PrindiAbi

07.11.2007 - Korraline istung1. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn ja Rakvere tn ristmikule valgusfooride paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta 31.10.2007 töökorras vastu.
Töökorras 31.10.2007 vastu võetud korraldus nr 1603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2007

2. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Anatoli StarostinOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

3. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 19.05.2005.a. Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 478-k Klavdiya Chekolovets üle seatud hooldus hooldaja Liudmila Eremina poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1605-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

4. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Aleksandra Beljajeva hooldajaks Georgi Artamonov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1606-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2007

5. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Zoya Kurova hooldajaks Margarita Vinogradova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1607-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

6. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Klavdiya Chekolovets hooldajaks Nadežda Tšekolovets.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1608-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

7. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Irina Zelenina´t vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel asuvale lapsele Diana Chernook´ile tähtajalist elamisluba, isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) ja panema kleebis passi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1609-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

8. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it avama alaealisele Narva Lastekodu kasvandikule KIRILL HMELEVSKI´le pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1610-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

9. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovit avama alaealisele Narva Lastekodu kasvandikule VLADIMIR KIRSANOV´ile pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1611-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

10. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ANDREI ŠTŠIGLITSOV´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

11. Peretoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Zaytuna Ledeneva`le Kira Kuznetsova peale saadava lapsetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

12. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Veronika Mend’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Aleksejeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

13. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Jevgeni Zorin´ile nõusolek müüa tema tütrele Valeria Zorina´le kuuluv korteriomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1615-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2021

14. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaalteenuste piirimäära kehtestamine 2007.aastaks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaalteenuste piirimäära kehtestamine 2007.aastaks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

15. Nõusoleku andmine kinnistute kinkimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusoleku kinnistute kinkimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1616-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2008

16. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Narva linna Sotsiaalabiametil lubada kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

17. Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Vastavalt Narva Linnavolikogu 25.10.2007 määrusele nr 40 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord” sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine

Otsus/tulemused:
Nõustuda küsimusega, kuid vormistada määrusena.
Võtta vastu määrus nr 1618.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2007

18. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

19. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1619-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

20. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

21. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 12-30 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

22. Munitsipaaleluruumi aadressil 26 Juuli 7-32 Narvas (üldpinnaga 28,2 m2 ) üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

23. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 11-3 Narvas (üldpinnaga 33,2 m2 ) üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

24. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-2 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

25. Narva linna munitsipaaleluruumi Puškini 51-91 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

26. Koolieelse lasteasutuse Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

27. Koolieelse lasteasutuse Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

28. Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Päikene arengukava 2008-2010 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1623.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

29. Riigihanke “Põhitraktor-suusarajamasina liising” menetluse lõpetamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

30. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

31. Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra keht

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

32. Joogivee kasutamine Narva linna munitsipaalsetes haridusasutustes

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Lisada vastutav isik
Võtta vastu korraldus nr 1626-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

33. Narva linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes laste toitlustamistasu arvestamise ja maksmise k

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

34. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Puškini tn 49 sadeveekanalisatsiooni olemasolevast kaevust 98 kuni projekteeritava kaevuni D1 ehitamiseks;
2.Kreenholmi tn 38a sadeveekanalisatsiooni kaevust K-1 kuni kaevuni R-1 ehitamiseks;
3.Uusküla tn 17 sadeveekanalisatsiooni olemasolevast kaevust 666 kuni projekteeritava kaevuni R-1 ehitamiseks;
4. Rakvere tn 42 sadeveekanalisatsiooni olemasolevast kaevust 2654 kuni projekteeritava kaevuni R-1 ehitamiseks;
5. Gerassimovi 6 sadeveekanalisatsiooni olemasolevast kaevust 723 kuni projekteeritava kaevuni R-1 ehitamiseks;
6.Kreenhilmi 28 sadeveekanalisatsiooni kaevust K1 kuni kaevuni D2 ning olemasolevast kaevust 692 kuni projekteeritava kaevuni D1 ehitamiseks,
7.Puškini tn 5 sadeveekanalisatsiooni kaevust K1 kuni kaevuni D1 ehitamiseks;
8.Rakvere tn 26 kinnistu piirist kuni kaevuni K1 sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
9.Kangelaste pr. 8c piirdeaia püstitamiseks;
10. Ööbiku tn. 31 Punane Moon AÜ sauna püstitamiseks;
11.Kiriku 9 kanalisatsioonitrassi ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1627-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

35. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rahu tn 16d korterelamu korteri nr 69 rekonstrueerimiseks;
2. 26.Juuli tn 5 korterelamu fassaadide, sillutisriba ja drenaažisüsteemi rekonstrueerimiseks;
3. Ööbiku tn 31, Punane Moon AÜ aiamaja laiendamiseks;
4. 4.Roheline 8 kaubanduskekuse rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1628-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

36. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakon
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Karja tn 5 korterelamu rekonstrueeritud katus ja sillutisriba;
2.Kosmonaudi tn 7 korterelamu rekonstrueeritud korter nr.29;
3.Oru tn 5 korterelamu rekonstrueeritud korter nr. 22;
4.Raudtee tn 14 garaažihoone laiendatud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1629-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

37. Aadressi omistamine - Kreenholmi tn 20b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

38. Narva Linnavalitsuse 19.01.2007.a. korralduse nr. 85-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva Linnavalitsuse 19.01.2007.a. korralduse nr. 85-k
“Projekteerimistingimuste määramine
(Kerese tn.40i kõrvalhoone püstitamine tootmis-ja administratiivhoone tarbeks)” muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 167

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,Vesna AÜ, Lehe tn 177

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Berjozka AÜ, Saare tn 16

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Olginski AÜ, Kulli tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Piiri tn 176

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1637-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Višnja AÜ, Seene tn 11

Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1638-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 33

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1639-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 61

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine Metsaonnid AÜ, Leesika tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Lai tn 151

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1642-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine Medital AÜ, Meedikute tn 50

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1643-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

51. Maa ostueesõigusega erastamine Višnja AÜ, Kirsi tn 39

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1644-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 1a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1645-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

53. Maa ostueesõigusega erastamine Radost AÜ, Rõõmu tn 43

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

54. Maa ostueesõigusega erastamine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1647-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

55. Maa ostueesõigusega erastamine Elektron AÜ, Elektri tn 16

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1648-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

56. Maa ostueesõigusega erastamine Metsaonnid AÜ, Varsakabja tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1649-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

57. Maa ostueesõigusega erastamine Energetik-1 AÜ, Mesilase tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1650-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

58. Maa ostueesõigusega erastamine Volna AÜ, Kaalika tn 34

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1651-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

59. Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Priimula tn 112

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1652-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

60. Maa ostueesõigusega erastamine Berjozka AÜ, Kastani tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1653-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

61. Maa ostueesõigusega erastamine Anil AÜ, Murdlaine tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1654-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

62. Maa ostueesõigusega erastamise Jugla -1 AÜ, Kurgi tn 57 menetluse lõpetamine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1655-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

63. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maaüksuse aadress: Narva linn Kangelaste pr 43a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1656-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

64. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maaüksuse asukoht: Narva linn Viru tn 9b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1657-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

65. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maaüksuse aadress : Narva linn Tallinna mnt 2b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1658-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maaüksuse aadress: Narva linn Rahu tn 38c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1659-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

67. Lasteaia tn 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

68. Kreenholmi tn 3b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

69. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi 45 õppekorpus rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

70. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 6b piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2007

71. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Višnja AÜ, Sõstra tn 23)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1662-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

72. Narva Linnavalitsuse 11.10.2006.a.korralduse nr 1496 -k tühistamine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 11.10.2006.a.
korralduse nr 1496 -k “Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine”
tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1663-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

73. Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini tn 27 maa- ala dp vastuvõtmine ja väljapaneku korralda

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Hariduse tn 5a,5b,5c,5d,5e,5f ja Puškini tn 27 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

74. Kulgu tn 15, 15a ja 15b maa- alade detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kulgu tn 15,15a ja 15b maa-alade detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

75. Daumani tn 2a ja 2b maa- ala dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Daumani tn 2a ja 2b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

76. Daumani tn 2c maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Daumani tn 2c maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

77. Kangelaste 37a, 37b ja 39a ja 39b maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kangelaste pr 37a,37b,39a,39b maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

78. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.15 hoone siseruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Sepa tn.15 hoone siseruumide ümberplaneerimine toiduainetetootmise ja kaubanduspindade tarbeks

Tellija: AS Muiraug Grupp, reg.kood 11047542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1664-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

79. Projekteerimistingimuste määramine Vaksali 15 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vaksali tn.15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Elukamp, reg.nr.80183150

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

80. Projekteerimistingimuste määramine 2.Jõe tn.11 üksikelamu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

81. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.2m angaari rekonstrueerimine tootmishooneks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ OLJANIS, registrikood 10446338

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1667-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

82. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.2c laohoone rekonstrueerimine tootmishooneks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ OLJANIS, registrikood 10446338

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1668-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

83. Projekteerimistingimuste määramine Narva Tammi Vaatlusposti elektrivarustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1669-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

84. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.18 laohoone nr.2 rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Oru tn.18 laohoone nr.2 rekonstrueerimine administratiiv-ja tootmishooneks

Tellija: OÜ SAROS EST, registrikood 11381927

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

85. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, Rjabinka AÜ, Vaigu tn. 801

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Rjabinka AÜ, Vaigu tn. 801 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1670-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

86. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Düün AÜ, Ringi tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Düün AÜ, Ringi tn. 16 üksikelamu rekonstrueerimine ja majandushoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

87. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 23A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn. 23A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1672-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

88. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 23B

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn. 23B korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

89. Projekteerimistingimuste määramine Oktoober AÜ, Lõuna tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Oktoober AÜ, Lõuna tn. 20 üksikelamu ja sauna ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

90. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Puuvilla 1 üksikelamu rekonstrueerimine ja garaaži ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1675-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

91. Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn.10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn.10 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1676-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

92. Projekteerimistingimuste määramine ( Narva linn, Aasa tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

( Narva linn, Aasa tn. 24 üksikelamu rekonstrueerimine koos juurdeehitusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1677-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

93. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puškini tn. 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Puškini tn. 38 üksikelamu ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1678-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

94. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

26.Juuli 25 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1679-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

95. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kase tn. 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Kase tn. 2 üksikelamu rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1680-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

96. Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsuse nr 91/18 muutmine...

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavolikogu 19.06.2003.a. otsuse nr 91/18 muutmine ja Narva ametiasutuse uue struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

97. Peterburi mnt 2 koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1681-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

98. 26. Juuli tänava koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega Maxima OÜ kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

99. Narva jõulukonkursi läbiviimise korra kinnitamine ja konkursi väljakuulutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimuse Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

«Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks»
konkursi läbiviimise korra kinnitamine ja konkursi väljakuulutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1683-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

100. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt kõnnitee rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt kõnnitee rekonstrueerimine alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1684-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

101. Projekteerimistingimuste määramine kõnnitee ehitamine (Pähklimäe tänavast kuni Kangelaste pr.32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kõnnitee ehitamine alates Pähklimäe tänavast kuni Kangelaste pr.32 kinnistuni

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1685-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

102. NLV 24 augusti 2006.a määruse nr 34 muutmise kohta kinnitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kr Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

103. Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsuse nr 91/18 muutmine ja Narva ametiasutuste uue struktuuri ja tee

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edasi lükatud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

104. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti Põhimääruse muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edasi lükatud.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

105. Narvas Puškini tn 33 hoones asuvate ruumide kasutusse andmie

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1686-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

106. Tasuta kasutuslepingu kehtivusaja pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

107. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate 3.korruse ruumide üüritasu alandamine (SA NARVA ÄRINÕUANDLA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1688-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

108. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1689-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

109. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi,Narva Hummanitaargümnaasiumi,KM

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1690-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

110. Linnavara tasuta kasutuslepingu ülesütlemine (Puškini tn 25a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1691-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

111. Projekti „Olen osa loodusest!” kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

112. Narva Linnavalitsuse 19.09.2007 korralduse nr 1282-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

113. Narva Linnavalitsuse 19.09.2007 korralduse nr 1283-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1693-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

114. Narva Linnavalitsuse 19.09.2007 korralduse nr 1280-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1694-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

115. Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu üürilepingu muutmine ning kinnistusraamatusse märke tegemine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1695-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

116. Munitsipaaleluruumi aadressil Sepa 1 - 27 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

117. Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5 - 22 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

118. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11 - 41 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

119. Munitsipaaleluruumi aadressil 2. Koolipõik 2A - 3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara - ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

120. Esindaja nimetamine MTÜ Narva Spordikeskuse üldkoosolekule

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: P. NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

121. Narva Linnaarhiivi asutamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.Liimets, E.Müür, L.Rakova

Moodustada Narva Linnarhiiv kui KOV ametiasutus ja kinnitatada töötajate koosseis.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata see vastuvõtmiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

122. Narva Linnaarhiivi põhimäärus

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A,Liimets, Endla Müür; Ljudmila Rakova

Linnarhiivi kui ametiasutuse põhimääruse kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata see vastuvõtmiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

123. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

124. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

125. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

126. Narva Linnavalitsuse 21.02.2007 korralduse nr183-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1700-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

127. 2007.a. 9 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2007.a. 9 kuu eelarve täitmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1701-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

128. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1702-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

129. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1703-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007

130. Narva linna 2007.a asta eelarve lisa 3 punktide 2.1, 4.1 ja 4.2 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 2007.aasta eelarve muutmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2007