PrindiAbi

02.04.2008 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
286*

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.03.2008 vastu võetud korraldus nr 374-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 25.03.2008 vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.03.2008

3. Vanema osa määra maksmisel kahe ja enam lastega peredele soodustuste andmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 27.03.2008 vastu määrus nr 376.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.03.2008

4. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

5. Aktsiaseltsi Narva Transservis-N audiitori valimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

AS Narva Transservis-N audiitori valimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

6. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

7. Messitoetuse eraldamise korra vormide kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Messitoetuse eraldamise korra vormide kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 380
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

8. Messitoetuse eraldamise Hindamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Messitoetuse eraldamise Hindamiskomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

9. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori valimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

AS Narva Elamuvaldus audiitori valimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Täiendada: Kultuuriosakonnale Paemurru Spordikooli jaoks 10 510 krooni ja Kreenholmi Muusikakooli tarvis 18 900 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

11. Narva Linnavalitsuse 18.01.2008.a korralduse nr. 16 lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

12. Narva Noorte Meremeeste Klubi põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus 385.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

13. Narva Kreenholmi Raamatukogu Narva Keskraamatukoguga liitmise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

14. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

15. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

16. Narva Linnavolikogu 06.03.2007.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordia

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

17. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

18. Linnavara- ja Majandusameti nõuete üleandmine Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

19. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

20. Elamu Hariduse 16 Narvas majandamiskulude suurusega nõustumine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Rahu 42, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

22. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Daumani 2c)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

23. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine FAMA Invest OÜ-le (Puškini 27, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

24. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi tn 50 krundi kõrvale sadevee- kanalisatsiooni- ja joogiveetorustikute ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

25. Aadressi omistamine - Jaama plats

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

26. Aadressi omistamine - Narva linn, 1. Jõe tn 5c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

27. Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kalda 12h,12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

28. Vabaduse tn 4 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

29. Tallinna mnt 35 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tallinna mnt 35 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

30. Kalda tn 12B maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kalda 12b maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

31. Rakvere tn 46 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Rakvere tn 46 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

32. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Jaama park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsause eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

33. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Peetri plats 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsause eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

34. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.9 - M3 rekonstrueerimiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.9 - M3 mitteeluruumi rekonstrueerimine veterinaariakliiniku tarbeks

Tellija: Oleg Gretšin – mitteeluruumi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

35. Projekteerimistingimuste määramine Olginski AÜ, Lõokese tn.19 üksikelamu rekonstrueerimiseks ...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Olginski AÜ, Lõokese tn.19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

36. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.6 tänavaliiklust korraldava piirdeaia rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.6 territooriumile tänavaliiklust korraldava piirdeaia rajamine

Tellija: Korteriühistu Gerassimovi 6, registrikood 80152184

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

37. Projekteerimistingimuste määramine (Puškini 3a veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.3a ja Puškini tn.3 territooriumile veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude paigaldamine

Tellija: UÜ RELJANS, registrikood 10854430

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn.11 territooriumi heakorrastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.2 hoone 3. korruse ruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

40. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Väljastada Kerese3 ja Kosmonaudi 4 hoonete kõrvale ehitatud parkla ja juurdesõiduteele kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

41. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Tallinna mnt 41 hoone rekonstrueerimiseks;
2. Vestevalli 24 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 59 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Tapamaja tn 1 hoone rekonstrueerimiseks;
5. Kulgu Tammi tn 1 0,4 kV õhuliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

42. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 19c krundil gaasitorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

43. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 59

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 59

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 27

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine Gvozdika AÜ, Saialille tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine Narva linnas Olginski AÜ, Luige tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Luige tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine Narva linnas Landõš AÜ, Osja tn 55

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Landõš AÜ, Osja tn 55

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine Radost AÜ, Rõõmu tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

49. Maa riigi omandisse jätmine Berjozka AÜ, Saare tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Saare tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

50. Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 123-k osaline muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 123-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas
Rakvere tn 43a” osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

51. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 108

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Suvila tn 246

Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Višnja AÜ, Puraviku tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

54. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 66

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

55. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldpl keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise eelnõuga.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

56. Projekteerimistingimuste määramine Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 suusaradade valgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 territooriumil asuvate suusaradade valgustuse projekteerimine

Tellija: EESTI TERVISERAJAD Sihtasutus, reg.kood 90008821

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

57. Projekteerimistingimuste määramine Kraavi tn.14 territooriumi tänavavalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Pimeaia Kinnisvara OÜ, registrikood 10964963

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

58. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.9 töökojahoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Haridus-ja Teadusministeerium

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

59. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.4 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uusküla tn.4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Uusküla 4/6, reg.kood 80183948

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

60. Projekteerimistingimuste määramine Parve tn.4 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

61. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.40 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

62. Projekteerimistingimuste määramine Päikese tn.17a üksikelamu laiendamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Päikese tn.17a üksikelamu laiendamine, garaaži ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

63. Projekteerimistingimuste määramine 2.Jõe tn.5 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

2.Jõe tn.5 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimine, majandushoone ja piirde ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

64. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste2 hoone korruste vahelise kandevahelae väljaehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.2 hoone korruste vahelise kandevahelae väljaehitamine kasuliku pinna suurendamiseks.

Tellija: OÜ M-NAR Kinnisvara, registrikood 10693470

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

65. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Kreenholmi tn 3b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Kulgu tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

67. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Lasteaia tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

68. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Linnuse tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

69. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Linnuse tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

70. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, 1. Mai tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

71. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Raja tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

72. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Raudsilla tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

73. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Vaivara tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

74. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Vestervalli tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

75. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kerese tn 40 i krundil elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
2. Solnetšnoe AÜ, Nädala tn 66 sauna püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

76. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Elektrijaama tee 92 täielikult lammutatud ehitusmaterjalide tsehhihoone;
2. Gerassimovi tn 2 rekonstrueeritud koolihoone spordikompleks;
3. Kadastiku tn 57 rekonstrueeritud kondiitritsehh;
4. Võidu tn 10 osaliselt rekonstrueeritud korterelamu hoone;
5. Kreenholmi tn 32 ühiselamus rekonstrueeritud esimese korruse ruumid.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

77. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Hariduse 5c hoone osale kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

78. Arvamuse andmine Tiigi tn 2b maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks materjalid Narva linnas Tiigi tn 2b asuva maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

79. Arvamuse andmine 1.Jõe tn 5 ja 1.Jõe tn 5c maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks materjalid Narva linnas 1.Jõe tn 5 ja 1.Jõe tn 5c asuva maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

80. Arvamuse andmine Grafovi tn 25 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks materjalid Narva linnas Grafovi tn 25 asuva maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

81. 26. Juuli tänava koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Narva Soojusvõrk kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

82. 26. Juuli tänava koormamine isiklike kasutusõiguste seadmistega AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

83. Narva Linnavolikogu 09.10.2002.a otsuse nr 515/63 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

84. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.17 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.17 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Kreenholmi 17 Narva, reg.kood 80236107

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

85. Elamistingimuste parandamist vajavate isikute nimekirja kinnitamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

86. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

87. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

88. Munitsipaaleluruumi aadressil Kerese 8-11 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

89. Narva Linnavalitsuse 06.02.2008.a. korralduse nr 139-k punkti 3.1.14 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

90. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 11-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jewlena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

91. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 4-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

92. Munitsipaaleluruumi Rahu 26-36 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

93. Munitsipaaleluruumi Rahu 38a-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

94. Munitsipaaleluruumi Rakvere 36-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

95. Munitsipaaleluruumi Tiimani 6-43 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

96. Munitsipaaleluruumi Tiimani 14-103 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

97. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linna Linnavalitsuse 15.06.2005.a korraldusega nr 588-k Varvara Loginova üle seatud hooldus hooldaja Anna Konkova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.04.2008

98. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 28.10.2002.a korraldusega nr 03-2084 Aleksandra Filippova üle seatud hooldus hooldaja Nadežda Konygina poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.04.2008

99. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Nikolai Ivanov´i hooldajaks Ljubov Ivanova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.04.2008

100. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Brite Danilova hooldajaks Irina Danilova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

101. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Nikolay Kuznetsov´i hooldajaks Mihhail Kuznetsov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

102. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabimet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Maria Lyulina hooldajaks Ljudmila Šarina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

103. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Anna Petrova hooldajaks Leonid Petrov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

104. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Ljudmila Stepanova hooldajaks Galina Andrianova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

105. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Jelena Valliste´t avama alaealisele Pavel Markov´ile pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

106. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Jelena Valliste´t avama alaealisele Pjotr Markov´ile pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

107. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Veera Robskova’le lapse Juliana Robsklova peale saadava lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmine.
3.2.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Liudmila Evdokimova´le lapse Juliana Robsklova, peale saadava lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

108. Lastetoetuse maksmise jätkamine lapse vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Andrey Golikovile lapse Tatjana Golikova peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

109. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuse maksmine Nikolai Togidnõi`le, mis oli määratud lapsele Stanislav Togidnõi`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Ivan Togidny´le lapselapse Stanislav Togidnõi peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

110. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Valentin Demidov´ile nõusolek tema eestkostetavale lapsele Kristina Pronjakina´le kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

111. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Vitali Ivanovile nõusolek tema tütrele Polina Ivanovale kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

112. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Galina Stepanova´le nõusolek tema eestkostetavale lapsele Igor Ivanov´ile kuuluva korteriomandi müümiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008

113. Nõusoleku andmine pärandvara osade võõrandamiseks ja käsutamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Irina Voronina`le nõusolek võõrandada tema lastele Antonina Voronina`le ja Stepan Voronin`ile kuuluvad pärandvara osad.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2008