PrindiAbi

11.07.2007 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 04.07.2007 vastu võetud korraldus nr 928-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.07.2007

2. Ilutulestike korraldamine Hansa Ilutulestikud OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 05.07.2007 vastu võetud korraldus nr 929-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.07.2007

3. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Svetlana Jakovleva, projektijuht A.ŠtõkalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

4. Narva Paemurru Spordikooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas, Raissa Lihhuša, Viktoria Lutus
Külalised: Paemurru Spordikooli direktor I. Modilainen

Narva Paemurru Spordikooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Lisada korraldusele punkt noomituse tegemiseks.
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

5. Narva 6. Kooli direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

6. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse SÄDEMEKE sõimerühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

7. Kauplemisaja muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: KÜ Kangelaste 15 esimees Natalja Novožilova,KÜ kangelaste 17 esimees Pavel Valtsifer , kaupluse juhataja Maria Kornitskaja, firma omanik Aivar MõikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

8. Projekti juhtkomitee koosseisu kinnitamine (projekt “Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) k

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

9. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise korra vormide kinnitami

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Edasi lükatud täpsustamiseks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

11. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

12. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 11.12.2002.a Narva linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr 03/2307 Solomeja Bõstrova üle seatud hooldus hooldaja Nadežda Antonova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

13. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 11.12.2002.a Narva Linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr 03/2306 Pavel Bõstrov´i üle seatud hooldus hooldaja Nadežda Antonova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Anatoly Efremov´i hooldajaks Vladimir Efremov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

15. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Felix Yudini hooldajaks Valentina Yudina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

16. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Valentina Koppel´i hooldajaks Ljudmila Koppel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

17. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Margarita Semjonova hooldajaks Natalja Gerassimova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

18. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Luiza Haripova`le nõusolek müüa tema lastele kuuluv 2/3 korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

19. Peretoetuste maksmise jätkamine vanemale ja peretoetuste maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Anna Arusoo`le tütre Alla Kirjuškina peale saadavate peretoetuste maksmine.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Vladimir Kiryushkin´ile lapselapse Alla Kirjuškina peale saadavate peretoetuste maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

20. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva Lastekodu sotsiaaltöötaja Elvi Larka´t kasutama Narva Lastekodu kasvandiku VLADIMIR KIRSANOV´i SEB Eesti Ühispangas arveldusarvel olevat raha politseiprefektuuri või kohtu poolt määratud rahatrahvi ja rahakohustuste tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

21. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda Narva linna Sotsiaalabiameti taotlusega ja lubada kanda (reg.nr 75009148) bilansist maha arvuti Samsung.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

22. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

23. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

24. Nõusoleku andmine sõiduõiguse kontrollimise õiguse üleandmiseks

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

25. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

26. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

27. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

28. Liiklusohutuse komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

29. Aktsiaseltsile Vant üüritasu kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

30. Narva linna munitsipaaleluruumi Suur 17-31 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

31. Narva linna munitsipaaleluruumi Rakvere 30a-54 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

32. Narva linna munitsipaaleluruumi Kose 1a-3 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

33. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

34. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

35. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

36. Munitsipaaleluruumi aadressil Kevade 11- 8 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

37. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste 44-20 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

38. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

39. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 14-31 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

40. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 22-53 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

41. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 12-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2007

42. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt 19c Fama Keskuse laiendamiseks (juurdeehituse ehitamiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

43. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt. 11 elamu korteri nr. 41 rekonstrueerimiseks;
2. Puškini 23 elamu korteri nr. 23 rekonstrueerimiseks;
3. Koolipõik 2a elamu korteri nr. 3 rekonstrueerimiseks;
4. Kreenholmi 32 ühiselamu esimese korruse ruumide rekonstrueerimiseks;
5. Puškini 54 administratiivhoone ruumide rekonstrueerimiseks autode töökojaks;
6. Hariduse 5i angaari lammutamiseks;
7. Vihma tn. 18a üksikelamu püstitamiseks;
8. Paju tn. 3 üksikelamu püstitamiseks;
9. Elektrijaamaa tee 180 AS Nakro nahatööstuse jäätmete prügila esimese etapi rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

44. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini 59 ehitatava hooneni veevarustuse-, olmekanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni torustike ja sidekanalisatsiooni kaabli ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

45. Ehitise kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja ehitiste omanikule kasutusload:

1. Tallinna mnt. 23 korterelamu kaupluseks rekonstrueeritud korterid nr 1. ja 2.;
2. Võsa tn. 5/ aü Visnja asuvad aiamaja ja kuur

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

46. Narva LV korralduse nr 663-k "Ehitise kasutusloa andmine" osaline tühistamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tühistada Narva Linnavalitsuse 16.05.2007 korralduse nr 663-k "Ehitise kasutusloa andmine" punkt 1.1 järgmises sõnastuses:

1.1 Roheluse tn 13/ aü Tsaika asuv aiamaja

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

47. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (5.Paemurru tn 7, Nonna Matsuk ja Victor Markidov

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

48. Aadressi omistamine - Tiigi tn 2o

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

49. Aadressi omistamine - Elektrijaama tee 6

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

50. Aadressi omistamine - Elektrijaama tee 10

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

51. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 85 laohoone ja parkimisplatsi projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 85 laohoone püstitamine kõrvalhoonena ning parkimisplatsi rajamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija:AS Eesti Energomontaaž, reg.kood 10176450

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

52. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.50 territooriumile kõnnitee ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 50 ( lasteaed „Potsataja”)


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

53. Projekteerimistingimuste määramine Joala 3 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Joala 3, reg.kood 80219055

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

54. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi 13 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.13 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Narva Koolipõik, reg.kood 80180559

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

55. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54 garaažihoone siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.54 garaažihoone siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

56. Projekteerimistingimuste määramine uue elektrikaabli paigaldamiseks Kreenholmi tn.45a -Joala tn.34

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kreenholmi tn.45a trafoalajaamast kuni Joala tn.34 kaablitransiitkilbini

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine uue elektrikaabli paigaldamiseks Kreenholmi 72-Kreenholmi tn.45a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kreenholmi tn.72 alajaamast kuni Kreenholmi tn. 45a trafoalajaamani nr.AJ97

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Koolipõik1A korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Narva Koolipõik, reg.kood 80180559

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Mebelštšik,Laastu tn.68

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Mebelštšik,Laastu tn.68 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine koos garaaži juurdeehitamisega ja kuuri ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Medital, Meedikute tn.12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Medital, Meedikute tn.12 üksikelamu ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Progress Plus, Kummeli tn.6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Progress Plus, Kummeli tn.6 üksikelamu rekonstrueerimine ja garaaži ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine AÜ SUUR PRIMORSKOJE, Varju tn.149

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ SUUR PRIMORSKOJE, Varju tn.149 üksikelamu ja saun ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Svetofor, Kaevu tn.270

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Svetofor, Kaevu tn.270 üksikelamu rekonstrueerimise koos ümberplaneerimisega ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Svetofor, Liblika tn.227

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Svetofor, Liblika tn.227 üksikelamumansardkorruse muutmine koos garaaži juurdeehitamisega ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine AÜ TERVIS PLUS, Kannikese tn.86

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ TERVIS PLUS, Kannikese tn.86 üksikelamu koos garaaži juurdeehitamisega ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Višnja, Kirsi, 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Višnja, Kirsi, 2 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rakvere tn. 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Rakvere tn. 27 üksikelamu rekonstrueerimine, garaaži lammutamine ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

68. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Taime tn.5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Taime tn.5 üksikelamu laiendamine, kuur ja majandushoone ( sauna, puukuur, garaaž) ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

69. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Vesna Mulla tn 225

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

70. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Gvozdika Õlelille tn 124

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

71. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Oktoober Põhja tn 212

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

72. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Victoria Aiamaad Viktoria tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

73. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Rjabinka Vaigu tn 805

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

74. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Adonis ja Salvia Tormi tn 22

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

75. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Vesna Lume tn 63

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

76. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Gamma Papli tn 75

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

77. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Landõš Piibelehe tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

78. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Družbaplus Kullerkupu tn 101

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

79. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Tervis Plus Sõnajala tn 107

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

80. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Berjozka Pärna tn 17

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

81. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Tšaika Laane tn 29

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

82. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Olginski Leevikese tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

83. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Železnodorožnik Rööpa tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

84. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Berjozka Pihlaka tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

85. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Iskra Tibu tn 36

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

86. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Družbaplus Võilille tn 82

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

87. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Elektron, Valguse tn 26

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

88. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Gamma Jalaka tn 41

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

89. AJANDUSÜHISTU ESIMENE METSAAED krundijaotusplaani muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007

90. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil Majaka tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

91. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-3 Põlevkivi tn 50

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

92. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Elektri tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

93. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Lai tn 137

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

94. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Kadaka tn 28

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

95. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Esimene Metsaaed Kõrkja tn 25

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

96. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja Maasika tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

97. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jantar Taevasina tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

98. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski Hane tn 23

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

99. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2 Kuu tn 64

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

100. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka Aroonia tn 118

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

101. Arvamuse andmine Sõpruse silla maa riigi omandisse jääva veekogu alusele maale.

Esitaja: godeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2007