PrindiAbi

05.03.2008 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
285*

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.02.2008 vastu võetud korraldus nr 224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

2. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhidektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: K.Müür

Tartu Ülikooli Narva Kolledzi taotlus ehitusloa kohta Raekoja platsil; töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.02.2008 vastu võetud korraldus nr 225-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2008

3. Projekti “Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine“ sildfinantseerimise lubamine ja o

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
26.02.2008 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2008

4. Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
26.02.2008 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2008

5. Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine. Muuta lisa 1, lisa 2, lisa 3.

Tookorras vastuvotmisele

Otsus/tulemused:
27.02.2008 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule. 2.Volitada Rahandusameti direktorit Raiśsa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2008

6. Sihtasutuse Narva Sadam asutamine ja põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
27.02.2008 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.
1. Nõustuda Sihtasutuse Narva Sadam asutamise ja põhikirja kinnitamisega.
2. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2008

7. Projekti „Narva Linnavalitsuse ametnike pädevuse ja haldusvõimekuse suurendamine” omafinantseerimise

Esitaja: Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Palume vastu võtta töökorras

Otsus/tulemused:
27.02.2008 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.
1. Nõustuda Sihtasutuse Narva Sadam asutamise ja põhikirja kinnitamisega.
2. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2008

8. Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise ko

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
29.02.2008 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2008

9. Narva linna arengudokumentide menetlemise korra muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengudokumentide menetlemise korra muutmise kohta volikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomikaameti direktorit Georgi Ignatovit esitama nimetatud küsimust volikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

09.03.2008 MMM Agentuur OÜ poolt hõõgveini jaemüük avalikul üritusel "Vastlapäeva tähistamine" Narva Linnuse territooriumil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

11. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

09.03.2008 MMM Agentuur OÜ tubakatoodete jaemüük 1.avalikul üritusel " Vastlapäeva tähistamine" Narva Linnuse territooriumil
2.Alfadel OÜ baaris aadressil Tiimani 5, Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

12. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Gergi Ignatov

Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha tegevuse jätkamiseks OÜ Mäng aadressil Tallinna mnt.8, Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

13. AS JN SEWING ENTERPRISE(reg.nr.15106678)ettevõtteregistri kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

AS JN SEWING ENTERPRISE(reg.nr.15106678)ettevõtteregistrist kustutamine seoses pankrotimenetluse raugemisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2008

14. Nõusoleku andmisest keeldumise otsus

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Nõusoleku andmisest keeldumise otsus AS-le Novoloto õnnemängude korraldamiseks aadressil Kangelaste 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

15. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 14.12.2005.a korraldusega nr 1321-k Aleksei
Malõšev´ile seatud hooldus hooldaja Niina Malõševa poolt Niina Malõševa isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

16. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 14.12.2005.a korraldusega nr 1317-k Maria Skibenko üle seatud hooldus hooldaja Niina Malõševa poolt Niina Malõševa isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

17. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Leonid Luchnikov´i hooldajaks Olga Lukina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

18. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Anna Mikhaylechko hooldajaks Olga Kaletina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Vaclovas Čiplys (Vatslovas Tšiplis) hooldajaks Marina Chiplis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Viktor Donner hooldajaks Raisa Donner.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Vladimir Lagutin´i hooldajaks Margarita Fedorova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

22. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Galina Milova hooldajaks Zinaida Narbudas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

23. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Veera Harkova hooldajaks Vladimir Harkov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

24. Lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Larissa Issakovale laste Alyona Zachkova ja Natalia Zachkova peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

25. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Margarita Zjuzkova´le lapse Jegor Budilov´i peale saadava lastetoetuse maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma lapse kasvatamisega.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Valentina Sinitsyna´le lapse Jegor Budilov´i peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

26. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine lapsele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Anna Nissenblat´ile poja Stanislav Nissenblat peale saadava lastetoetuse maksmist seoses sellega, et ta ei tegele oma lapse kasvatamisega ja Stanislav Nissenblat alustas iseseisvat elu
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Stanislav Nissenblat´ile lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

27. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Katrin Klimtsoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Männe.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

28. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp’i avama alaealisele Ramires Gromov´ile pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

29. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Alexey Marchenko´t avama tema hoolitsemisel asuvale lapsele SERGEI MIHHAILOV´ile arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

30. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek eestkostjale Niina Golubeva´le Konstantin Gurin´le kuuluva ühetoalise korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

31. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kreenholmi tn 50 kaubanduskeskuse hoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

32. Maa riigi omandisse jätmine Anil AÜ, Majaka tn 39

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Majaka tn 39

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 84

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 84

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 78

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 78

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

36. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Väljastada Hariduse 5c hoonele kasutusluba

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

37. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Päikese tn 6 sauna ja eramu ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

38. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Peetri plats 1 mitteeluruumide rekonstrueerimiseks tööstuskaupade kaupluse tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn.9 hoone fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.9 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Sepa tn.9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Sepa 9 Narva, registrikood 80246057

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.25 kooliaia rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.25 territooriumil asuva kooliaia rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.11 keldriruumi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.11 keldriruumi rekonstrueerimine kingsepatöökoja tarbeks

Tellija: Korteriühistu Puškini 11, registrikood 80170839

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliini paigaldamiseks (Hariduse tn.11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Hariduse 11a alajaamast nr. AJ31 kuni Hariduse tn.11 hooneni

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.16 hoone siseruumide rekonstrueerimiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.16 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine
rehvitöökoja ja sepikoja tarbeks

Tellija: OÜ Rik Suur, registrikood 10518436,

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 1.Jõe tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 1.Jõe tn. 24 üksikelamu rekonstrueerimine koos laiendamisega ning garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliini paigaldamiseks (Kulgu tn.5)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kreenholmi tn.72 alajaamast kuni Kulgu tn.5 projekteeritava alajaamani

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

47. Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliini paigaldamiseks (Kreenholmi tn.50)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Kreenholmi tn.42a alajaamast nr. AJ90 kuni Kreenholmi tn.50 projekteeritava kaablitransiitkilbini

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

48. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.40 administratiivhoone rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tn.40 administratiivhoone rekonstrueerimine metallitöökoja ja bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ Estate Developers, registrikood 11254494

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müür nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

49. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.39v hoone siseruumide rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.39v hoone siseruumide rekonstrueerimine büroo tarbeks


Tellija: OÜ VVV Narva Trading, registrikood 10160093

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr. 10A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr. 10A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

51. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr. 6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

52. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi krundi kõrvale ajutise 0,4 kv õhuliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

53. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kangelaste pr 6 mitteeluruum rekonstrueeritud kingsepa töökojaks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

54. Maa ostueesõigusega erastamine Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 33

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

55. Maa ostueesõigusega erastamine Vesna AÜ, Muru tn 74

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Muru tn 74

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

56. Maa ostueesõigusega erastamine Anil AÜ, Murdlaine tn 34

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Murdlaine tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

57. Maa ostueesõigusega erastamine Rubini Aed AÜ, Õhtu tn 27

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rubini Aed AÜ, Õhtu tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

58. Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Piibelehe tn 61

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Landõš AÜ, Piibelehe tn 61

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

59. Maa ostueesõigusega erastamine Oktoober AÜ, Põhja tn 179

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oktoober AÜ, Põhja tn 179

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

60. Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a korralduse 190-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a korralduse 190-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 4.Roheline tn 11”
alapunkti 4.2 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

61. Maa riigi omandisse jätmine Družbaplus AÜ, Nelgi tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Družbaplus AÜ, Nelgi tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

62. Maa riigi omandisse jätmine Elektron AÜ, Voolu tn 11, Elektron AÜ, Voolu tn 11a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Voolu tn 11, Elektron AÜ, Voolu tn 11a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

63. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 57

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 57

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

64. Maa riigi omandisse jätmine Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn 226

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn 226

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

65. Maa riigi omandisse jätmine Ptšela AÜ, Õietolmu tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ptšela AÜ, Õietolmu tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

66. Maa riigi omandisse jätmine Ptšela AÜ, Kärje tn 42

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ptšela AÜ, Kärje tn 42

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

67. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 8 Osaühing Diamondome

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

68. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Väljastada ehitusload:

1. Puškini tn 3 hoonest kuni Vaksali tn 9a trahvoalajaamani nr AJ1 maakaabelliini ehitamiseks;
2.Oru tn 44 eramu laiendamiseks;
3.Vesna AÜ Muru tn 88 aiamaja ehitamiseks;
4.Suur Primorskoje AÜ Pingviini tn 35 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
5. Gerassimovi tn 13 korterelamu katuse, trepikodade akende, sokli ning silluse rekonstrueerimiseks;
6.1.Koolipõik tn 1a korterelamu katuse, trepikodade akende, sokli ning silluse rekonstrueerimiseks;
7.Tiigi tn 2 soojustrassi ehitamiseks;
8.Rakvere tn 42 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
9.Puškini tn 23 korterelamu korterite nr 59 ja 60 rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

69. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Suur Primorskoe AÜ Pingviini tn 35 sauna ehitamiseks;
2. .Suur Primorskoe AÜ Aeru tn 271 sauna ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

70. Rahu tn 4 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Nõustada Rahu tn.4 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tn. 4 maa- ala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõuele.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

71. Puškini tn 69 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Nõustada Puškini 69 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Puškini 69 maa- ala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõuele.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

72. Daumani tn 4a maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Daumani tn 4a maa- ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõuele.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

73. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tn 23f maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Puškini tn 23f maaüksuse munitsipaalmandisse taotlemine.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

74. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna mnt 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Tallinna mnt 3 maaüksuse munitsipaalmandisse taotlemine.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

75. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna mnt 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Tallinna mnt 9a maaüksuse munitsipaalmandisse taotlemine.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

76. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna mnt 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Tallinna mnt 15a maaüksuse munitsipaalmandisse taotlemine.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

77. Arvamuse andmine Puuvilla tn 25 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geoteesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks materjalid Narva linnas, Puuvilla tn 25 asuva maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

78. Arvamuse andmine Kadastiku tn 13 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geoteesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks materjalid Narva linnas, Kadastiku tn 13 asuva maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

79. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn. 4 -101

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn. 4 -101 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

80. Vihma tn 25 kinnistu jagamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Vihma tn 25kinnistu jagamine.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

81. Sepa tn 10 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Nõustada Sepa tn 10 maa- ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuele.
3.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

82. Kasutusloa väljastamisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 42 katlamaja kasutusloa väljastamisest

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

83. Projekteerimistingimuste määramine Narva, Narva Ikrinka AÜ, Kalamarja tn. 52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva, Narva Ikrinka AÜ, Kalamarja tn. 52 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

84. 4.Paemurru tn 15 maaüksuse 1/2 mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu 4.Paemurru tn 15 maaüksuse 1/2 mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneemise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

85. Kosmonaudi tänava koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

86. Puškini 61 kinnistu koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Halaver-Toru kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

87. Põhiprojekti „Narva Linnamööbel” kinnitamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimuse Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Põhiprojekti „Narva Linnamööbel” kinnitamine.
Kogu projektiga saab tutvuda Narva Linnavalitsusew Arhitektuuri ja Planeerimise Ametis.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2008

88. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada Koorikoolile 31 500 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

89. Narva linna munitsipaaleluruumi Malmi 5-5 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Nõustada esitatud Narva LInnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

90. Narva linna munitsipaaleluruumi Rüütli 6-7 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Nõustada esitatud Narva LInnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

91. Narva linna munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-77 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Nõustada esitatud Narva LInnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

92. Narva linna munitsipaaleluruumi Viru 15-15 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Nõustada esitatud Narva LInnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2008

93. Narvas Viru tn 9b hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

94. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

95. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

96. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

97. Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arenduse kava 2008-2020 koostamise algatamine ja lähteü

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arenduse kava 2008-2020 koostamise algatamiseks ja lähteülesande kehtestamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuele.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

98. Narva jõesadama arengukava 2008-2018 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva jõesadama arengukava 2008-2018 koostamise algatamiseks ja lähteülesande kehtestamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuele.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

99. Narva jäätmekava 2008-2013 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva jäätmekava 2008-2013 koostamise algatamiseks ja lähteülesande kehtestamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuele.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

100. Narva liiklusohutusprogrammi 2009-2013 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva liiklusohutusprogrammi 2009-2013 koostamise algatamiseks ja lähteülesande kehtestamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuele.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

101. Narva Muusikakooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

102. Narva Paju Kooli direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

103. Koolieelse lasteasutuse Marjake juhataja ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

104. Narva munitsipaalkoolide baasil 2008.aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerim

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 296
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

105. Narva Kreenholmi Raamatukogu liitmine Narva Keskraamatukoguga

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Kreenholmi Raamatukogu liitmine Narva Keskraamatukoguga otsuse eelnõue.
2.Volitada esitama antud küsimus Narva Linnavolikogus Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominat.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008

106. Narva Keskraamatukogu põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse Narva Keskraamatukogu põhimäärus eelnõue.
2.Volitada esitama antud küsimus Narva Linnavolikogus Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominat.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2008