PrindiAbi

14.05.2008 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia-ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 05.05.2008 vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

2. Tallinna mnt 55,55d,55e,55f, 55g,ja 55a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapak

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
30.04.2008 Edasi lükatud
07.05.2008 läbivaadatud ja vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda Tallinna mnt 55,55d,55e,55f,55g,ja 55a maa-ala detsilplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule välljapanekule suunamisega.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.05.2008

3. Narva linna koolide toitlustamise riigihanke korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
30.04.08 täiendamisele.
08.05.2008 töökorras läbivaadatud.
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.05.2008

4. Ilutulestiku korraldamine Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 08.05.2008 vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.05.2008

5. Narva Laste Loomemaja hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4 - 14 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust Volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 38a - 5 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust Volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

1.Balti Cospol OÜ poolt alkohoolsete jookide jaemüük kohvikus aadressil Tallinna mnt.52.
2.Narva Catering OÜ poolt õlu ja joogid etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti
-06.06.2008-07.06.2008 avalikul üritusel "Narva Linna Päev" Narva Linnuse territooriumil.
- 23.06.2008.-24.06.2008 avalikul üritusel " Janiöö" Narva Linnuse territooriumil
3.Ceneva OÜ poolt joogid etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti 18.07.2008-20.07.2008 avalikul üritusel " Narva Bike 2008" Narva Linnuse territooriumil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

10. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada KO 7000.00 krooni, Sotsiaalabiametile 15 000 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Aleksandra Komkova hooldajaks Valentina Litvinova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Galina Milova hooldajaks Valentina Sentša.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

15. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galin Vologdina

Anda Monika Linginen´ile nõusolek müüa tema tütrele Susanna Linginen´ile kuuluv korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

16. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Alla Mišina`le nõusolek müüa tema tütrele Tatjana Mišina`le kuuluv korteriomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovit vormistama ja kätte saama Narva Lastekodus elavale Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele ALEKSANDR BEZE´le välismaalase pass Kodakondsus-ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2008

18. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine ajutise ööpäevaringse teenuse arendami

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid ajutise ööpäevaringse teenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

19. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevahoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevahoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

20. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuse hoone esimese ja teise korruse kaupluste ja kohvikute ning kolmandal korruse asuva ilusalongi ja lastemängunurga ehitatud ruumidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

21. Aadresside omistamine - Aasa tn 21 ja Aasa tn 9

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

22. Narva linna veepuhastusjaama rajamise investeeringuprojekti KMH algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju hindamise algatamata jätmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

23. Narva l. veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstr. investeeringupr. KMH algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju hindamise algatamata jätmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

24. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1.Kangelaste pr. 32 koolihoone arvutiklassi elektripaigaldise ja ventilatsioonisüsteemi muutmiseks,

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Jõe tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Jõe tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

27. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Jaama plats maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

28. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Partisani tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

29. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Partisani tänava lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Lääne tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

31. Narva Linnavolikogu otsuse 30.11.2006.a nr 200 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Koostatud eelnõu käsitleb Narva Linnavolikogu 30.11.2008.a otsuse nr 200 „Hariduse tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine” muutmist.

Otsus/tulemused:
Teha parandused.
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 30.11.2006 otsuse nr 200 muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2008

32. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: EhitEhitusjärelevalve ja hoonete osakondise kasutusloa väljastamine
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Daumani tn 11 lasteaia hoone rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

33. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Väljastada ehitusload:
1. Puškini tn 23 fassaadide ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
2. 26. Juuli tn 25 fassaadide rekonstrueerimiseks;
3. Vaksali tn 9 hoone rekonstrueerimiseks;
4. Fama tänava rekonstrueerimiseks;
5. 2.Paemurru 16 üksikelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

34. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Väljastada kirjalik nõusolek:

1. Tiigi tn 2H, 2K piirdeaia ehitamiseks;
2. 2.Paemurru tn16 väikeelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

35. Projekteerimistingimuste määramine 4.Roheline tn.8 ruumi kasiinoks ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

4.Roheline tn.8 soklikorrusel asuva ruumi ümberplaneerimine kasiino tarbeks

Tellija: OÜ Servin Arendus, registrikood 10674165

Otsus/tulemused:
30.04.2008 Edasi lükatud täpsustamiseks
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

36. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.10a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.10a territooriumile ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamine

Tellija: NARVA INVASPORDI KLUBI ORDO

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

37. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.4 hoone 5.korruse ruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Linda tn.4 hoone 5.korruse ruumide rekonstrueerimine linnaarhiivihoidla tarbeks

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.42 administratiiv-ja tootmishoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tn.42 administratiiv-ja tootmishoone rekonstrueerimine metallitöökoja ja bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ ALTRANET, registrikood 10855599

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.64 (veevarustus, kanalisatsioon...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.64 kinnistule veevarustuse, kanalisatsiooni ja
sademeveekanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine

Tellija: OÜ Aleana Kinnisvara, registrikood 11049375

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.64 kinnistu väliselektrivarustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ Aleana Kinnisvara, registrikood 11049375

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.64 territooriumile tänavavalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ Aleana Kinnisvara, registrikood 11049375

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.64 kinnistu välisgaasivarustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ Aleana Kinnisvara, registrikood 11049375

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.64 kinnistule sidetrasside projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ Aleana Kinnisvara, registrikood 11049375

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Puuvilla tn.11 laohoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puuvilla tn.11 laohoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning katusealuse rajamine

Tellija: OÜ WOODCOM, registrikood 11049593

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.1a hoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Sepa tn.1a gaasirõhuredutseerimispunkti hoone fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: AS EG Võrguteenus, äriregistrikood 11197170

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.1c hoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe tn.1c gaasirõhuredutseerimispunkti hoone fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: AS EG Võrguteenus, äriregistrikood 11197170

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

47. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Võidu 6, registrikood 80170791

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

48. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste8a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 8a Narva, reg.kood 80180469

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

49. Projekteerimistingimuste määramineKangelaste10a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Kangelaste 10a Korteriühistu, reg.kood 80170986

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe 7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Pähklimäe 7/11, reg.kood 80183693

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

51. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe 11 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Pähklimäe 7/11, reg.kood 80183693

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

52. Projekteerimistingimuste määramineTallinna maantee nõlvavööndile ajutise paviljoni paigaldamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna maantee nõlvavööndile ajutise paviljoni ja foori paigaldamine ning sõidutee katte laiendamine transiittranspordi liikluskorralduse tarbeks

Tellija: AS Transservis, registrikood 10338071

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Puuvilla tn.21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puuvilla tn.21 territooriumile platsi ja katusealuse rajamine romusõidukite kuivatamiseks ja akude konteinerite hoidmiseks

Tellija: AS Kuusakoski, registrikood 10167439

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

54. Projekteerimistingimuste määramine Puuvilla tn.23 laohoone laiendamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puuvilla tn.23 laohoone laiendamine, katusealuse garaažiks rekonstrueerimine ning piirdeaia rajamine

Tellija: VALERI MOLOKOV

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

55. Projekteerimistingimuste määramine Puuvilla23 romusõidukite lammutusplatsi ja katusealuse rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puuvilla tn.23 territooriumile romusõidukite lammutusplatsi ja katusealuse rajamine

Tellija: VALERI MOLOKOV

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

56. Projekteerimistingimuste määramine Puuvilla tn.23 ajutise angaari püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puuvilla tn.23 territooriumile ajutise angaari püstitamine

Tellija: VALERI MOLOKOV

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

57. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn. 97

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn. 97 majandushoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

58. Projekteerimistingimuste määramine Elektron AÜ, Elektri tn. 33, 33a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektron AÜ, Elektri tn. 33, 33a üksikelamu ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

59. Projekteerimistingimuste määramine Ikrinka AÜ, Kalamarja tn. 61

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ikrinka AÜ, Kalamarja tn. 61 üksikelamu ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

60. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Seene tn. 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Višnja AÜ, Seene tn. 2 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

61. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 77

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 77 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning sauna ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

62. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Medital AÜ, Meedikute tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Medital AÜ, Meedikute tn. 12 elamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning aiamaja ja majandushoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

63. Projekteerimistingimuste määramine Daumani tn 5- 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Daumani tn 5- 16 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

64. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kangelaste pr 37a, 37b, 39a ja 39b kinnistute piiride vahetamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult kinnistute piiride vahetamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

65. Oru tn 10 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda Oru tn 10 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

66. Daumani tn 30 maa- ala dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda Daumani tn 30 detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

67. Vaksali tn 9 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda Vaksali tn 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

68. Puškini tn 69 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Puškini tn 69 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

69. Narva Linnakantseleilt linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnakantseleile kuulunud mööbli üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametile (Leningradi blokaadi elanike jaoks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

70. Hansadelegatsiooni kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets, Sergei MuiznieksOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

71. Sihtasutuse NARVA HAIGLA nõukogu liikmetele kuutasu maksmise kohta

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

72. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

73. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

74. Seisukoha vastuvõtmine Kõrgesoo geoloogilise uuringu läbiviimise loa taotlemise kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist Kõrgesoo geoloogilise uuringu läbiviimise loa taotlemise kohta vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

75. Seisukoha vastuvõtmine Kõrgesoo II geoloogilise uuringu läbiviimise loa taotlemise kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist Kõrgesoo II geoloogilise uuringu läbiviimise loa taotlemise kohta vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008

76. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2008