PrindiAbi

17.10.2007 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Aktsiaselts EVORE

Otsus/tulemused:
Kalju Müüri taotlusel võtta vastu töökorras 11.10.2007 korraldus nr 1496-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

2. Ehitise kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Narva linna turismi kaardid, mis on püstitatud vastavalt ehitusprojektile;
2.Narva linna turismi objektide infotahvlid, mis on püstitatud vastavalt ehitusprojektile;
3.Narva linna infopostid, mis on püstitatud vastavalt ehitusprojektil;
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 15.10.2007 vastu korraldus nr 1497-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2007

3. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" eduka pakkumuse vastuvõtmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 15.10.2007 vastu korraldus nr 1498-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2007

4. Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistuse struktuuri kinnitamine

Esitaja: Narva LV Linnaarstiteenistus
Ettekandjad: Narva LV Linnaartiteenistuse juhataja Andrei Antonov

On vajalik planeerida Narva LV Linnaarstiteenistuse koosseisus koristaja 0,25 ametikohta

Otsus/tulemused:
Vormistada volikogu otsuse eelnõuna.
1. Esiatada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

5. "Vana-Narva miniatuuris" töörühma moodustamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Projekti "Turismitoote "Vana-Narva miniatuuris" arengukontseptsiooni koostamine" töörühma moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1499-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

6. Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse ajutine peatamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1500-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

7. Konkursi “Narva suveniir 2007” tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

8. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1502-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

9. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Parandus - Energia tänav maja nr 4 on õige.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

10. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1503-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-24 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 11-5 Narvas (üldpinnaga 20,7 m2 ) üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 8-42 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1504-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

15. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhišaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1505-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

16. Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva linna 2007. aasta eelarve muutmise ettepaanekuga ja pöörduda vastava eelnõuga Narva Linnavolikogu poole.
2. Volitada Rahandusameti direktorit pr Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

17. Narva Linnavalitsuse Rahandusameti struktuuri kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Eelnõu teha ümber otsuse eelnõuks.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks "Narva Linnavalitsuse Rahandusameti struktuuri kinnitamine" otsuse eelnõu.
2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2007

18. Narva Linnavalitsuse 04.04.2007 määruse nr 427 täiendamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1506.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

19. Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1507-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

20. Üürilepingu kehtivusaja pikendamine (OÜ VITADENT)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1508-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

21. Narva Linnavalitsuse, AS EESTI RAUDTEE ja Ida-Eesti Päästekeskuse vahel sõlmitav koostööleping

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1509-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

22. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Narva linna joogivee probleemide lahendamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1510-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

23. Aadresside omistamine - Roo tänav 14 ja Roo tänav 14a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1511-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

24. Mõisa tn (Partisani tn - Tiimani tn) teelõigu detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Mõisa tn (Partisani tn - Tiimani tn) teelõigu detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu eelnõule (lisatud).
2. Volitada hr Kalju Müür'i nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

25. Lavretsovi tn 6 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Lavretsovi tn 6 maa- ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu lalgatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule (lisatud).
3. Volitada hr Kalju Müür'i nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

26. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine(AÜ Berjozka,Pärna tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1512-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,26.Juuli tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1513-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Kadastiku jalgrada

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1514-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

29. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Elektrijaama tee 83

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektrijaama tee 83
Aktsiaselts EESTI ENERGOMONTAAŽ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1515-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

30. Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Elektrijaama tee 85

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektrijaama tee 85
Aktsiaselts EESTI ENERGOMONTAAŽ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1516-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

31. Maa ostueesõigusega erastamine Ivuška AÜ Tiina tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1517-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

32. Maa ostueesõigusega erastamine Gamma AÜ Jalaka tn 16

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1518-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

33. Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ Valge tn 196

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1519-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 42

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1520-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine Tšaika AÜ, Kaste tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1521-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine Višnja AÜ, Sinika tn 30

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1522-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine Jugla Aiad-2 AÜ, Kuu tn 32

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1523-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 39

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1524-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine Berjozka AÜ, Kuuse tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1525-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine Olginski AÜ, Tihase tn 22

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1526-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Mulla tn 192

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Mulla tn 192

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1527-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

42. Ehitise kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kangelaste prospekt 9 tööstuskaupade kaupluseks rekonstrueeritud soklikorruse ruumid;
2. Mõisa tn 8 rekonstrueeritud hoone fassaad;
3. 26 Juuli tn 13a lasteaia hoones rekonstrueeritud ujula ruumid;
4. Tallinna mnt 41 asuv müügikosk;
5. Pähklimäe tn 2a asuv müügikiosk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1528-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

43. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Elektrijaama tee 59 vanametalli lõhkamise platsi piirde ehitamiseks;
2. Elektrijaama tee 59 vanametalli lõhkamise platsi sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1529-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

44. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.AÜ Anil, Aniliini tn 24 aiamaja püstitamiseks;
2.Juhhanovi tn 20 saun-kuuri laiendamiseks;
3.Juhhanovi tn 20 eramu (mansardiga) laiendamiseks;
4.Kosmonaudi tn 7 korterelamu korteri nr 29 rekonstrueerimiseks;
5.Oru tn 5 korterelamu korteri nr 22 rekonstrueerimiseks;
6.Daumani tn 11 lasteaiahoones ujula ruumide rekonstrueerimiseks;
7.Kangelaste tn 41 elamu korteri (korter 38) rekonstrueerimiseks serveriruumideks;
8.Kreenholmi tn 52 hoone soojustrassi ehitamiseks;
9.Elektrijaama tn 59 vanametalli lõhkamise platsi ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1530-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

45. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 26. Juuli tänaval projekteeritud veekaevust kuni Kreenholmi tn 52 hooneni välisveetorustiku ehitamiseks.
2. Kreenholmi tn 52 krundil projekteeritud kaevust KK891 kuni 26. juuli 4 krundil projekteeritud kaevuni KK889 väliskanalisatsiooni torustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1531-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

46. Teenindusmaa määramine Narvas, Tiigi tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1532-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

47. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas, Hariduse tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1533-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

48. Tänavale nimetuse omistamine - Energia põik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1534-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

49. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 hoone siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.52 hoone siseruumide rekonstrueerimine
autoremonditöökoja ning autovaruosade kaupluse tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1535-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

50. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 territooriumile kergehitise püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 territooriumile kergehitise püstitamine Balti Elektrijaama avariisituatsiooni energiavarustuse tagamiseks

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1536-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

51. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.5 tootmishoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kulgu tn.5 tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: Metalliset Eesti AS, reg.kood 11011627

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada hr Kalju Müür nimetatud küsimuses Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

52. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.23 kontorihoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Sivex International, reg.kood 10208011

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1537-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

53. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.23 metallangaari fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Sivex International, reg.kood 10208011

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1538-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

54. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.12 - 24 korteri ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.12 - 24 korteri ümberplaneerimine bürooruumi tarbeks

Tellija: OÜ Ehital Liising, reg.kood: 10343540

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1539-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

55. Projekteerimistingimuste määramine uue elektrikaabli paigaldamiseks Kulgu sadam 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kulgu sadam 2 kaablitransiitkilbist kuni Kulgu sadam 1 trafoalajaamani nr.AJ17

Tellija: Garaažiühistu Kulgu, reg.kood 80050845

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1540-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

56. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.23 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Puškini 23, reg.nr.80175713

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1541-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine Daumani tn.13 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Daumani tn 13 Korteriühistu, reg.kood 80021654

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1542-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.2 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Rahulik, reg.kood 80245158

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1543-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine Vaksali tn.13 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vaksali tn.13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Elukamp, reg.nr.80183150

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1544-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.3 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 3, reg.nr.80162521

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1545-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.24 üksikelamu, sauna ja garaaži projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.24 üksikelamu, sauna ja garaaži projekteerimine kehtestatud detailplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1546-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn.177 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn.177 üksikelamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1547-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Energetik-1, Paadimehe tn.2 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Energetik-1, Paadimehe tn.2 üksikelamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1548-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine Partisani 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Partisani 6 hoone keldri- ja 1.korruste siseruumide ümberplaneerimine külaliste tubade, baari ja sauna tarbeks.

Projekteeritavate keldrikorruse siseruumide suletud netopind: ≈ 251,1 m2
Projekteeritavate 1. korruse siseruumide suletud netopind: ≈ 227,0 m2

Tellija: Vadim Karavajev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1549-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine Partisani 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Partisani tn.6 hoone 1., 2., 3. korruste siseruumide ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega äri-, büroo- ja kaubanduspindade tarbeks.
Projekteeritavate siseruumide suletud netopind: ≈ 1182,4 m2

Tellija: Tatjana Filippova

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada hr Kalju Müür nimetatud küsimuses Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.55a automaattankla NESTE rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Neste Eesti AS, reg.kood 10167511

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1550-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Oktoober, Lõuna tn.52 üksikelamu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Oktoober, Lõuna tn.52 üksikelamu rekonstrueerimine ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1551-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

68. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Višnja, Sinika tn.3 piirdeaia rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1552-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

69. Kraavi tn koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Famar Projekt kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1553-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

70. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Linda 5 hoone rekonstrueerimiseks õppe- ja bürooruumideks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2007

71. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Tatjana Oskolkova hooldajaks Zinaida Oskolkova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1555-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

72. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Leonid Sovetny hooldajaks Iraida Sovetnaya.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1556-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

73. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Ksenija Murasoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Petrova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1557-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

74. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Ivan Solovjov´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Belov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1558-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

75. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Tamara Kozlova´t vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel asuvale lapsele Artjom Kabanov´ile tähtajalist elamisluba ja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1559-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

76. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse VADIM JEGOROV´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1560-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

77. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Natalja Vorobjova arveldusarvelt olevat raha hambaraviks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1561-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

78. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Viktoria Prokatšova`le, mis oli määratud lapsele Alina Prokatšova´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Olga Prokacheva´le lapselapse Alina Prokatšova peale saadava peretoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1562-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

79. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Irina Krõlova´le, mis oli määratud lapsele Dmitri Sokkojevi´le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Valentina Sokkojeva´le lapse Dmitri Sokkojevi peale saadava peretoetuse ja sotsiaaltoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1563-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

80. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Olga Matilainen´ile, mis oli määratud lapsele Georgi Ippolitovi´le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Mihail Ippolitov´ile lapse Georgi Ippolitovi peale saadava peretoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1564-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

81. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a korraldusega nr 525-k Klavdia Antonova üle seatud hooldus hooldaja Ludmilla Bolšakova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1565-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007

82. 2007.a tasandusfondis sotsteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamise küsimuse deligeerimine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig'it kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

83. Koolieelse lasteasutuse Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1566-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

84. Koolieelse lasteasutuse Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1567-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

85. Koolieelse lasteasutuse Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1568-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

86. Koolieelse lasteasutuse Maasikas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1569-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

87. Koolieelse lasteasutuse Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1570-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

88. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Joala Kooli klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1571-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

89. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1572-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

90. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1573-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

91. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1574-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

92. Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1575-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

93. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1576-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

94. Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplan

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1577-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

95. Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1578-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

96. Narva Linnavalitsuse 18.06.1999 määruse nr 1392 Narva Haigla surnukuuri tasuliste teenuste kinnitami

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.Liimets

Narva linnavalitsuse 18.06.1999.a.määruse nr 1392 "Narva Haigla surnukuuri tasuliste teenuste kinnitamine" kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1579.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2007

97. Volikirja väljastamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliliselt: Vastavalt Sotsiaalhoolekandeseaduse paragrahvi 24 lõikele 4 ja arvestades alaealise ema Maria Kljussova avaldust, anda volitus Niina Kuzmitšovale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Aleksei Kljussovi isikutunnistuse ja passi saamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

98. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2007