Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 27.02.2017 Tõendi päring I.K. suhtes (I.K.) 29.03.2017  
2. 27.02.2017 2.1-8/1453-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 23.03.2017  
3. 27.02.2017 2.1-8/1442-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 23.03.2017  
4. 27.02.2017 51 Avaldus (A. J.) 29.03.2017  
5. 27.02.2017 Vastus taotlusele (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
6. 27.02.2017 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Cipollino)  
7. 27.02.2017 Teatis (Eraisik) 29.03.2017  
8. 27.02.2017 Vastus (Selikajev Andrei) 29.03.2017  
9. 27.02.2017 Taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 29.03.2017  
10. 27.02.2017 Teatis (Balt Ehitusprojekt UÜ) 29.03.2017  
11. 27.02.2017 Teatis (Balt Ehitusprojekt UÜ) 29.03.2017  
12. 27.02.2017 arengukava, põhimääruse, vastuvõtu korra muutmine (Narva Täiskasvanute Kool) 29.03.2017  
13. 27.02.2017 Päring (OÜ Hades Geodeesia) 29.03.2017  
14. 27.02.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
15. 27.02.2017 Taotlus (KÜ Kraavi 10) 29.03.2017  
16. 27.02.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 29.03.2017  
17. 27.02.2017 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 29.03.2017  
18. 27.02.2017 Kaebus (Eraisik) 29.03.2017  
19. 27.02.2017 7.2-2.3/3505-1 Teatis kavandatava haldusakti kohta (Päästeamet) 29.03.2017  
20. 27.02.2017 1-16/57-2 Broneeringu pikendamine (Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus) Menetletud  
21. 27.02.2017 ilma Avaldus (KÜ Baltika) 29.03.2017  
22. 27.02.2017 N.Akimova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 29.03.2017  
23. 27.02.2017 ilma Avaldus (KÜ Kraavi 10) 29.03.2017  
24. 27.02.2017 Vaideotsus (OÜ Molong) Saadetud  
25. 27.02.2017 50 Avaldus (A. I.) 29.03.2017  
26. 27.02.2017 ilma Tõendi päring (BALTISIGMA OÜ) Menetletud  
27. 23.02.2017 7-8.1/17/0186 Tõendi päring M.P. suhtes (Eesti Töötukassa) 25.03.2017  
28. 23.02.2017 2.1-3/2081-2 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 24.03.2017  
29. 23.02.2017 2.1-8/1309-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 23.03.2017  
30. 23.02.2017 2-17-2862 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
31. 23.02.2017 2-17-2862 Isiku avaldus ja kohtumäärused (menetluse algatamine ja esindaja määramine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 16.03.2017  
32. 23.02.2017 Terviseedendaja maakondlik tunnustamine (Ida-Viru Maavalitsus) 03.03.2017  
33. 23.02.2017 2-16-19050 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkoste seadmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
34. 23.02.2017 140 Teade abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) 24.03.2017  
35. 23.02.2017 2-16-18394 Teade kohtumääruse avalikult teatavaks tegemise tähtaja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)