PrindiAbi

25.07.2007 - Korraline istung1. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

2. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse TAREKE sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

3. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse TULUKE sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

4. Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormi kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1019
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

5. Ilutulestike korraldamine Tulekild OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

6. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme lastekodu sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik´ku esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku Anastassia Semjonova huv.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

7. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovit avama alaealisele Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandikule ANASTASSIA SEMJONOVA´le pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega töövõimetuspensioni saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

8. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme Lastekodu sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik´ku avama alaealisele Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandikule DARJA VETROVA’le Hansapangas arveldusarve sotsiaaltoetuse ülekandmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

9. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku ARKADI KAUZOV´i Hansapangas arveldusarvel olevat raha politseiprefektuuri või kohtu poolt määratud rahatrahvi ja rahakohustuste tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

10. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Määrata pensionär Vladimir Šatilov´i hooldajaks Galina Šatilova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

11. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Denis Semjonov’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Alekseenko.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

12. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Nelya Opekunova´le lapse Eduard Maslennikovi peale saadava lastetoetuse maksmist.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Marina Maslennikova´le poja Eduard Maslennikovi peale saadava lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

13. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Anda Jelena Levitskaja`le nõusolek müüa tema tütrele Aleksandra Levitskaja´le kuuluv ¼ korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

14. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil sõlmida kasutusrendileping uue sõiduauto ostmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

15. Hanke “Toimetulekukolitus töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele” avatud pakkumismenetlusena

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

16. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantserimise vormide kinnitamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1031
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

17. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelvalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Anda välja ehitusload alljärgnevalt:

1. Elektrijaama tee 59 reovee puhastusbasseini püstitamiseks;
2. Haigla tn 1 radioloogia osakonna osade ruumide rekonstrueerimiseks;
3. Mõisa tn 7 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
4. 3.Poheline tn 9 elamu mansardiga täielikuks lammutamiseks
5. Rakvere tn 20a; 20b; 20c korterelamute fassaadide rekonstrueerimiseks;
6. Rakvere tn 20 korterelamu fassaadide ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
7. Pimeaia tn 1 lasteaia silla katte rekonstrueerimiseks;
8. Kangelaste pr 9 korterelamu tsoklikorruse ruumide rekonstrueerimine tööstuskaupade kaupluseks;
9. Puškini tn 3 hoone rekonstrueerimine korterelamuks ja büroohooneks;
10.Puškini tn 3 parkla ehitamiseks;
11. Aü Rubiini Aed, Õhtu tn.10 majandushoone püstitamiseks;
12.Aü Jubileinõi, Heina tn. 72 üksikelamu püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

18. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Anda ehitusluba Gerassimovi 5 hoone rekonstrueerimiseks korterelamuks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

19. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Anda välja järgmiste ehitiste omanikele kasutusload:

1.Puškini tn 59 ehitatud laohoone, parkla, veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustike ja sidekanalisatsiooni kaablile;
2.Tiimani tn. 19 asuvale toidukauplusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

20. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Anda välja kirjaliku nõusoleku Tiimani tn 3 valvehoone ja piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

21. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

272*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

22. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed Videviku tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

23. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed Hämariku tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

24. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Saare tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

25. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Mebelštšik Laastu tn 49

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Õlelille tn 137

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ptšela Herilase tn 39

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Jalaka tn 51

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

29. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ikrinka Kalamarja tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

30. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Valguse tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

31. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika Oja tn 92

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

32. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metšta Aiad Unistuse tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

33. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Valguse tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Saialille tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Päevalille tn 61

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Papli tn 88

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil Majaka tn 12

Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

38. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.1J laohooneosa juurdeehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tiimani tn.1J laohooneosa juurdeehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: ORRO EHITUSE GRUPP OÜ, registrikood 10516880

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

39. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.1C tootmishoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tellija: ORRO EHITUSE GRUPP OÜ, registrikood 10516880

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

40. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.1mitteeluruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Peetri pl.1 mitteeluruumide ümberplaneerimine
koos eraldi sissepääsu ehitamisega tööstuskaupade kaupluse tarbeks


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

41. Projekteerimistingimuste määramine Malmi tn.6 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Malmi tn.6 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimine
koos eraldi sissepääsu ehitamisega kaheks eraldiseisvaks äripinnaks tegemise tarbeks


Tellija: AS Narva Kinnisvarabüroo, registrikood 10009775

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

42. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.8

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tallinna mnt.8 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 8 Narva, reg.kood 80162649

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

43. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.4A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tallinna mnt.4A korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 4A, 6A, 8A, reg.kood 80180157

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

44. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.6A

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tallinna mnt.6A korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 4A, 6A, 8A, reg.kood 80180157

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

45. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.8A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tallinna mnt.8A korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 4A, 6A, 8A, reg.kood 80180157

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

46. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.25 – 27, 28 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

47. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.10b-52 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

48. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.10b-54 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

49. Projekteerimistingimuste määramine Mätta tn.9 üksikelamu laiendamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Mätta tn.9 üksikelamu laiendamine ning sauna ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

50. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.5 - 23 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Kreenholmi tn.5 - 23 korteri ümberplaneerimine massaažikabineti tarbeks

Tellija: Marina Batraeva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, 6. Paemurru tn. 11 üksikelamu laiendamine koos veranda rekonstrueerimisega ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

52. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Anil, Aniliini tn.24

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Anil, Aniliini tn.24 üksikelamu ja saun ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Energetik-1, Mesilase tn. 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, AÜ Energetik-1, Mesilase tn. 40 üksikelamu laiendamine koos veranda juurdeehitamisega ning sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla tn.4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, Puuvilla tn.4 üksikelamu rekonstrueerimine koos ümberplaneerimise ja mansardkorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

55. Kreenholmi tn 52 ja 54 maa- alade detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.07.2007

56. Narva Linnavolikogu määruse 28.06.2007. a nr 22 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimuse Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva Linnavolikogu määruse 28.06.2007. a nr 22 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.07.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine Süsiaugu tänava lõik 1 ja Süsiaugu tänava lõik 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Süsiaugu tänava lõigu 1 ja Süsiaugu tänava lõigu 2 projekteerimine detailplaneeringu alusel


Tellija: AS Vestman Kinnisvara, registrikood 10120142

Otsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.07.2007

58. Vahtra tn 7 maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorraldue osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.07.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Mõisa tn.3 korterielamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.17 - 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Kangelaste pr.17 - 15 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 30A - 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Kreenholmi tn. 30A - 26 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn. 117

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn. 117 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Solnetšnoe, Aasta tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Solnetšnoe, Aasta tn 5 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

64. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

65. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 11 - 12 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi Nikolajev

Edastada menetlemiseks Volikogusse.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

66. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 32 - 359 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

67. Munitsipaaleluruumi Tiimani 2 - 9 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

68. Munitsipaaleluruumi Uusküla 9 - 48 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

69. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 5-60 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

70. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Lisada Politseile 34 301 krooni kompleksprogrammiks, Muuseumile 2500 krooni muselaali ostmiseks, Kultuuriosakonnale 5000 Märt Vilt´i raamatu "Mälestustekett" trükkimiseks.

Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

71. Narva Linnavalitsuse 21.02.2007.a korralduse nr.183-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 21.02.2007.a korralduse nr.183-k
„Narva linna 2007.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

72. Narva linna 2007.a eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

73. Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplan

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

74. Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

75. Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnakretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

76. Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linna Sotsiaalabiameti bilanssi

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linna Sotsiaalabiameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007

77. Vara üleandmine Narva Linnakantseleilt Laste Loomemajale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Narva Linnakantseleilt
linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2007