PrindiAbi

09.01.2008 - Korraline istung1. Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 03.01.2008 vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.01.2008

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
04.01.2008 töökorras vastu võetud korraldus nr 2-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.01.2008

3. Nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

4. Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

5. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada abilinnapead Jelena Torokveid nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

6. Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 5.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

7. Messitoetuse eraldamise korra kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eeslnõuga ja esitada see Linnavolikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

8. Projekti "Turismitoote "Joaoru puhkeala" väljaarendamine" sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule..
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

10. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Liudmila Dashkevich hooldajaks Svetlana Stepuleva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

11. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Viktor Tihhomirov´i hooldajaks Valentina Nikandrova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

12. Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse nr 1869-K muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Muuta Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse nr 1869-k “Perekonnanime muutmine“ 3nda osa „OTSUS“ punkti 3.1.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

13. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini 2a korterelamu rekonstrueeritud fassaadid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

14. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 26 Juuli 27 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
2. Hariduse tn 11 lasteaia hoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

15. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1. Kangelaste prospekt 41-38 korterelamu serveriruumideks rekonstrueeritud korter;
2. Tuleviku tn 9 asuv müügikiosk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

16. Daumani tn 2c maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Daumani tn 2c maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

17. Tallinna mnt 41 ja selle lähiala (va 4 Roheline 9 ja 9a) detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesandega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

18. Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini tn 27 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse tn 5a,5b,5c,5d,5e,5f ja Puškini tn 27 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

19. Narva Linnavolikogu 10.05.2007 otsuse nr 188 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

20. Narva Linnavolikogu 10.05.2007 otsuse nr 203 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

21. Narva Linnavolikogu 10.05.2007 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

22. Narva Linnavolikogu 10.05.2007 otsuse nr 192 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

23. Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 310 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara - ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

24. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

25. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Paju Kooli,Narva Soldino Gümnaasiumi,Narva Humanitaa

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

26. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 27-53 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

27. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 18-16 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Munitsipaaleluruumide otsustuskorras võõrandamine Tallinna mnt 18-16,

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

28. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 10-8 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

29. Narva linna avaliku korra eeskirja kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu lisatud eelnõu Narva linna avaliku korra eeskirja kehtestamise kohta.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arakadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

30. Narva linna heakorra eeskirja kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu lisatud eelnõu Narva linna heakorra eeskirja kehtestamise kohta.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arakadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

31. Raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu lisatud eelnõu Narva linna Raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamise kohta.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arakadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

32. Narva linna kaevetööde eeskirja kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu lisatud eelnõu Narva kaevetööde eeskirja kehtestamise kohta.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arakadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

33. Narva linna taksoveo eeskiri

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu lisatud eelnõu Narva linna taksoveo eeskirja kehtestamise kohta.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arakadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008

34. Narva Linnavolikogu 23.03.2006 määruse nr 10 muutmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 23.03.2006 määruse nr 10 "Sõidusoodustuse kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol" muutmist.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2008