PrindiAbi

19.03.2008 - Korraline istung1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Raekoja plats 1 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks
Palun vormistada töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 11.03.2008 vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 11.03.2008 vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.03.2008

3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Pr Lihhuša taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Otsustati MTÜ-le spordiklubi "All Stars" poksiturniiri korraldamisega seotud kulude katteks eraldada 9000 krooni.
Töökorras võtta 13.03.2008 vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.03.2008

4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Alkohoolsete jookide jaemüük:
- Stockwhite OÜ baaris, Puškini 15.
- Rivoste OÜ baaris,Kerese 2.
- OÜ VKG Elektrivõrgud külalistemajas,Kererse 11.
OÜ Realda Pluss,õlu ja joogid etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsendi,saunas, Hariduse 15.
Taha müügiaja muudatused, Almiranix OÜ baaris, Puškini 25A.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

6. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük aadressil Kerese 2, Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

7. OÜ-le MEGAFORT lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

8. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Rubtsova`le poja Aleksandr Rubtsov`i peale saadava lastetoetuste ja üksikvanematoetuse maksmine

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Raisa Rubtsova´le lapselapse Aleksandr Rubtsovipeale saadava lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

9. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Oleg Malatin`ile nõusolek müüa tema tütrele Ksenia Malatina`le kuuluv korteriomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

10. Peretoetuse maksmise jätkamine lapse emale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Yulia Goncharova´le lapse Daria Kuznetsova peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

11. Nõusoleku andmine korteriomandi hüpoteegi seadmiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Veronika Andreeva´le nõusolek tema lapsele Edvard Lall´ile kuuluva korteri mõttelise osa pantimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2008

12. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Anastasia Zhila´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Platonova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

13. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabimet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´t taotleda Narva Lastekodus elavale Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele ALEKSANDR BEZE´le Eesti kodakondsuse saamist, vormistama ja kätte saama lapsele Eesti kodaniku passi ja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus-ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

14. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada AS Hoolekandeteenused Sillamäe Hooldekodu sotsiaaltöötaja Marina Volkova´tkasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sillamäe Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Nikolai Golubevi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama tema eest passi-ja isikutunnistusega seonduvat asjaajamist, elektroonilisi pangatehinguid ning välja võtma igakuiselt kuni 350 krooni Nikolai Golubevi isiklikeks vajadusteks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

15. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva lastekodu sotsiaaltöötaja Elvi Larka´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse EMIL GRIGORJEV´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva lastekodu sotsiaaltöötaja Elvi Larka´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse DMITRI HANBEK´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori nooremabi Natalja Medvedeva’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Laste Varjupaiga kasvandikude Jekaterina Kazina, Ivan Kazin´i ja Aleksandr Kazin´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

18. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada AS Hoolekandeteenused Sillamäe Hooldekodu sotsiaaltöötaja Marina Volkova´t, isikukood 47604142214 kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sillamäe Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Ingrid Kivimeistri pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama tema eest passi-ja isikutunnistusega seonduvat asjaajamist, elektroonilisi pangatehinguid ning välja võtma igakuiselt kuni 350 krooni Ingrid Kivimeistr isiklikeks vajadusteks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2008

19. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

olitada Valkla Hooldekodu III osakonna juhatajat Merike Lepmaa'd kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Valkla Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Oleg Jeršov´i pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama järgmisi pangatoiminguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades: arvelduskonto avamine ja sulgemine, otsekorralduste ja arvelduste tegemine ja lepingute sõlmimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2008

20. Nõusoleku andmine kinkelepingu sooritamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek Zoja Dementjeva eestkostjale Aleksei Dementjevile eestkostetavale Zoja Dementjeva'le omandiõiguse alusel ¼ (ühe neljandiku) kuuluva kahetoalise korteriomandi kinkelepingu sooritamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

21. Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada koduteenuste loetelu ja nende hind.

Otsus/tulemused:
Kehtestatakse 1.04.2008
Võtta vastu määrus nr 317.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

22. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine isikliku abistaja teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid isikliku abistaja teenusele arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

23. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni (laoruumide rekonstrueerimine ja kabineti sisustamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

24. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni, s.o 52 793 krooni (ehitustööde lõpetamine väikelaste ruumides).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

25. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni (ruumide remont päevases osakonnas).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

26. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevahoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevahoiuteenuse (dementsete isikute päevahoiuteenuse arendamiseks) arendamiseks kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

27. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni (ruumide remont).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

28. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine tugiisiku teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid psüühiliste häiretega isikutele tugiisiku teenusele arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

29. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine tugiisiku teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid tugiisiku teenusele arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

30. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
5.03.08 Hr Ljudvigu ettepanekul täiendamisele.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

31. Koolieelse lasteasutuse Pääsuke juhataja ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

32. Narva Eesti Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

33. Projekti “Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

34. Noorteprojektide linnaeelarvest toetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

35. Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 328.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

36. Narva Spordikooli Energia põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 329.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

37. Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 330.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

38. Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 331.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

39. Narva Muusikakooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

40. Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 333.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

41. Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 334.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

42. Narva Paemurru Spordikooli põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Teha parandus koolipidaja on Narva linn
Võtta vastu määrus nr 335.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

43. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a. määruse nr 1410 „Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 336.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

44. Osaühingu Narva Jäätmekäitluskeskus osakapitali suurendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

45. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

46. Munitsipaaleluruumi aadressil Kerese 6 - 8 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arakdi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

47. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 46-23 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

48. Munitsipaaleluruumi aadressil Kosmonaudi 7 - 29 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

49. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 23 – 23 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

50. Peremehetu ehitise bilanssi võtmine aadressil Jõesuu tn 18a, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

51. Narva linna mängu- ja spordiväljakute arengukava 2009-2013 koostamise algatamine ja lähteülesande ke

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

52. Narva munitsipaalelamufondi arengukava 2008-2011 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

53. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 15 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Rkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud Linnavolikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

54. Narva Linnavalitsuse ehitusjärelvalvet teostavate ametiisikute määramine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 340
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

55. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Aasa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

56. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Jõe tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

57. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Jõe tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

58. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Lääne tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

59. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Fama põik lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

60. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Fama põik lõik 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

61. Narva Linnavolikogu 14.12.2006 otsuse 232 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

62. Joala- Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

63. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna maantee lõigu rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna maantee lõigu rekonstrueerimine alates Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava ristmikust kuni Narva linna administratiivpiirini

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

64. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 35a ja Tallinna 37a sõidu- ja kõnniteede ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 35a ja Tallinna mnt.37a territooriumile uute sõidu- ja kõnniteede ehitamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

65. Projekteerimistingimuste määramine Rahu 4, Rahu 4c, Rahu 4g territooriumile ärihoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g territooriumile ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: FAMAR-DESI KINNISVARA AS, reg.kood 10161848

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

66. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.3 katuse rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

67. Projekteerimistingimuste määramine Maslovi 1 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maslovi tn.1 hoone fassaadide rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: OÜ Apest Grupp, registrikood 10771170

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

68. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi 39j kaubandushoone siseruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.39j kaubandushoone siseruumide ümberplaneerimine

Tellija: OÜ Ida-Velga, registrikood 10182195

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

69. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli13 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu 26.Juuli 13, reg.kood 80145400

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

70. Projekteerimistingimuste määramine MEBELŠTŠIK AÜ, Puidu tn. 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

MEBELŠTŠIK AÜ, Puidu tn. 26 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

71. Projekteerimistingimuste määramine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 36 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

72. Projekteerimistingimuste määramine Baltika AÜ, Oja tn. 86

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Baltika AÜ, Oja tn. 86 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

73. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 5. Paemurru tn. 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 5. Paemurru tn. 13 üksikelamu rekonstrueerimine koos laiendamisega ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

74. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Gorbatši tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Gorbatši tn. 3 üksikelamu rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2008

75. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn. 202

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn. 202 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

76. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Paadi tn. 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Paadi tn. 15 garaaži rekonstrueerimine ja sauna ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

77. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Oru tn. 52 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

78. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 44

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Oru tn. 44 üksikelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

79. Projekteerimistingimuste määramine Pilve tn.11 üksikelamu laiendamiseks ja majandushoone ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pilve tn.11 üksikelamu laiendamine ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: hr. Mihhail Merkurjev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

80. Projekteerimistingimuste määramine Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn.8a üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: hr. Juri Tšvanov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

81. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste42 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 42, reg.kood 80175430

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

82. Projekteerimistingimuste määramine Kiriku 9 välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Aleksandri kiriku aadressiga Kiriku tn.9 ja seda ümbritseva piirkonna välisvalgustuse projekteerimine

Tellija: EELK Narva Aleksandri Kogudus, reg.kood 15800019

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

83. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi 2 territooriumil asuva kooliaia rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

84. Tänavatele nimetuse omistamine - Tuisu tn ja Puhangu tn

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

85. Pargile nimetuse omistamine - Jaama park

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

86. Narva Linnavalitsuse 16.05.2006.a. nr.631-k korralduse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

87. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Mõisa 7 korterelamu rekonstrueeritud korterid 58 ja 71;
2. Pähklimäe 2 korterelamus tööstuskaupade kaupluseks rekonstrueeritud osad soklikorruse ruumid;
3. Rahu 38a korterelamu rekonstrueeritud korterid 111 ja 112 toidukaupluseks;
4. Tallinna mnt 31 korterelamu rekonstrueeritud mitteeluruum M1 ja korterid 61 ja 62 hambaravi kabinetiks.

Otsus/tulemused:
Täiendustega võtta vastu korraldus nr 361-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

88. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kreenholmi tn 50 kanalisatsioonitrassi ehitamiseks;
2. Heitveepuhastusjaam 1 heitveepuhastusjaama mudaplatsi ehitamiseks;
3. Vihma tn 25 eramu püstitamiseks;
4. Svetofor AÜ, Pikk 26 aiamaja koos garaažiga püstitamiseks;
5. Svetofor AÜ, Kaevu 270 üksikelamu laiendamiseks;
6. Kreenholmi tn 72 kuni Kreenholmi tn 45a trafoalajaamani nr AJ97 maakaabelliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Täiendustega võtta vastu korraldus nr 362-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

89. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Hariduse tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

90. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Hariduse tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

91. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Juhkentali tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

92. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress:Narva linn Kadastiku tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

93. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress:Narva linn Kiriku tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

94. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Kiriku tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

95. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Staadioni tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

96. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa aadress: Narva linn Vabaduse tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

97. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Puškini tn 54 garaaži tehnosüsteemide muutmiseks;
2. Jõesuu tn 46 majandushoone ehitamiseks;
3. Višnja AÜ, Šampinjoni tn 1 suvila püstitamiseks;
4. Svetofor AÜ, Pikk tn 26 majandusehitise ja sauna püstitamiseks;
5. Svetofor AÜ, Kaevu tn 270 kuuri püstitamiseks;
6. Kerese tn 22 lastemänguväljaku ehitamiseks;
7. Puškini 29 ja Puškini 31 vahel asuval maa-alal lastemänguväljaku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Täiendustega võtta vastu korraldus nr 371-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

98. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Jõesuu tn 46 eramu püstitamiseks;
2. Pikse tn 4 eramu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Täiendustega võtta vastu korraldus nr 372-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

99. AS Narva Bussiveod audiitori valimine

Esitaja: Linnakntselei
Ettekandjad: Peeter NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008