PrindiAbi

28.12.2007 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.12.2007 vastu korraldus nr 1950-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2007

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.12.2007 vastu korraldus nr 1951-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2007

3. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
279*

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 20.12.2007 vastu korraldus nr 1952-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

4. Tööaja muutmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

31.detsember 2007 lugeda puhkepäevaks.

Otsus/tulemused:
Linnakantselei taotlusel võtta vastu töökorras.
Töökorras võtta 20.12.2007 vastu korraldus nr 1953-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2007

5. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1954-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

6. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

7. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

8. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1957-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

9. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

10. Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra keht

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

11. Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 j

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

12. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1960-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

14. Narva linna osaluste kajastamisest

Esitaja: Rahandusamet

Narva linna osaluste valitsussektori üksustes ja avaliku sektori üksustes kajastamisest ametiasutuste bilansis

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1961.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

15. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1962
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

16. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine

Esitaja: Narva Linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid eakate inimeste päevakeskuse teenuse (hügieenilised protseduurid liikumishäiretega isikutele) arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1963-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

17. Pensionäridele jõulutoetuste väljamaksmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek välja maksta Narva linna pensionäridele 2007.aastal saamata jäänud jõulutoetus 2008.aasta eelarvest kuni 31.märtsini 2008.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1964-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2007

18. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1965-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

19. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1966-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

20. NLV 29.05.2003.a.määruse nr 27/17"Alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine" muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise korra muutmise eelnõuga.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

21. Nõusoleku andmine OÜ-le Halaver Toru maa-ala osa kasutusse andmiseks (Puškini 59, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1967-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

22. Pärandvara bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1968-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

23. Projekti "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuv

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmistvastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

24. Aadressi omistamine - Võidu park

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1969-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

25. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tuleviku 3 sidekapi ja sidekanalisatsiooni ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

26. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 2 Jõe tn 10 üksikelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

27. Teenindusmaa määramine Narvas, 6. Paemurru tn 14

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1972-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

28. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Mõisa tn 8b

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas
Mõisa tn 8b aktsiaselts NARVA ELEKTRIVÕRK

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1973-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rubini Aed AÜ, Öö tn 32

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rubini Aed AÜ, Öö tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1974-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Vaarika tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Višnja AÜ, Vaarika tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1975-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 46

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 46

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1976-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Tamme tn 26

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Tamme tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1977-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Aniliini tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1978-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesiliilia AÜ, Värske tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesiliilia AÜ, Värske tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1979-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Muru tn 100

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Muru tn 100

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1980-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine Rjabinka AÜ, Vaigu tn 905

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rjabinka AÜ, Vaigu tn 905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1981-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine Metsaonnid AÜ, Varsakabja tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metsaonnid AÜ, Varsakabja tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1982-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 43

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 43

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1983-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine Iskra AÜ, Kuke tn 33

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Iskra AÜ, Kuke tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1984-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 37

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1985-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 48

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 48

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1986-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine Radost AÜ, Rõõmu tn 37

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Radost AÜ, Rõõmu tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1987-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Osja tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Landõš AÜ, Osja tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1988-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1989-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 92

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 92

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1990-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Piibelehe tn 26

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Landõš AÜ, Piibelehe tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1991-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

47. Riigihanke väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimuse Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse lõpetamine ning tulemuste kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1992-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Lõuna tn 107

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Oktoober AÜ, Lõuna tn 107

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1993-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

49. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1994-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

50. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Kajaka tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Olginski AÜ, Kajaka tn. 3 üksikelamu laiendamine ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

51. Projekteerimistingimuste määramine Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 11 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

52. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjarelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.26 Juuli tn 4 piirde püstitamiseks;
2.Peterburi mnt.2 Narva Linnuse tualetiruumides tehnosüsteemide muutmiseks;
3. Kerese tn 40i gaasikatlamaja ja juhtimis- puldiruumi hoone püstitamiseks;
4.Kerese tn 40i betoonisõlme elektrimaakaabli ehitamiseks;
5. Kerese tn 40i administratiiv-hoone gaasi-, vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1997-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe 6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe tn.6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Pähklimäe 6 Korteriühistu, reg.nr.80029561

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

54. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.6a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Võidu 6a Korteriühistu, reg.kood 80038123

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1999-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

55. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mn4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Narv-Keskring, reg.kood 80180393

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

56. Projekteerimistingimuste määramine Tähe tn.24 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

57. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.9a hoone rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS STV, reg.kood: 10059388

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

58. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.45a – M1 mitteeluruumi laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.45a – M1 mitteeluruumi ja korterelamu 1.korruse osaline ümberplaneerimine koos ruumide ühendamisega ning uue peasissepääsu ehitamisega

Tellija: Aleksei Talašmanov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

59. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.47b soklikorrusel asuva ruumi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.47b soklikorrusel asuva ruumi rekonstrueerimine tööstuskaupade kaupluse tarbeks

Tellija: Kangelaste 47b Korteriühistu, reg.kood 80145356

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

60. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rahu tn 28a korterelamu rekonstrueeritud fassaadid , sillutisriba ja katus;
2.Kreenholmi 15 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid (otsaseinade soojustamine, sokli remont), sillutisriba ja katus;
3.Kangelaste prospekt 9 toidukaupade kaupluseks rekonstrueeritud soklikorruse ruumid;
4.Elektron AÜ Antenni tn 35 asuvad aiamaja ja majandusehitis;
5.Venesilla tn 24, Vepsküla asuvad elamu, majandushoone ja suveköök;
6.Lina tn 4 asuv elamu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2005-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

61. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi 6 korterelamu rekonstrueeritud katus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2006-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

62. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Elektrijaama tee 59 soojustrasside rekonstrueerimiseks;
2. Kreenholmi tn 16 hoone laiendamiseks autoremonditöökojaks;
3. Peetri plats 1 hoone rekonstrueerimiseks büroohooneks;
4. Joala tn 3 korterelamu fassaadide , sillutisriba ja katuse rekonstrueerimiseks;
5.Puškini tn 2a korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
6.Kerese tn 40i betoonisõlme hoone laiendamiseks;
7. Kerese tn 40i betoonisõlme silo püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2007-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

63. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese 36 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid, sillutisriba ja katus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2008-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

64. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini 11 korterelamu rekonstrueeritud katus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

65. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi 12 korterelamu rekonstrueeritud katus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2010-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

66. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi 10 korterelamu rekonstrueeritud katus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

67. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa asukoht: Narva linn Rootsi lõvi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2012-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

68. Lääne tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Lääne tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

69. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kerese tn 40i administratiiv-garaaži hoone püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2013-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

70. “Linnuse tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Linnuse tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

71. “Linnuse tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Linnuse tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

72. “Vaivara tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Vaiavara tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

73. “Võidu park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Võidu park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

74. “Joala tn 4a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Joala tn 4a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

75. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Aasa tn. 28

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Aasa tn. 28 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2014-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

76. Tänavale nimetuse omistamine - Peaalajaama tn

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2015-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

77. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rakvere tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Rakvere tn. 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2016-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

78. Joala- Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala dp vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Nõustuda Joala-Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

79. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 22 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Puškini tn.22 korteriühistu, reg.kood 80189336

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2017-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

80. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.20 tootmishoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Balti ES

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

81. Narva linna omandis oleva kinnistu Tuleviku tänava Koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisegaTele

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

82. Narva Linnavolikogu kantselei kulude üleandmine Linnavara-ja majandusameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavolikogu
Ettekandjad: Igor ŠiraiOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

83. Avaliku arhiivi funktsiooni ajutine täitmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.01.2008

84. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Paju Kooli,Narva Pähklimäe Gümnaasiumi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga RodinovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.01.2008