PrindiAbi

03.10.2007 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada Rahandusametile 5000 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 1397-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

3. Volituste andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

4. Linnavara tasuta võõrandamine (Kalda tn turu piirdeaed)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

5. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

6. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

7. LVMAbilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine,bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikoaljevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

8. Narva linna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

9. Koolieelse lasteasutuse Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

10. Koolieelse lasteasutuse Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

11. Koolieelse lasteasutuse Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

12. Narva Soldino Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

13. Laste arvu suurendamine Narva koolieelse lasteasutuse Maasikas liitrühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1408-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

14. Laste arvu suurendamine Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetöitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

15. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuri kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Kultuuriosakonna struktuuride eelnõu vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada nimetatud küsimust volikogus ette kandma abilinnapead Jelena Torokveid.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

16. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Peetri Kooli klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

17. Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

18. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse KIRSIKE sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

19. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse Pääsuke sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

20. Aadresside omistamine - Kõrkja tänav 35 ja Kõrkja tänav 35a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1414-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

21. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Oru tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

22. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Žasmini Aiad Jasmiini tn 41

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

23. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Gerassimovi tn 9a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gerassimovi tn 9a AS STV

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Energia tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1418-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Grafovi lõik 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1419-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Grafovi lõik 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1420-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kooli põik

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1421-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Ak. Maslovi

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

29. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski Varese tn 4

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

30. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Valge tn 209

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Hr Kalju Müür


Katastriüksuse nimi/aadress: Narva linn, Vestervalli tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

32. Tänavale nimetuse omistamine - Energia põik.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

33. Tänavale nimetuse omistamine - Lasteaia tänav

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1427-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

34. Aadressi omistamine - Kreenholmi tn 3b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

35. Aadressi omistamine - Lasteaia tn 6

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Hr Kalju Müür


Katastriüksuse nimi/aadress: Narva linn Gerassimovi tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Hr Kalju Müür


Katastriüksuse nimi/aadress: Narva linn Haigla tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Hr Kalju Müür


Katastriüksuse nimi/aadress: Narva linn Tiigi tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

39. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn. 18c - 114

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn. 18c - 114 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

40. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, Oru tn. 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Oru tn. 29 üksikelamu osaline ümberplaneerimine ja fassaadide osaline soojustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

41. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, AÜ Rubini aed, Hommiku tn. 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, AÜ Rubini aed, Hommiku tn. 14 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1435-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

42. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Vesiroosi tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Metsaonnid, Vesiroosi tn. 11, üksikelamu ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

43. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Malõi Primorski, Looga tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Malõi Primorski, Looga tn. 4 üksikelamu ehitamine ja kuuri ümberplaneerimine saunaks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed Hommiku tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1438-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Pikk tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1439-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2013

46. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tänava lõigu projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mõisa tänava lõigu projekteerimine alates Partisani tänavast kuni Tiimani tänavani detailplaneeringu alusel

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada hr Kalju Müür nimetatud küsimuses Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

47. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.89 keldriruumi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.89 keldriruumi rekonstrueerimine tööstuskaupade kaupluse tarbeks

Tellija: Korteriühistu Rakvere 89 Narva, reg.kood. 80145528

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

48. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.40 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Rahu 40, reg.kood 80158943

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

49. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.38a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalu Müür

Tellija: Korteriühistu Rahu 38A Pluss, reg.kood 80113988

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

50. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 heitvee puhastusrajatise püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

51. Projekteerimistingimuste määramine Tapamaja tn.5 laoruumi rekonstrueerimiseks metallitöökoja tarbeks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ Goldnar, reg.kood 10894688

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

52. Narva linnavalitsuse ehitus- ja arhitektuurikomisjoni kinnitamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1445-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

53. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalu Müür

1. Tolli tn 17 laiendatud eramaja;
2. Tibu tn 39 / AÜ Iskra asuv aiamaja;
3. Kreenholmi tn 10a asuv müügikiosk;
4. Joala tn 11 asuv müügikiosk;
5. Tallinna mnt 30 juures asuv müügikiosk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1446-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

54. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Rakvere 39 välisvalgustuse ehitamiseks;
2. Vestervalli 4 panduse paigaldamiseks;
3. Gerassimovi 10 korterelamus elektripaigaldise muutmiseks;
4. Kreenholmi 23a; 23b korterelamudes elektripaigaldise muutmiseks;
5. 4.Roheline garaaži rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1447-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

55. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Haigla 1 hoone keldri ruumide rekonstrueerimiseks laoruumideks;
2.Elektrijaama tee 29 reaktori ja 330/110 trafo koos separaatoriga püstitamiseks;
3. Puškini tn 28 kaablitransiitkilbist kuni Vabaduse tn 5 kaablitransiitkilbini maakaabelliini ehitamiseks;
4. Võidu prospekt 10 korterelamu katuse, fassaadide ja silluseriba rekonstrueerimiseks;
5. Hariduse 15b hoone rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1448-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

56. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 2 Koolipõik tn 2a korter 3 rekonstrueeritud;
2. Tallinna mnt 11 korter 41 rekonstrueeritud;
3. Puškini tn 23 korter 23 rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1449-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine Peetri platsi ääres asuva skvääri rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Peetri platsi ääres asuva skvääri rekonstrueerimine
ning “Pulmapuu” paigaldamine ideekavandi alusel

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada hr Kalju Müür nimetatud küsimuses Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Kosmonaudi tn.3 - 1, 2, 3 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kosmonaudi tn.3 - 1, 2, 3 korterite ümberplaneerimine
koos nende ühendamisega ja eraldi sissepääsu ehitamisega bürooruumide tarbeks

Tellija: Tatjana Rušeljuk, Nadežda Rušeljuk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1450-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

59. 26. Juuli tn 4 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega Maxima Eesti OÜ kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1451-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

60. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 20.02.2004.a korraldusega nr 03-239 Zoja Horlunova üle seatud hooldus hooldaja Olga Kondratjeva poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

61. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 06.10.2004.a korraldusega nr 964-k Liilia Šalõt üle seatud hooldus hooldaja Irina Astukevitš poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

62. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 13.07.2001.a korraldusega nr 03/744 Stalina Sviridova üle seatud hooldus hooldaja Galina Tyakht poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

63. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 18.02.2003.a korraldusega nr 03-234-k Vassili Žernjak üle seatud hooldus hooldaja Valentina Žernjak poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

64. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Jekaterina Aleksejeva hooldajaks Niina Dalinger.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1456-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

65. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Liidia Heikinen hooldajaks Pavel Kheykinen.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1457-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

66. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Zoja Horlunova hooldajaks Vladimir Horlunov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1458-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

67. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Ivan Sityaev´i hooldajaks Maria Sitjajeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1459-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

68. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Vjatšeslav Gaziitšuk’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kumm.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1460-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

69. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Anton Sumarokil perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Slepnjov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

70. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada Narva linna Laste Varjupaigal sõlmida kasutusrendileping sõiduautole Mercedes-Benz Vito 109 CDI – A2 Kombi Basic.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1462-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

71. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõegrova

Määrata pensionär Vassili Žernjak hooldajaks Jelena Jefimova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1463-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007

72. Narva Linnavalitsuse 21.02.2007.a korralduse nr.183-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1464-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2007