PrindiAbi

28.11.2007 - Korraline istung1. Narva linna transpordi arengukava 2008-2015 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel 19.11.2007 läbivaadatud vastu võetud töökorras.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimst volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2007

2. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Grafovi tn 17 ning Grafovi tn 21 kinnistutel soojustrassi ehitamiseks.
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.11.2007 vastu võetud korraldus nr 1760-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2007

3. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

4. Narva Linnavalitsuse liikmeks astumine rahvusvahelisse assotsiatsiooni “Walled Towns Friendship Circ

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1762-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

6. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1763-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

7. Ilutulestike korraldamine Bindelle OÜ poolt

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1764-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

8. Sihtasutuse Narva Näitused asutamine ja põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Nõustuda otsuse eelnõuga sihtasutuse Narva Näitused asutamise ja põhikirja kinnitamise kohta.
2. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
3. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

9. Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1765-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

10. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1766-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

11. Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1767-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

12. Narva Peetri Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1768-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

13. Narva Paju Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalöitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1769-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

14. Narva Joala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1770-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

15. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1771-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

16. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1772-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

17. Ilutulestike korraldamine RUF Eesti AS poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1773-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

18. Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha uus õiend.
Võtta vastu määrus nr 1774.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

19. Ürituse “Tervitame 2008. aastat” läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1775-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

20. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1776-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

21. Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks väljakuulutatud konkursi luhtunuks lugemine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1777-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

22. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Päikene juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1778-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

23. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Marjake juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1779-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

24. Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1780-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

25. Narva Paplimäe Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1781-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

26. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1782-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

27. Kooli pidaja küsimuste lahendamise delegeerimine huvikoolide osas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitja juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

28. Puškini tn 64 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Puškini tn 64 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

29. Daumani tn 4a maa- ala dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Daumani tn 4a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Daumani tn 4a maa-ala detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekulse suunamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

30. Tiigi tn 7 maa- ala detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tiigi tn 7 maa-ala etailplaneeringu muutmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

31. Kerese tn, Linda tn ja Suur- Aguli tänavate vahelise maa- ala (Balti ES- i territoorium) dp algatam.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kerese tn, Linda tn ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kulgu sadam 12 b

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1783-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

33. Narva Linnavalitsuse 17.10.2007 korralduse 1522-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 17.10.2007 korralduse 1522-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Višnja AÜ, Sinika tn 30”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1784-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1785-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

35. Rakvere tn 6a Narva linnas maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn 6a Narva linnas maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1786-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

36. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Palli tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Palli tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1787-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Landõš AÜ, Osja tn 36

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1788-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Anil AÜ, Aniliini tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1789-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Saare tn 41

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Saare tn 41

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1790-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kivilille tn 29

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Kivilille tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1791-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 88

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 88

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1792-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Puuvilla tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Puuvilla tn 11
Osaühing WOODCOM

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1793-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 188

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Piiri tn 188

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1794-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Lehe tn 130

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Lehe tn 130

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1795-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

45. Energia põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Energia põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

46. Hariduse tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Hariduse tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

47. Hariduse tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Hariduse tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

48. Lasteaia tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorraldusae osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Lasteaia tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

49. Kulgu tänava lõik 1maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Kulgu tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

50. Vabaduse tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Vabaduse tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

51. Staadioni tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Staadioni tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

52. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa 1a territooriumile uute sisse- ja väljasõidutee ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Mõisa tn.1a territooriumile uute sisse- ja väljasõidutee ning kergliiklustee ehitamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

53. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 27a territooriumile uue sisse- ja väljasõidutee ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

54. Projekteerimistingimuste määramine Raudtee tn.8 hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Raudtee tn.8 hoone rekonstrueerimine autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ Okkervill, reg.kood 10485292

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

55. Projekteerimistingimuste määramine Võidu tn.14 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu tn.14 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Võidu 14, reg.nr.80175104

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1799-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

56. Projekteerimistingimuste määramine Ivuška AÜ elektrivarustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1800-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.17-32 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.2f angaari rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiigi tn.2f angaari rekonstrueerimine autoremonditöökojaks

Tellija: OÜ PR Transtek, registrikood 10457249

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1802-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.2k laohoone lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ ArtDrive, reg.kood 11380916

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Päikese tn. 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Päikese tn. 15 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1803-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Merevaigu tn 293

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Baltika AÜ, Merevaigu tn 293 üksikelamu laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1804-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn 4-41

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe tn 4-41 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1805-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr. 14 -37

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr. 14 -37 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1806-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn. 4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1807-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

65. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja järgmiste ehitiste omanikele ehitusload:


1.6.Paemurru tn 18 elamu rekonstrueerimiseks;
2.Tervis Plus AÜ Sõnajala tn 106 üksikelamu püstitamiseks;
3.Tallinna mnt 61 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
4.Puškini tn 4 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
5.Rakvere tn 23 välisvõrkude veetorustiku ehitamiseks eramajast kuni liitumispunktini V118;
6.Rakvere tn 23 välisvõrkude kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks eramajast kuni liitumispunktini K650

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1808-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

66. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja ehitiste omanikele kasutusload:

1.Progress Plus AÜ Kummeli tn 1 ehitatud saun;
2.Mebelštšik AÜ Laastu tn 67 asuv aiamaja;
3.Kreenholmi tn 39v asuv R-kiosk nr. 329;
4.Joala tn 3a hoone rekonstrueeritud katus;
5.Turu tn 1 hoone rekonstrueeritud katus;
6.4.Roheline tn 11 rekonstrueeritud garaaž

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1809-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

67. Aiandusühistute maaüksustele aadresside omistamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1810-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

68. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja kirjalikud nõusolekud:

1.6.Paemurru tn 18 garaaži püstitamiseks;
2.Tervis Plus AÜ Kannikese tn 67 sauna püstitamiseks;
3.Tervis Plus AÜ Sõnajala tn 106 väikeehitise laiendamiseks;
4.Tšaika AÜ Entusiastide tn 3 majandushoone püstitamiseks
5. Kraavi 14 sadeveekanalisatsiooni ja väliselektrivõrgu ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1811-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

69. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.31 üksikelamu ja sauna püstitamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.31 üksikelamu ja sauna püstitamine ning
olemasoleva eramu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Astravia, registrikood 11048955

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

70. Projekteerimistingimuste määramine 5.Paemurru tn.14 üksikelamu laiendamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

5.Paemurru tn.14 üksikelamu laiendamine ning sauna, garaaži ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1813-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

71. Projekteerimistingimuste määramine 6.Paemurru tn.14 üksikelamu rekonstrueerimine ilma laiendamiseta

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1814-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

72. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.9 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.9 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Korteriühistu Gerassimovi 9, reg.kood 80183635

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1815-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

73. Narva Linnavalitsuse 11.07.2007.a. korralduse nr. 966-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 11.07.2007.a. korralduse nr. 966-k
“Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 85 laohoone püstitamine kõrvalhoonena ning parkimisplatsi rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine.

Tellija: AS Eesti Energomontaaž

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1816-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

74. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kanepi tn. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Kanepi tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1817-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

75. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kangelaste pr 44 elamu fassaad rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1818-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

76. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kreenholmi tn 35 elamu fassaad rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1819-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

77. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kangelaste pr 47 b elamu fassaad rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1820-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

78. Teenindusmaa määramine Narvas, BERJOZKA AÜ, Tamme tn 1a

Esitaja: Geodeesia-ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1821-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

79. Projekteerimistingimuste määramine Kraavi tn.7 sidekanalisatsiooni paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Sidekanalisatsiooni paigaldamine Kraavi tn.5 olemasolevast sidekaevust nr.PEL219
kuni ehitava hooneni Kraavi tn.7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1822-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

80. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini 10-M2, M9 rekonstrueeritud AS Parex Banka ruumid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1823-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

81. Narva Linnavolikogu 19.06.2003.a. otsuse nr 91/18 muutmine ning Narva ametiasutuste uue struktuuri j

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu otsus vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

82. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevahoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevahoiuteenusele (dementsete isikute päevahoiuteenuse arendamiseks) kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1824-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

83. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine väikelaste lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid väikelaste lapsehoiuteenuse arendamiseks (väikelaste hooldamine) kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1825-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

84. Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja raviteenuste
hinnakiri.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1826
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

85. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Daniil Škvarov´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Tee.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

86. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Deniss Vorobjov´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kontseus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1828-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

87. Peretoetuse maksmise jätkamine kasuvanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Ljubov Karakozova´le lapse Anton Fedin´i peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1829-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

88. Peretoetuste maksmise jätkamine lapse emale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Olga Ameltšenkole lapse Aleksei Ameltšenko peale saadava lastetoetuse ja üksikema toetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1830-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

89. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Marina Timofejeva´le lapse Maksim Tkatšov´i peale saadava lastetoetuse maksmine.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Igor Tkatšov´ile lapse Maksim Tkatšov´i peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1831-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

90. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Svetlana Petrova`le tütre Elizaveta Petrova peale saadava lastetoetuste maksmine.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Sergey Petrovi´le tütre Elizaveta Petrova peale saadava lastetoetuste maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1832-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

91. Lastetoetuse maksmise jätkamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Roman Aleksejev´ile lapse Kristina Aleksejeva peale saadava lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1833-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

92. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Riina Vladimirova´le nõusolek müüa tema lastele kuuluva korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1834-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

93. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Elfriide Lillemets hooldajaks Vladimir Smirnov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1835-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

94. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Taissia Gorjatševa hooldajaks Svetlana Panjuhhina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1836-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

95. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Vladimir Uglev´i hooldajaks Galina Ugleva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1837-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

96. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja edastada see Linnavolikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

97. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Paju Kooli,Pähklimäe Gümnaasiumi,Kultuurimaja Rugodiv

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2007

98. Avalduse esitamine Narvas Hariduse tn 16 asuva elamus korteriomandi seadmiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1839-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

99. Munitsipaaleluruumide otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Hariduse 26-79, 2.Kooli põik 2a-5,Joala tn 34-9, Joala 34-11, Kreenholmi 15-36, Pähklimäe 2-68, Pähklimäe 7-58, Pähklimäe 9-79, Pähklimäe 9-98, Puškini 23-53,Puškini 45a-13, Rahu 12-10, Suur 17-25, Vestervalli 16-5.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuste eelnõudega ja edastada need volikogusse.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

100. Narva Linnavolikogu 21-06-2005.a. määruse nr 20/57 "Linnavara eeskiri" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Linnavolikogu 21.06.2005 määruse nr 20/57 "Linnavara eeskiri" muutmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2007

101. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" muutmise kohta

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" muutmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

102. Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 13/52 "Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata m

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 13/52 "Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord" muutmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

103. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

104. Seisukoha vastuvõtmine Kadastiku II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise kohta

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Linnavolikogu otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

105. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine, reservfondi tagastamine ja muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite
eraldamine, reservfondi tagastamine ja muutmine

Otsus/tulemused:
Lisada 3000.00 krooni lasteaiale Cipollino
Võtta vastu korraldus nr 1841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

106. Vara mahakandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

107. Narva linna 2008.aasta eelarve eelnõu

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna 2008.aasta eelarve kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimeatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

108. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1843-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007

109. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja planeerimise osakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2007