PrindiAbi

08.08.2007 - Korraline istung1. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1. Energia 2b ja Energia 4e asuvate kioskite kasutamiseks kasutamise ajaks kuni 01.08.2008 a
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.07.2007 võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.07.2007

2. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Jevgeni Tšetšuškov`il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Volkov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

3. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Olga Simakova´le, mis oli määratud lapsele Anastassia Potšijenkova´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Zoja Matjuškova´le lapse Anastassia Potšijenkova peale saadava peretoetuste maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

4. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse KULDKALAKE sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Võtta vastu korraldus nr 1087-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

5. Klassi täituvuse piirnormi muutmisest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

6. Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodustingimustel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Võtta vastu määrus nr 1088

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

7. Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Võtta vastu määrus nr 1089

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

8. Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Kinnitada direktori ametikohale Arno Timoškin.

Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

9. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Lisada 15000 ansambli Be Free reisiks Moskvasse, 5800 Spordikoolile Energia transpordikuludeks.

Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Võtta vastu korraldus nr 1092-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

11. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Goubeva

Võtta vastu korraldus nr 1093-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

12. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi Nikolajev

Võtta vastu korraldus nr 1094-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

13. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi Nikolajev

Võtta vastu korraldus nr 1095-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

14. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi Nikolajev

Võtta vastu korraldus nr 1096-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

15. Osaühingu Narva Jäätmekäitluskeskus osakapitali suurendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

16. Nõusoleku andmine vara võõrandamiseks (Rahu 42, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

17. Lepinguliste kohustuste muutmine (Daumani 20, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

18. Investeerimiskohustuste täitmise tähtaja pikendamine 12.08.2005 müügilepingu järgi (Puškini 64)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

19. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate keldriruumide kasutusse andmine (Tulundusühistu INKERI)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

20. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate keldriruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

21. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda 4 hoones asuva 6.korr. ruumi üüriõgusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

22. Narva linna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

23. LVMA kulude üleandmine Kuituuriosakonna,Narva Hummanitaargümnaasiumi,Kultuurimaja Rugodivi,Narva Paj

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

24. Puškini tn 8 koormamine reaalservituudiga Puškini tn 6 kinnistu kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

25. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed Hämariku tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldu nr 1106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Družbaplus Karikakra tn 41

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tšaika Kivilille tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitek Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Sireli tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

29. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Jalaka tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

30. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tervis Plus Kannikese tn 68

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

31. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Saialille tn 46

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne hallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

32. Narva Linnavalitsuse 11.07.2007 korralduse 1011-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 11.07.2007 korralduse 1011-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja Maasika tn 12”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

33. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kalda tn 5

Esitaja: peaarhitekt Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalda tn 5
AKTSIASELTS ŽUR

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

34. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2 Tule tn 182

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Oktoober Lõuna tn 67

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Pinge tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Malõi Primorski Looga tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Družbaplus Karikakra tn 41

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Õlelille tn 138

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 120

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Družbaplus Pojengi tn 21

Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Kuuse tn 17

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil Majaka tn 45

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Papli tn 98

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitektOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Žasmini Aiad Jasmiini tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ikrinka Kalamarja tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Iskra Kana tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Papli tn 56

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje Aeru tn 261

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Haava tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

51. 5.Paemurru tn 16 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

52. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1. Kalda 5 ajutise piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

53. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Võidu 5 elamu korterid (korterid 63 ja 64) on rekonstrueeritud perekeskuseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

54. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1. Joala tn 7; 9 korterelamute fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Kangelaste prospekt 5 korterelamu korteri nr. 61 rekonstrueerimine perearstikeskuseks;
3. Energia tn 2 fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
4. Kangelaste prospekt 47a korterelamu korteri nr. 12 rekonstrueerimiseks;
5.Gerassimovi 9a hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
6.Kerese 36 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
7. Aü Svetafor, Pikk tn.31 üksikelamu püstitamiseks;
8.Juhhanovi tn. 38 eramu ja sauna laiendamiseks;
9. Kreenholmi tn. 52 ja Kreenholmi tn. 54 territooriumile trahvoalajaama nr. 96, maakaabelliini nr. 182 ühenduspunktini P, maakaabelliini nr. 165 ja nr. 166 ühenduspunktideni T1 ja T2 paigaldamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

55. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Anda välja järgmiste ehitiste omanikele kasutusload:

1. Kosmonaudi tn. 4 kaubanduskeskuseks rekonstrueeritud teise korruse ruumidele;
2. Joala tn 11 korterelamu perearstikeskuseks rekonstrueeritud korterile nr. 73;
3. Õietolmu tn. 4/ aü Ptšela püstitatud suvilale;
4. Õietolmu tn. 3/ aü Ptšela püstitatud suvilale ja majandusehitisele;
5. Udu tn. 260a/ aü Baltika püstitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

56. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1. Rahu 30 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

57. Projekteerimistingimuste märamine AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn.114

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn.114 üksikelamu ja sauna ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Progress Plus, Kummeli tn. 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, AÜ Progress Plus, Kummeli tn. 9 üksikelamu laiendamine ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Ivuška, Anne tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Ivuška, Anne tn. 18 üksikelamu ja garaaži ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Tšaika, Leinakase tn., 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, AÜ Tšaika, Leinakase tn., 29 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine koos sauna juurdeehitamisega ja kuuri ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Tšaika, Kaste tn.2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Tšaika, Kaste tn.2 üksikelamu ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Višnja, Malinovaja tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, AÜ Višnja, Malinovaja tn. 16 üksikelamu laiendamine ja mansardkorruse väljaehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Leesika tn.12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Metsaonnid, Leesika tn.12 üksikelamu ja kuuri ehitamiseks ning sauna laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jugla Aiad - 2, Tule tn. 148

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Jugla Aiad - 2, Tule tn. 148 üksikelamu ümberplaneerimine koos laiendamisega ja majandushoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Narva Astri Kanal, Kanali tn. 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Narva Astri Kanal, Kanali tn. 29 üksikelamu ja sauna ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Suur Primorskoje, Aeru tn. 262

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, AÜ Suur Primorskoje, Aeru tn. 262 üksikelamu laiendamiseks ja majandushoone ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Paju tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, Paju tn. 12 üksikelamu ja garaaži ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

68. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, Oru tn. 24 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning sauna ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

69. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6.Paemurru tn. 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, 6.Paemurru tn. 9 elamu rekonstrueerimiseks ja uue üksikelamu ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

70. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Progress Plus, Kummeli tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, AÜ Progress Plus, Kummeli tn. 3 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

71. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Gvozdika, Saialille tn. 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Gvozdika, Saialille tn. 30 üksikelamu ja garaaži ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

72. Juhkentali tn 12 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

73. Tiigi tn 2h ja Tiigi tn 2k maa- alade detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

74. Kalda tn 12h maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

75. Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti ...

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

76. Jõesuu tn 17 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

77. Hariduse tänav ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Edastada menetlemiseks Volikogusse
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

78. Projekteerimistingimuste määramine Vaivara tn.3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Vaivara tn.3 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

79. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

26.Juuli 27 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

80. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Uusküla tn.7 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

81. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Uusküla tn. 17 korterielamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ja maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

82. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 51

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Kangelaste pr. 51 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2007

83. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Progress Plus, Kummeli tn. 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

AÜ Progress Plus, Kummeli tn. 2 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse välja ehitamisega ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007

84. Volitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Volitada Vyasheslav Stepanovit vormistama ja kättesaama Ilmar Einštein Eesti kodaniku passi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

85. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2007