8 lastemänguväljaku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

38. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Raudtee 14 hoone osa rekonstrueeritud autopesulaks;

Otsus/tulemused:
Küsimuse arutusel ei osalenud abilinnapea Sofja Homjakova.
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2007

39. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjäreleve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja järgmiste ehitiste omanikele kasutusload:

1. Kreenholmi tn. 45 Kutseõppekeskuse rekonstrueeritud raamatukogu;
2. Tule tn. 112/ aü Jugla Aiad 2 asuv aiamaja;
3. Laeva tn. 219/ aü Adonis ja Salvia asuv suvila;
4. Pihlaka tn. 34/ aü Berjozka asuv aiamaja;
5. Kaalika tn. 34/ aü Volna asuv suvila;
6. Pingviini tn. 99/ aü Suur Promorskoje asuvaiamaja;
7. Puškini tn. 11 rekonstrueeritud elamu korter nr 32;
8. Puškini tn. 12 elamu hambaravikabinetiks rekonstrueeritud korter nr. 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

40. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Uusküla tn 11 korterelamu fassaadi ja panduse rekonstrueerimiseks;
2. Tallinna mnt. 25; 27; 29; 31 korterelamute fassaadide ja katuste rekonstrueerimiseks;
3. Kangelaste pr. 9 korterelamu tsoklikorruse ruumide rekonstrueerimiseks toidukaupluseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

41. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine,maa ostueesõigusega erastamine Rahu tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 7 Neptunus Osaühing

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Papli tn 99

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

43. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Savi tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Adonis ja Salvia Tõusu tn 98

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Jalaka tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

46. Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kiriku

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kiriku tn 6 Aktsiaselts Viru Gerberei

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

47. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Suur tn 4a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur tn 4a RUNOZIT garaažiühistu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

48. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Elektrijaama tee 81

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Elektrijaama tee 81 Aktsiaselts TERMOISOLA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

49. Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kreenh

Esitaja: Geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 20 Osaühing Larossa Grupp

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

50. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Elektrijaama tee 79

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Elektrijaama tee 79 Aktsiaselts TERMOISOLA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

51. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine, Narvas, nimetusega '"Arula'"

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

52. Projekteerimistingimuste määramine Victoria bastioni kindlustamiseks, restaureerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Victoria bastioni ja bastioni müürides olevate kasemattide kindlustamine, restaureerimine ja konserveerimine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

53. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tiigi lähiala heakorrastamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tiigi lähiala heakorrastamine avalikult kasutatava puhkeala tarbeks

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

54. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.1 olemasoleva tootmishoone laiendamiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn.1 olemasoleva tootmishoone laiendamine ning kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

55. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.10 – M9 mitteeluruumi ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.10 – M9 mitteeluruumi ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega bürooruumide tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

56. Projekteerimistingimuste määramine sidekaablite projekteerimiseks ( OÜ Fill )

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi linnaosade sidekaablite projekteerimine

Tellija: OÜ Fill

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine sidekaablite projekteerimiseks ( OÜ Interframe)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi linnaosade sidekaablite projekteerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.39h ...lillekioskite projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.39h territooriumile rajatavate lillekioskite projekteerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.33 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.6 siseruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn.6 siseruumide ümberplaneerimine stomatoloogiakabineti tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine välisgaasitoru paigaldamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Välisgaasitoru paigaldamine olemasolevast gaasitorustikust kuni Hariduse tn.5M kinnistu piirini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere 42 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.42 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.41 üksikelamu laiendamiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Oru tn.41 üksikelamu ja majandushoone laiendamine ning garaaži ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Energetik-3, Katlamaja tn.11 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Solnetšnoe, Nädala tn.74 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Solnetšnoe, Nädala tn.74 üksikelamu laiendamine koos sauna juurdeehitamisega ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Lõikuse tn.19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Metsaonnid, Lõikuse tn.19 üksikelamu ja garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn.127

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn.127 üksikelamu ja saun ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

68. Projekteerimistingimuste määramine, AÜ Rubini Aed Öö tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Rubini, Öö tn.13 üksikelamu ehitusprojekt koostamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

69. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn.53 üksikelamu ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Oru tn.53 üksikelamu ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

70. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jubileinõi Aiad, Pinna tn.87, üksikelamu ja majandushoonete

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Jubileinõi Aiad, Pinna tn.87, üksikelamu ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

71. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Palli tn.2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Palli tn.2 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ja sauna ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

72. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Esimene Metsaaed, Roo tn.18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Esimene Metsaaed, Roo tn.18 üksikelamu, majandushoone ja katusalune ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

73. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Baltika, Palavuse tn.11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Baltika, Palavuse tn.11 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

74. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Narva Žasmiini Aiad, Jasmiini 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Narva Žasmiini Aiad, Jasmiini 1 üksikelamu ja majandushoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

75. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Tuleviku tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

76. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Rahu tn 34b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

77. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Rahu tn 22a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

78. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kangelaste pr 44b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

79. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Tuule tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

80. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Narva linnas Viru tn 9b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

81. Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007

82. Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” korralduse kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” väljakuulutamiseta läbirääkimistega Narva Linnavalitsuse 21.03.2007 a. korralduse nr 397-k kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2007