PrindiAbi

11.06.2008 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük Jaaniööl taotletakse vastuvõtmist töökorras.

Otsus/tulemused:
02.06.2007 töökorras võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2008

2. Maa erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

289*

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.06.2008 võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

3. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Muuseum

Laululava mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

4. Projekti omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Narva Linna Arenuse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel” omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

5. Välisrahastusega projektide elektroonilise andmebaasi pidamise korra kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Välisrahastusega projektide elektroonilise andmebaasi pidamise korrd

Otsus/tulemused:
Suunata järgmisele istungile täienduste tegemiseks
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

6. Narva Volikogu 14.02.2008 otsuse nr 48 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 14.02.2008. a. otsusega nr 48 kinnitati “Meetmesse „Linnaliste piirkondade arendamine” projektide ettepanekute kinnitamine ning volituse andmine”. Otsuse ettevalmistamise aluseks oli Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise korra eelnõu. Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord sai kinnitatud Regionaalministri 15. mai 2008. a määrusega nr 3. Kinnitatud korras võrreldes eelnõuga olid tehtud mõned olulised muudatused.

Narva Linnavolikogu otsusega on vaja muuta Narva Volikogu 14.02.2008 otsust nr 48 “Meetmesse „Linnaliste piirkondade arendamine” projektide ettepanekute kinnitamine ning volituse andmine” ja kinnitada uued projektide ettepanekud meetmesse „Linnaliste piirkondade arendamine”.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

7. Volituse andmine projekti ettepaneku esitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Volituse andmine meetmesse “Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” projekti „Turismitoode Vana Narva ja Narva fortifikatsiooniehitiste väljaarendamine” ettepaneku esitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

8. Protokolline otsuse eelnõu "NL 28.06.2007 määrusega nr 25 kinnitatud „Alustavate et.." muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

9. Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine aadressil Puškini 49, Narva

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Boriss Batov
Külalised: Politsei esindaja Andranik Danieljan, kaupluse Ptšela(Puškini 49)omanik Jelena Popova, kaupluse endine omanik Vladimir Buzin..

Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine aadressil Puškini 49, Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada Kultuuriosakonnale 4 000 krooni tantsuansambli Päikeseratas sõidukuludeks Valgevenemaale; 50 500 Narva keskraamatukogule elektroonilise lugejakaardi seotamiseks, 5 500 krooni Koorikoolile sõidukuludeks Austriasse.
Linnakantseleile 1 000 krooni doonorluse propageerimiseks.
Linnavara- ja majandusametile 10 000 krooni Kreenholmi Gümnnasiumi basseini veesoojendmise süsteemi renoveerimiseks.

Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

11. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

12. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

13. Narva linna 2007.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
Külalised: Jelena Golubeva, Jelena TšekaninaOtsus/tulemused:
1. Esitada aruanne läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

14. Narva linna 2008. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
Külalised: Jelena Golubeva, Jelena TšekaninaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

15. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 4-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: jurist Alina VangonenOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara ja -majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

16. Munitsipaaleluruumi Uusküla 1-73 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: jurist Alina VangonenOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara ja -majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

17. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Sihtasutus Narva Linnaelamu
Ettekandjad: jurist Alina VangonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

18. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 10.08.2005.a korraldusega nr 754-k Konstantin Ostrouhhov´i üle seatud hooldus hooldaja Stanislav Želtikov´i poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Tamara Mironenko hooldajaks Lidia Grigorieva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Konstantin Ostrouhhov´i hooldajaks Sergei Želtikov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Ljudmila Želtikova hooldajaks Sergei Želtikov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

22. Nõusoleku andmine korteri kaasomandi võõrandamiseks ja hüpoteegi seadmiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Olga Bolšakova´le nõusolek tema tütrele Sofja Bolšakova´le kuuluva korteri kaasomandi võõrandamiseks ja hüpoteeki seadmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

23. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Alla Mišina`le nõusolek müüa tema tütrele Tatjana Mišina`le kuuluv korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

24. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Anna Voroninal perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kuldkepp.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

25. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Aleksei Nikandrov’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Soldatov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

26. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine viipekeele tõlketeenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid viipekeele tõlketeenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

27. Narva Linnavalitsuse volitamine sotsiaalmajutusüksuse asutamise küsimustes ja riigihanke korraldami

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Sotsiaalabaiameti direktori kt Galina Vologdinad antud küsimust volikogus ette kandma.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

28. Üüritasust vabastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

29. Narva Koorikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

30. Koolieelse lasteasutuse Päikene renoveerimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

31. 2008. aasta medalistidele makstavate rahaliste autasude suuruste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

32. Loa andmine spordiürituse korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

33. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

34. Avaliku ürituse „Heategevuskontsert” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

35. Avaliku ürituse „Abiturientide ball 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

36. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

37. Üüritasust vabastamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

38. Seisukoha vastuvõtmine Kesto OÜ jäätmeloa muutmise taotluse kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

39. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade pikendamine 12.08.2005 müügilepingu järgi (Puškini 64)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

40. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine(Linda tn 4)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

41. KADASTIKU APTEEK üüritasu suuruse kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

42. Vara (soojustrassid) võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

43. Kinnistute ühendamine üheks kinnistuks elamus aadressil Puškini tn 5, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

44. Linnavara võõrandamine (kinnistu Kangelaste 29, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

45. Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

46. Riigihanke „Narva lasteaia Päikene rekonstrueerimine“ avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: NarvaLinnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

47. Nõusoleku andmine "5-krooni vaate" vaateplatsi rajamiseks Narvas Grafovi 27 asuval kinnistul

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

48. Narva Linnavalitsuse 11.07.2007.a korralduse nr 950-k kehtetuks tunnistamine ja nõusoleku andmine ha

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

49. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

50. Asjade üleandmine AS-le Narva Elamuvaldus mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

51. Ühistranspordi piirsõiduhinna kehtestamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

52. Narva Linnavolikogu otsuse "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisats

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine"

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

53. Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamin

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

54. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Seisukoha vastuvõtmine Hiab Balti AS välisõhu saasteloa taotluse

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusanet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Seisukoha vastuvõtmine Hiab Balti AS välisõhu saasteloa taotluse kohta"

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja majandusameti Ameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

55. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Laste Loomemaja bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatsova

Võtta vastu korraldus nr 762-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2008

56. Munitsipaalmaa tasuta kasutusse andmine keskkonnaseirejaama rajamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

57. Päikese tn 16 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

58. Vahtra tn 5 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

59. Maa riigi omandisse jätmine Gvozdika AÜ, Päevalille tn 98

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 98

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

60. Maa riigi omandisse jätmine Olginski AÜ, Tedre tn 32

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tedre tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

61. Maa riigi omandisse jätmine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 13

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

62. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Anil AÜ, Aniliini tn 44

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Aniliini tn 44

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

63. Maa riigi omandisse jätmine Elektron AÜ, Valguse tn 6, Elektron AÜ, Valguse tn 6a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Valguse tn 6, Elektron AÜ, Valguse tn 6a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

64. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Berjozka AÜ, Pihlaka tn 13

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Berjozka AÜ, Pihlaka tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

65. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

66. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Betooni tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

67. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Fama tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

68. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Joala tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

69. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “3. Roheline tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

70. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “4. Roheline tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

71. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Savi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

72. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tähe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

73. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Düün AÜ, Ringi tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Düün AÜ, Ringi tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

74. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Hariduse tn 5a-5s ja Puškini tn 27 kinnistute piiride vahetamine”

Esitaja: Geodeesia ja Maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

75. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Karja tn 3 lastemänguväljaku ehitamiseks;
2. Pimeaia tn 1 lastemänguväljaku ehitamiseks;
3. Kanepi tn 3 piirdeaia ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

76. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kraavi 14 korterelamu hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

77. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna mnt 19c Hansapanga ruumid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

78. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kraavi 7 korterelamu hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

79. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Kanepi tn 3 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
2. Süsiaugu tn tänavavalgustuse ehitamiseks;
3. Ivuška AÜ juurest kuni Narva linna halduspiirini 6 kV õhukaabelliini ehitamiseks;
4. Tiimani tn 4 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
5. Energia tn 7 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
6. Elektrijaama tee 59 peahoone (3 osa) osaliseks lammutamiseks;
7. Kreenholmi 39j kaubandushoone rekonstrueerimiseks;
8. Tiigi tn 2n liitumispunktist kuni punktini VK Tiigi tänava lõik 2 juures, veetorustiku ehitamiseks;
9. Tiigi tn 2n projekteeritavast pumplast kuni punktini K1 fekaalveekanalisatsiooni ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

80. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Puškini 45-M6 korterelamus rekonstrueeritud arvutisalongile ja tööstuskaupade kauplusele;
2. Družbaplus AÜ Võilille tn 77 püstitatud aiamajale ja majandusehitisele;
3. Kraavi tn 7 ehitatud veevarustuse- ja kanalisatsioonile;
4. Kraavi tn 14 ehitatud sadeveekanalisatsioonile;
5. Rahu tn 30 juures ehitatud sidekapile ja sidekanalisatsioonile;
6. Rakvere tn 34 juures ehitatud sidekapile ja sidekanalisatsioonile;
7. Tiimani tn 18 juures ehitatud sidekapile ja sidekanalisatsioonile;
8. Tuleviku tn 3 juures ehitatud sidekapile ja sidekanalisatsioonile;
9. Tapamaja tn 1 rekonstrueeritud hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

81. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna mnt 55b ajutise tankla ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

82. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 47A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste pr. 47A korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

83. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 47B

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste pr. 47B korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

84. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

26.Juuli tn. 1 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

85. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 3.Paemurru tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, 3.Paemurru tn. 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

86. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Oru tn. 49 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

87. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mängu tn. 20 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiend

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Mängu tn. 20 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

88. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mängu tn. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Mängu tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

89. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn 2 - 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kerese tn 2 - 2 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

90. Projekteerimistingimuste määramine Punane Moon AÜ, Ööbiku tn. 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Punane Moon AÜ, Ööbiku tn. 36 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

91. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Partisani tn.2 katlamaja lammutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

92. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn. 18 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

93. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 2.Jõe tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, 2.Jõe tn. 8 majandushoone rekonstrueerimine ja puukuuri ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

94. Daumani tn 14 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

95. Ak.Maslovi tn 5 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

96. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

290*
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

97. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2008

98. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2008

99. Narva Linnavolikogu otsuse „Linnavalitsusele riigihanke korraldamise õiguse delegeerimine Narva linn

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Linnavalitsusele riigihanke korraldamise õiguse delegeerimine Narva linnale kinnistu kasutusse esitamiseks hooldekodu vajadusteks ning Linnavalitsuse kohustamine esitada vajaliku dokumentatsiooni (asutuse vorm) Hooldekodu asutamise otsuse vastuvõtmiseks.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008