PrindiAbi

23.01.2008 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: direktor Kalju Müür

280*

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.01.2008 vastu võetud korraldus nr 15-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

2. Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Töökorras 18.01.2008 võtta vastu korraldus nr 16-k

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

3. "Narva linna parima jõulu- ...." konkursi tulemuste kinnitamine ja lõppenuks kuulutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

«Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks» konkursi tulemuste kinnitamine ja konkursi lõppenuks kuulutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.01.2008 vastu võetud korraldus nr 17-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.01.2008

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: juhiabi-analüütik Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: juhiabi-analüütik Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

6. Meetmesse “Linnaliste piirkondade arendamine” projektide ettepanekute kinnitamine ning volituse andm

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: juhiabi-analüütik Anton VõlitokOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

7. Narva Linnavalitsuse 07.11.2007.a. korralduse nr 1619-k punkti 3.1.9 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

8. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a määruse nr 1242 muutmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 21
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

9. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ka Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

10. Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

11. Narva Linnavalitsuse 29.10.2003.a. korralduse nr 812-k lisa muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2008

12. Narva Joala Kooli liitumisest Narva 6. Kooliga

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapea Jelena Torokeveid nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

13. Narva Paplimäe Kooli liitumisest Narva Paju Kooliga

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapea Jelena Torokeveid nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

14. Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiameti üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Revisjoniosakonna juhataja Valentina Bešekerskas

Küsimuse arutelu juures viibisid Rahandusameti direktor Raissa Lihhuša, Sotsiaalabiameti direktor Galina Vologdina ja Sotsiaalabiameti pearaamatupidaja Jekaterina Zorina

Otsus/tulemused:
Täiendada korraldust punktiga 3.3.

Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

15. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

16. 2008.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

2008.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

17. Narva Linnavalitsuse 17.03.04 määruse nr 205 “Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Võtta vastu määrus nr 27.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

18. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määruse nr 53/23 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23
kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste
teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste ”
muutmine

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Määrata pensionär Ingvar Õunpuu hooldajaks Elgi Õunpuu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2008

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Määrata pensionäri Maria Popljovkina hooldajaks Galina Sergejeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Määrata pensionär Stanislav Snetkov hooldajaks Galina Portsina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

22. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Jelena Valliste´t vormistama ja kätte saama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse JEGOR KRAUZE tähtajalist elamisluba ja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

23. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Volitada Koluvere Hooldekodu osakonna vanemõde Malle Kornak´it kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Koluvere Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Andrei Mägi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

24. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuste maksmine Juri Markovi`le, mis oli määratud lastele Pjotr Markovi`le ja Pavel Markovi`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Elizaveta Ilyakova´le lapselaste Pjotr Markov ja Pavel Markov peale saadava lasteoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

25. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine kasuvanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Svetlana Karaulnaja´le, mis oli määratud lapsele Margarita Guljuškina´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata kasuvanemale Nelli Osminova´le lapse Margarita Guljuškina´le peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

26. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Ljudmila Bogatšova´le lapse Juri Vakulov´i peale saadava lastetoetuse maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma lapse kasvatamisega.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Deniss Vakulov´ile lapse Juri Vakulov´i peale saadava lastetoetuse maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma lapse kasvatamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

27. Narva linna Sotsiaalabiameti kulude üleandmine Linnavara-ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina Vologdina

Narva Linna Sotsiaalabiametil anda hiljemalt 31.01.2008 Linnavara- ja Majandusameti bilansis olevate hoonega seotud kulud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

28. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Narva linna Sotsiaalabiametil lubada kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks (lapsehoidjate kutseomistamine) ulatuses kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Küsimuse arutamine lükati edasi.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

29. Projekti "Narva Laste Varjupaiga juurdeehitise rajamise III etapp" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

Otsus/tulemused:
Küsimuse arutamine lükati edasi.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

30. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

31. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

32. Narva linna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

33. Narva linna liiklusohutuse komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

34. Riigihanke " NARVA LINNA RAHU TN 61-63 TEE EHITAMINE” korraldamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

35. Narva jäätmehoolduseeskiri

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandsameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

36. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Tallinna mnt 21 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid, sillutisriba ja katus;
2.Tallinna mnt 23 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid, sillutisriba ja katus;
3.Puškini tn 5 korterelamu rekonstrueeritud katus;
4.Puškini tn 4 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid ( lodžade piirete vahetamine);
5.Oru tn 11 rekonstrueeritud korterelamu;
6.Elektrijaama tee 59 masuudi pumbajaam täielikult lammutatud;
7.Elektrijaama tee 59 tuhaväljaku nr.1 selitatud vee neutraliseerimissõlme pumbamaja, süsihappegaasi tankla ja tank püstitatud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

37. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Elektrijaama tee 92 ehitusmaterjalide tsehhi täielikuks lammutamiseks;
2.Tiimani tn 18 krundi kõrval sidekapi ja sidekanalisatsiooni ehitamiseks;
3. Elektrijaama tee 106 olmehoone püstitamiseks ning prügila piirde, välisvalgustuse,
elektrikaabelliini, juurdesõidutee ja tee välisvalgustuse ehitamiseks;
4. Peetri väljak R kioski nr 326 püstitamiseks;
5. Adonis ja Salvia AÜ Laeva tn 248 üksikelamu püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

38. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Elektrijaama tee 106 valvehoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

39. Korralduse nr 2005-k "Ehitise kasutusloa andmine" muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1. Muuta Narva Linnavalitsuse 28.12.2007 korralduse nr 2005-k “Ehitise kasutusloa andmine” punkti 1.5 järgmises sõnastuses:

“1.5. Venesilla asuvad elamu, majandushoone ja suveköök”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

40. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Jõe 1 ja Jõe 3 krundi heakorrastamiseks ja tugiseina püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

41. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Jõe 1 ja Jõe 3 krundil drenaaži ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

42. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Rakvere 34 kinnistul sidekapi ja sidekanalisatsiooni ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

43. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Puškini 28 rekonstrueeritud hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

44. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

281*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

45. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaahitekt Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

46. maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas 1.Paemurru tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse
piiride kinnitamine ja maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas 1.Paemurru tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Vaarika tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Višnja AÜ, Vaarika tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 222

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 222

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

49. Narva Linnavalitsuse 07.11.2007 korralduse nr 1650-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaahitekt Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 07.11.2007 korralduse nr 1650-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn 31”
punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

50. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaahitekt Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 15
Osaühing ALBION MOTORS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 56-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

51. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Oru tn 54

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakomd
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oru tn 54

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Rebase tn 49

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaahitekt Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Narva Ogonjok AÜ, Rebase tn 49

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

53. Võidu pargi maa- ala (va Joala 8b) dp II etapi kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

54. Puškini tn 55 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

55. Vabaduse tn 4 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

56. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu Linda 1, reg.kood 80180424

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

57. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 11 hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu Narva Tallinna mnt 11, reg.kood 80033692

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

58. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi30 hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tellija:Korteriühistu Kreenholmi 30, reg.kood 80145994

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

59. Projekteerimistingimuste määramine Süsiaugu kinnistu väliselektrivarustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

60. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 55 ja 55b territooriumile gaasitrassi paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tellija: Narva KVP OÜ, reg.kood 11392658

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

61. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Luige tn. 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Narva linn, Olginski AÜ, Luige tn. 25 üksikelamu laiendamine ja sauna ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

62. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne hallik

Puškini tn.15 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

63. Projekteerimistingimuste määramine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn. 7 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

64. Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Šampinjoni tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Višnja AÜ, Šampinjoni tn. 1 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

65. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.32 territooriumi heakorrastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

66. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

Mõisa 7 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid ( trepikodade aknad ja uksed) ja katus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

67. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste

Esitaja: Arhitektuuti- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 70
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

68. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liimetele tasu maksmise kohta

Esitaja:
Ettekandjad: linnapea Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008

69. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikmetele tasu maksmise kohta

Esitaja: linnapea Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2008