Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 20.01.2017 Teatis (Politsei-ja Piirivalveamet) 19.02.2017  
2. 20.01.2017 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
3. 20.01.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4. 20.01.2017 5.3-5/821 Sotsiaalabiameti 2016.a 12 kuu omatulude aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
5. 20.01.2017 Kooliga rahulolu küsitlus (SA Innove) 30.01.2017  
6. 20.01.2017 rahaliste vahendite jäägid (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 19.02.2017  
7. 20.01.2017 eelarvearuanne (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 19.02.2017  
8. 20.01.2017 5.3-5/817 Sotsiaalabiameti eelarvearuanne seisuga 31.12.2016.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
9. 20.01.2017 5.3-5/816 Sotsiaalabiameti 2016.a kulude eelarve täitmise aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
10. 20.01.2017 Taotlus andmete esitamiseks isikule pensioni väljamaksmise perioodi kohta (M. D.) (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
11. 20.01.2017 Taotlus andmete esitamiseks isiku suhtes (M. D.) (OÜ Narva Joala Perearstikeskuse Narva filiaal (Kangelaste 5)) Saadetud  
12. 20.01.2017 5.3-5/815 Sotsiaalabiameti rahaliste vahendite jäägid seisuga 31.12.2016.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
13. 20.01.2017 2-16-12879 Kohtumäärus määruse tegemise edasilükkamisest kuni 24.01.2017.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
14. 20.01.2017 sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 19.02.2017  
15. 20.01.2017 Katastriüksuste moodustamise kohta (OÜ Monada) 19.02.2017  
16. 20.01.2017 2-17-828 Isiku avaldus ja kohtumäärus menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.02.2017  
17. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
18. 20.01.2017 2.1-8/474-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 17.02.2017  
19. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
20. 20.01.2017 Vastus teabekirjale õpilase kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
21. 20.01.2017 Avaldus (Eraisik A.L.) 19.02.2017  
22. 20.01.2017 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
23. 20.01.2017 Küsimus (Eraisik) 19.02.2017  
24. 20.01.2017 Töölähetus J.Holter (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 19.02.2017  
25. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
26. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
27. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
28. 20.01.2017 Vastus nõudekirjale alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
29. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
30. 20.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
31. 20.01.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 19.02.2017  
32. 20.01.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 19.02.2017  
33. 20.01.2017 Vastus päringule parkimiskaardi kohta (Tallinna Transpordiamet) Saadetud  
34. 20.01.2017 Füüsika ülemastme avatud õppesessioon (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
35. 20.01.2017 E-post Päring parkimiskaardi kehtivuse ja kuulutuse kohta (Tallinna Transpordiamet) Menetletud