PrindiAbi

30.04.2008 - Korraline istung1. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Sihtasutus Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

2. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

3. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 26-36 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 36-14 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Viru 15-15 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimani 6-43 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

8. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

SA Narva Sadam nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

9. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Parandus: punkti 1.5 - Müügiaeg 08.00-23.00,
punkt 1.6 ja täiendava eelnõu punkt 1.1 -etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti.

Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

11. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

12. Linnavara üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Kultuuriosakonnale

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt
Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

13. Projekti “VIHIT - Vital historic towns” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubami

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “VIHIT - Vital historic towns” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2- Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

14. Projekti “Cross Border Marketing and Branding Campaigns to Stimulate Investments to BSR” kaasfinants

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Cross Border Marketing and Branding Campaigns to Stimulate Investments to BSR” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2- Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

15. Projekti “Baltic Cycling Network” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Baltic Cycling Network” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2- Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

16. Via Hanseatica jätkuprojektis osalemise kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubami

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Via Hanseatica jätkuprojektis osalemise kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2- Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

17. Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 521.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

18. Koolieelse lasteasutuse Maasikas liitumine koolieelse lasteasutusega Kaseke

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2- Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

19. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

20. Dokumendi „Noorsootöö põhisuunad Narvas 2008 – 2013” algatamine ja lähteülesannete kindlaksmääramine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2- Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

21. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kosmonaudi tn 3, korterite nr 1, 2 ja 3 rekonstrueerimine bürooruumideks;
2.Kreenholmi tn 5 korteri nr 22 rekonstrueerimine stomatoloogiakabinetiks;
3.Rahu tn 7 asuvate hoonete täielik lammutamine;
4.Kosmonaudi tn 1 alajaama fassaadi rekonstrueerimine;
5.Vaikne põik 1 eramu fassaadi rekonstrueerimine;
6.Oru tn 28 üksikelamu rekonstrueerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

22. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rahu tn 28a korterelamu rekonstrueeritud fassaadid (trepikodade varikatused ja lodžade piirded);
2. Puškini 22-M7, M8 korterelamus rekonstrueeritud mööblikauplus;
3. Suur Primorskoje AÜ Aeru tn 271 püstitatud sauna;
4. Raudtee tn püstitatud tänavavalgustus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

23. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Puškini tn 8 tänavavalgustuse ehitamiseks
2. Puškini tn 22-M7 küttesüsteemi muutmiseks (gaasikatla paigaldamiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

24. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Peetri plats 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Peetri plats 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

25. Maa riigi omandisse jätmine Olginski AÜ, Tedre tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tedre tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

26. Maa riigi omandisse jätmine Anil AÜ, Aniliini tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine Elektron AÜ, Voolu tn 25 ja Elektron AÜ, Voolu tn 25a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Voolu tn 25 ja Elektron AÜ, Voolu tn 25a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine Vesna AÜ, Mulla tn 194

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Mulla tn 194

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 68

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 68

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine Retšnoi AÜ, Väikesaare tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Retšnoi AÜ, Väikesaare tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

31. Maa riigi omandisse jätmine Svetofor AÜ, Piiri tn 161

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Piiri tn 161

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

32. Maa riigi omandisse jätmine Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 47

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 47

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

33. Aadresside omistamine - Narva, Lille tn 4 ja Lille tn 4a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

34. Tänavale nimetuse omistamine - Fama tn

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

35. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi 12 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Gerassimovi tn 12 Korteriühistu, registrikood 80170911

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

36. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn.28 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Hariduse tn.28 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Pappelmäe, reg.kood 80250596

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

37. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.1 tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mõisa tn.1 territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Taotleja: OÜ OPTIC LINE, registrikood 11190140

Projekti tellija: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine välisgaasitoru paigaldamiseks kuni Kulgu tn.8 kinnistu piirini

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Välisgaasitoru paigaldamine Mängu tänaval olemasolevast
gaasitorustikust kuni Kulgu tn.8 kinnistu piirini

Tellija: AS EG Võrguteenus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.7 territooriumile ajutise kergehitise püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiigi tn.7 territooriumile ajutise kergehitise püstitamine puitmaterjalide ladustamise tarbeks

Tellija: Panmaks OÜ, registrikood 11465239

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.3 turuhoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kalda tn.3 turuhoone rekonstrueerimine
ehitusmaterjalide jae- ja hulgikaupade kaupluse tarbeks

Tellija: AS BMF BALTIC, registrikood 10228589

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.4, 4c,4g territooriumile ärihoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g territooriumile ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: FAMAR-DESI KINNISVARA AS, registrikood 10161848

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 1.Paemurru tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 1.Paemurru tn. 16 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine koos mansardkorruse väljaehitamisega ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

43. Narva linna transpordi arengukava 2008-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

44. Volitusest kasutusliisingu lepingu sõlmimiseks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

45. Riigihanke „Koolieelse lasteasutuse Päikene renoveerimine” korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

46. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Sepa 10, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

47. Avaliku suulise enampakkuse väljakuulutamine Narvas Linda 4 hoone 6.korruse ruumi üürile andmiseks

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

48. Narva Linda 4 hoones asuva 6.korruse ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

49. Lootusetute nõuete mahakandmine LVMA bilansist

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

50. Riigihanke "TALLINNA MAANTEE LÕIGU TEE-EHITUSPROJEKT" hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

51. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Pähklimäe Gümnaasiumi, Laste Loomemaja, Linnakantselei bil

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

52. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lisada tähtaeg
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

53. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lisada tähtaeg
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

54. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lisada tähtaeg
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

55. Avaliku ürituse „Teeme ära 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

56. Riigihanke „MÄNGUELEMENTIDE OSTMINE NARVA LINNA KOOLIEELSETELE LASTEASUTUSTELE „CIPOLLINO” ja „SÄDEM

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

57. Riigihanke „NARVA LINNA MÕISA TN LÕIGU REKONSTRUEERIMINE” hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

58. Riigihanke „NARVA LINNA ENERGIA TN REKONSTRUEERIMINE” hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

59. Narva linna ja AS ŽUR vahelise kohtuvaidluse kompromissi kinnitamine ja nõusoleku andmine kinnistu v

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

60. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

61. Narva LV 02.04.2008 korralduse nr 391-k "LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

62. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

63. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Rahu 40A, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

64. Vara võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi (Raja 5, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

65. Avaliku ürituse „Kultuuribuss” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

66. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Tatjana Langinen´ile nõusolek tema tütrele Jaanika Langinen´ile kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

67. Nõusoleku admine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Margarita Sharkova´le nõusolek müüa tema pojale Juri Šarkov´ile kuuluva korteri kaasomandi asukohaga müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

68. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Natalja Timofejeva`le nõusolek müüa tema pojale Sergei Timofejevi’le kuuluv korteriomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

69. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 05.03.2008.a korraldusega nr 239-k Veera Harkova üle seatud hooldus hooldaja Vladimir Harkov´i poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

70. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 05.03.2008.a korraldusega nr 238-k Galina Milova üle seatud hooldus hooldaja Zinaida Narbudas poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

71. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Antonina Atonen hooldajaks Ljubov Ivanova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

72. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Margarita Lebedeva hooldajaks Jelena Agafonova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2008

73. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Liilia Šalõt hooldajaks Marianna Kiseleva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

74. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine lapsele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Larisa Leontieva´le, mis oli määratud lapsele Anna Leontieva´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Anna Leontieva´le peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

75. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Malena Sannikova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Korosteljova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

76. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse Jegor Bogatšov´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2008

77. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Jelena Valliste´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse Artjom Kabanov´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

78. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori nooremabi Natalja Medvedeva’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Laste Varjupaiga kasvandiku Leonid Zavalin´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

79. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme Lastekodu sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus´t võtta Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku DARJA VETROVA arveldusarvelt 500 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

80. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

81. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

82. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

83. Narva linna 2008.a eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2008

84. Narva Linnavalitsuse 04.06.1999 korralduse nr. 1184-k ja22.01.2003 korraldus nr. 34-k muutmise korra

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter Näkk

Westward
Asjaolud esitatud õiendina.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametil esitada Narva Linnavalitsuse istungile Narva Linnavalitsuse 04.06.1999 korralduse nr 1184-k "Postiaadressi omistamine" ha 22.01.2003 korralduse nr 34-k "Maaüksuse piiride kinnitamine ja maaostueesõigusega erastamine Narva linnas Juhkentali tn 14 osaühing VK HEADUS" muudatuste eelnõud.
2. Informeerida WestVard OÜ ja VK Headus OÜ käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Number 583 kasutamata.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.05.2008

85. Linnavara üleandmine Arhitektuuri- ja planeerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja planeerimise osakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

86. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2008

87. Linnavara üleandmine Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2008