PrindiAbi

20.02.2008 - Korraline istung1. Projekti Narva Laste Varjupaiga juurdeehitise rajamise III etapp omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.02.2008 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitasa Sotsiaalaboameti direktori kt Galina Vologdinad antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.02.2008

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavara-ja majandusametile 145,6 tuhat krooni Eesti Töökommuuni stella demontaažitöödeks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.02.2008 vastu võetud korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.02.2008

3. Narva Linnavolikogu 15.03.2007 otsuse nr 105 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Töökorras 11.02.2008 otsustati:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.02.2008

4. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

283*

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 11.02.2008 vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

5. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi 52 ja 54 kaubanduskeskuse hoone ning hoonet teenindavate rajatised välisveetorustik, soojustrass, väliskanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon, püstitatud.
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 12.02.2008 vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.02.2008

6. Autasustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Homjakova,Ljudvig,Torokvei,Antonov,Fomina

Avaldada 22.02.2008.a. pidulikul koosolekul

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2008

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Lubade andmine alkohoolsete jookide kauplemiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Lubade andmine tubakatoodete kauplemiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

9. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korradamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks (olemasoleva kasiino loa pikendamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

10. Aktsiaselts Utro ( reg.nr. 15006273 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
141 200 krooni reguleerida eelarves.
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

13. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse TULUKE sõime- ja lasteaiarühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

14. Narva Joala Kooli Narva 6. Kooliga liitumise teel ümberkorraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

15. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine ja suvekoolilaagr

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

16. Narva Paplimäe Kooli Narva Paju Kooliga liitumise teel ümberkorraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

17. Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2008

18. Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 korralduse nr 36 täiendamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Täiendada Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 korralduse nr 36-k „Narva linna Sotsiaalabiameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi“ punkti 3 alapunkti 3.4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

19. Nõusoleku andmine korteri müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Veera Grigorjevale nõusolek tema tütrele Natalja Grigorjevale kuuluva korteri müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

20. 2008. aasta tasandusfondis sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamise delegeerimine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Delegeerida 2008. aasta tasandusfondis Narva linna sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine Narva Linnavalitsusele.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

21. Narva Linnavalitsuse 11.01.2001.a.korralduse nr 73-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja Maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Õiguslikke aluseid täiendada.
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

22. Arvamuse andmine Kerese tn 18 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja Maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks materjalid Kerese tn 18 asuva maa riigiomandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

23. Aadresside omistamine - Narva linn, Vihma tn 25 ja Puškini tn 62

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

24. Aadressi omistamine - Kangelaste prospekt 37a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

25. Tallinna mnt.19a koormamine isikliku kasutusõigusega AS Eesti Gaas kasuks

Esitaja: Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

26. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Olginski AÜ, Varese tn 27

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Olginski AÜ, Varese tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

27. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Ptšela AÜ, Herilase tn 30

Esitaja: geodeesia ja maalorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Ptšela AÜ, Herilase tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

28. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rjabinka AÜ, Tõru tn 319

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rjabinka AÜ, Tõru tn 319

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

29. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vesna AÜ, Lume tn 53

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Lume tn 53

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

30. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 52

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 52

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

31. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Oktoober, Lõuna tn 65

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa müügihinna vähendamine
Narva linnas AÜ Oktoober, Lõuna tn 65

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 4.Roheline tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 4.Roheline tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Oktoober AÜ, Lõuna tn 58

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oktoober AÜ, Lõuna tn 58

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Landõš AÜ, Piibelehe tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Landõš AÜ, Piibelehe tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

35. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine 4.Paemurru tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 4.Paemurru tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine Esimene Metsaaed AÜ, Troopika tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Esimene Metsaaed AÜ, Troopika tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 76

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 76

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine Radost AÜ, Rõõmu tn 26

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 67

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 67

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

40. Teenindusmaa määramine Narvas, Joala tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Luha tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Luha tn. 7 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Gamma AÜ, Papli tn. 65

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

( Gamma AÜ, Papli tn. 65 üksikelamu ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn. 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning sauna ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 1.Jõe tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 1.Jõe tn. 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

45. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi 52 ja 54 krundil parklade ehitamiseks;
2.Uusküla tn 23 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

46. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Joala tn 12 sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
2.Kangelaste pr.16a lastemänguväljaku ehitamiseks;
3.Mõisa tn 1 lastemänguväljaku ehitamiseks;
4.Kangelaste pr. 8a ja 10a kõrval lastemänguväljaku ehitamiseks.
5. Kreenholmi tn 50 välisveetrassi, sademe kanalisatsiooni ning välismaakaabelliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

47. Ehitise kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Haigra tn 1.
2.Hariduse tn 15 b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

48. Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse nr. 401 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse nr. 401
“Projekteerimistingimuste määramine (Kulgu tn.5 tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine.

Tellija: Metalliset Eesti AS

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 15.11.2007 otsuse nr 401 muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

49. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn.5e hoone lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ FAMA Invest, reg.kood 11135542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine Kooli põik 4-3 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

51. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.2b kaubanduskeskuse ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Hoone ehitamine äri- ja kaubanduspindade tarbeks. Maa-alal on olemas kehtiv detailplaneering

Tellija: OÜ Alvel Ventures, reg.kood 11213466

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

52. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn.5f laohoone lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ FAMA Invest, reg.kood 11135542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn.18 hoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ MODULVEST ELAMU, reg.kood: 10633812

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

54. Projekteerimistingimuste määramine Narva, Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn. 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva, Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn. 35 üksikelamu ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

55. Projekteerimistingimuste määramine Vaksali tn.9 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS TRÜKIKODA KOIT, reg.kood 10245659

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

56. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.15 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu ORU 15, registrikood 80180275

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

57. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.7 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 7, registrikood 80162656

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

58. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn.26 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Hariduse 26 Narva, registrikood 80218606

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

59. Projekteerimistingimuste määramine Narva jõeäärse promenaadi väljaehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

60. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 15 üksikelamu ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

61. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Pikse tn. 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Pikse tn. 15 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

62. Aadresside omistamine - Narva linn, Kreenholmi tn 56

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

63. Tänavale nimetuse omistamine - Fama põik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

64. Aadresside omistamine - Narva linn, 1. Jõe tn 1 ja 1. Jõe tn 3

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

65. Kreenholmi tn. 50 kinnistu koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega Narva linna kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

66. Tööaja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Tööpäev 25.veebruar 2008 lugeda puhkepäevaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

67. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2008

68. Narva linna munitsipaaleluruumi Kreenholmi 17 - 34 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

69. Narva linna munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 27 - 38 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

70. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2008

71. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 18 - 23 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

72. Munitsipaaleluruumi Kalda tn 10 - 15 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

73. Munitsipaaleluruumi Partisani 3A - 13 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

74. Munitsipaaleluruumi Rahu 40 - 41 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

75. Munitsipaaleluruumi Turu tn 3 - 62 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

76. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 8 - 12 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021