PrindiAbi

12.12.2007 - Korraline istung1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 29.11.2007 vastu korraldus nr 1845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.12.2007

2. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
278*

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.12.2007 vastu võetud korraldus nr 1846-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

5. Ilutulestike korraldamine Bindele OÜ poolt

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

6. Projekti “Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva ajaloopargi väljaarendamise koostamine" sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

7. Narva Linnavolikogu 10.05.2007 otsuse nr 221 ning 26.09.2007 otsuse nr 375 Projekti "Narva ettevõt

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 10.05.2007 otsuse nr 221 ning 26.09.2007 otsuse nr 375 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel"sildfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

8. Konkursi "Narva Ettevõtja 2007" osalejate autasustamine

Esitaja: Narva Linna arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1850-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

9. Narva linna arengukava 2008-2010 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-2010 muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

10. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

11. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

13. Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1854-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

14. Narva spordikoolide teenuste kasutamine Narva Lastekodu kasvandike poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

15. Jäähalli ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1856-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

16. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

17. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1858.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

18. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 19.10.2005.a korraldusega nr 1039-k Raisa Pronina üle seatud hooldus hooldaja Anna Borissova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1859-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

19. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 10.01.2003.a Narva Linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr 03-26 Oleg Salabaevi üle seatud hooldus hooldaja Rimma Mandrikova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1860-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Nina Peregudova hooldajaks Olga Peregudova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1861-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

21. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja nende toetuste maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Irina Dybyaki’le laste Daniil Dõbjak ja Marija Dybyak peale saadava lastetoetuse ja üksikvanemtoetuse maksmine.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Natalia Dybyak´ile Daniil Dõbjak ja Marija Dybyak peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1862-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

22. Lastetoetuse maksmise jätkamine kasuvanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Aleksei Zujev´ile lapse Ilja Sall´i peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1863-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2008

23. Lastetoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Jüri Gromovi’le lapse Ramires Gromovi peale saadava lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1864-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2008

24. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine kasuvanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Svetlana Karaulnaja´le, mis oli määratud lapsele Galina Guljuškina´le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata kasuvanemale Nelli Osminova´le lapse Galina Guljuškina´le peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1865-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

25. Peretoetuse maksmise jätkamine lapse emale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Olga Simakovale lapse Anastassia Potšijenkova peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1866-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

26. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Julia Pankoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Borodina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1867-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

27. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Vladislav Arbuzov´i perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Eglet.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1868-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

28. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealise Valeria Smirnova perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Neimann.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1869-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

29. Nõusoleku andmine korteri kaasomandi võõrandamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Oleg Storožev´ile nõusolek võõrandada tema pojale Andrei Storožev´ile kuuluv 1/16 korteri kaasomandist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1870-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

30. Nõusoleku andmine korteri kaasomandi hüpoteegi seadmiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Oleg Storožev´ile nõusolek seada hüpoteeki tema pojale Andrei Storožev´ile kuuluva 1/8 korteri kaasomandi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1871-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

31. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek eestkostjale Sergei Kljonski´le tema isale Gennadi Kljonski kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1872-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

32. Nõusoleku andmine omaniku ja kasutaja vahetamiseks sõiduki registreerimistunnistuses

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Anna Bitšaikina´le nõusolek vahetada sõiduki registreerimistunnistuses olevad märkmeid omaniku ja kasutaja kohta.

Määrata sõiduki omanikuks Valentin Bitšaikin, aga kasutajaks Aleksei Bitšaikin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1873-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

33. Nõusoleku andmine pärandvara osade võõrandamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek Ljudmila Altuhhova´le võõrandada tema poja Jevgeni Altuhhov´ile kuuluvad pärandvara osa.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1874-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

34. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda Narva Linna Sotsiaalabiameti taotlusega ja lubada kanda bilansist maha linnavara.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

35. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine isikliku abistaja teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid isikliku abistaja teenusele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

36. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine nõustamis-ja psühholoogilisele teenusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid nõustamisteenuste ja psühholoogilise nõustamise teenuste arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

37. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevahoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevahoiuteenusele (dementsete isikute päevahoiuteenuse arendamiseks) kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

38. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevategevuse- ja päevahoiuteenusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevategevuse- ja päevahoiuteenuse (kodututele isikutele) arendamiseks kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

39. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine valmistoidu kohaletoomisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid valmistoidu kohaletoomisele teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

40. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine vältimatu abi korras öömajateenusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid öömajateenusele (Kodutute Öömaja baasil) kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

41. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine puuetega isikute invatransporditeenusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid puuetega isikutele invatransporditeenusele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

42. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine puuetega laste rehabilitatsioonile

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid puuetega laste sotsiaalse rehabilitatsiooni ja adapteerimise teenuse arendamisele (Laste Päevakeskuse LAD baasil) kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1883-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

43. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lastega peredele tugiisiku teenusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Narva linna Sotsiaalabiametil lubada kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lastega peredele tugiisiku teenuse arendamiseks (tugiisikute ettevalmistus) ulatuses kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

44. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste piirimäära kehtestamine 2008.aastaks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

45. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaalteenuste piirimäära kehtestamine 2008.aastaks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

46. Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini tn 27 maa- ala dp tellija muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu muutmiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

47. Rahu tn 3d maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Rahu ts 3d maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

48. Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55g maa- ala dp nimetuse, tellija ja lähteülesande muutmise kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu lähteülesande muutmiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

49. Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha...

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku teemaplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

50. Aadressi omistamine - Parve tn 6

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1886-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

51. Aadresside omistamine - Herilase tänav 30

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1887-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

52. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesiliilia AÜ, Sõpruse tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesiliilia AÜ, Sõpruse tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1888-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Volna AÜ, Kaalika tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Volna AÜ, Kaalika tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1889-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1890-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 31

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1891-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesiliilia AÜ, Värske tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesiliilia AÜ, Värske tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1892-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

57. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Metsaonnid AÜ, Mesika tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Metsaonnid AÜ, Mesika tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1893-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

58. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 29

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1894-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

59. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1895-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

60. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 178

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Piiri tn 178

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1896-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

61. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 24

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1897-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

62. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 106

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 106

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1898-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 51

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 51

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1899-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

64. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 32

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1900-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

65. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Mebelštšik AÜ, Puidu tn 23

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Mebelštšik AÜ, Puidu tn 23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1901-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

66. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 45

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 45

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1902-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

67. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Družbaplus AÜ, Roosi tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Družbaplus AÜ, Roosi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1903-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

68. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Toome tn 16

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Toome tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1904-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

69. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kase tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kase tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1905-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

70. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Berjozka AÜ, Pihlaka tn 34

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Berjozka AÜ, Pihlaka tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1906-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

71. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 70

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 70

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1907-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

72. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vesna AÜ, Muru tn 106

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Muru tn 106

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1908-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

73. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jantar AÜ, Taevasina tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jantar AÜ, Taevasina tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1909-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

74. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1910-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

75. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Ikrinka AÜ,Kalamarja tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1911-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

76. Maa ostueesõigusega erastamise ettemaksu tagastamine Looga tn 9 eest.

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1912-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

77. Maa ostueesõigusega erastamise ettemaksu tagastamine Oru 31 eest.

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1913-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

78. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Haigla 6 ruumide rekonstrueerimiseks stomotoloogiakabinetiks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1914-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

79. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Weizenbergi tn 4 laohoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1915-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

80. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.1. Juhhanovi tn 38 ja Puškini tn 36 eramutele soojustrassi ehitamiseks;
1.2. Raudtee 17 garaažide laiendamiseks;
1.3. Elektrijaama tee 85 hoone laiendamiseks;
1.4. Kangelaste 16 korterelamu fassaadide, sillusriba ja trepikodade juurdepääsude rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1916-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

81. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli 8 korter 1 küttesüsteemi muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1917-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

82. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kangelaste 24 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid;
2.šaika AÜ, Kaste tn 9 asuv aiamaja;
3.Joala 21 hoone ruumid rekonstrueeritud kalakuivatustsehhiks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1918-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

83. Projekteerimistingimuste määramine Kõnnitee ehitamine alates Gerassimovi tn.18 kinnistust ....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kõnnitee ehitamine alates Gerassimovi tn.18 kinnistust kuni Kreenholmi tn.25 kinnistuni

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1919-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

84. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.9a olemasoleva laohoone ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Oru tn.9a olemasoleva laohoone ümberplaneerimine ja laiendamine administratiiv-, büroo-, lao-ja töökojaruumide tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Elektroservis, reg.kood 10734654

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1920-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

85. Projekteerimistingimuste määramine Kosmonaudi tn.9 - 1 ja 3 korterite ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kosmonaudi tn.9 - 1 ja 3 korterite ümberplaneerimine
koos mitteeluruumi M1 ühendamisega bürooruumide tarbeks

Tellija: KRUTA OÜ, reg.kood: 10662937

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

86. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 10 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uusküla tn.10 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Uusküla 10, reg.kood 80176003

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1922-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

87. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.15 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Võidu 15, reg.kood 80183233

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1923-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

88. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn 4- 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe tn 4- 22 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1924-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

89. Projekteerimistingimuste määramine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn. 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn. 29 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1925-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

90. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Kaevu tn. 267

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Svetofor AÜ, Kaevu tn. 267 üksikelamu laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

91. Projekteerimistingimuste määramine Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 46

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 46 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

92. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Ankru tn. 143

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Ankru tn. 143 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1928-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

93. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 2.Paemurru 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 2.Paemurru 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1929-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

94. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Õhu tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Õhu tn. 4 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1930-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

95. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn. 74

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn. 74 üksikelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1931-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

96. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt. 63

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 63 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1932-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

97. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 reservkonveieri rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

98. Rahu tn 41 kinnistu jagamine

Esitaja: Geodeesia-ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

99. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Juhkentali tänava lõik 1maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

100. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “1. Mai tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

101. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kiriku tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

102. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kiriku tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

103. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Raudsilla tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

104. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Kalju Müür

Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5f ja Puškini tn 27 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

105. Aiandusühistu PTŠELA krundijaotusplaani muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Aiandusühistu PTŠELA
krundijaotusplaani muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

106. Aadressi omistamine - Parve tn 12

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1936-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

107. Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 "Linnavara kasutusse andmise kord" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

108. Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine 2008.aastal

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

109. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6.korruse ruumide üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

110. Narvas Raekoja plats 1 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

111. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide kasutusse andmine (MTÜ PSÜHOLOOGILISE ABI KESKUS ARIADNA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

112. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide kasutusse andmine (MTÜ PÄÄSTEARMEE EESTIS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

113. LVMAbilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

114. Narva Linnavalitsuse 17.10.2007.a. korralduse nr 1502-k punktide kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

115. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1944-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

116. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja taotleda vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

117. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 12-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogus otsuse eelnõuga ja taotleda vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

118. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste 51-21 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogus otsuse eelnõuga ja taotleda vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

119. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 51-91 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogus otsuse eelnõuga ja taotleda vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

120. Linnavalitsuse istungite läbiviimine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Esitame Narva Linnavalitsuse istungite toimumise ajad 2008.aasta I poolaastal.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1945-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

121. Riigihanke “ Serverite riistvara Narva Linnavalitsusele ” menetluse lõpetamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihanke “ Serverite riistvara Narva Linnavalitsusele ” menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1946-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

122. Serverite riistvara ost Narva Linnavalitsusele

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Serverite riistvara ost Narva Linnavalitsusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1947-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

123. AS Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1948-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007

124. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnasekretär
Ettekandjad: A.Liimets

Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseis.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud eelnõuga "Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine" ja saata variant I (lisades variant II) kinnitamiseks Linnavolikogusse.
2. Volitada linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

125. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu lisatud määruse eelnõu veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamise kohta.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2007

126. Narva Linnavalitsuse 07.11.2007.a. korralduse nr 1625-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1949-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2007