PrindiAbi

26.06.2008 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.06.2008 võtta vastu korraldus nr 794-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2008

2. Narva Linnavolikogu otsuse „Projekti „Narva Tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse arendamine

Esitaja: Narva Linnavalitsus
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavolikogu otsuse „Projekti „Narva Tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse arendamine” omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine„ eelnõu esitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras13.06.2008 läbivaadatud ja edastatud volikogusse.

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2008

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.06.2008 vastu võetud korraldus nr 795-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.06.2008

4. Ilutulestiku korraldamine OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.06.2008 vastu võetud korraldus nr 796-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.06.2008

5. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

291*

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.06.2008 vastu võetud korraldus nr 797-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

7. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 799-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

8. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 800-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

9. Aadresside omistamine - Jõe tn 1b, Jõe tn 1c, Peterburi mnt 1a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

10. Tänavatele nimede omistamine - Tuha tn ja Tuha põik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

11. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Anil AÜ, Murdlaine tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Murdlaine tn 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Maa riigi omandisse jätmine Anil AÜ, Majaka tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Majaka tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Maa riigi omandisse jätmine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 32

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 63

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 63

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “5. Roheline tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

16. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

17. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna maanteelõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

18. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna maantee lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

19. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna maantee lõik3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Peetri plats 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

21. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

26.Juuli tn. 3 korterelamu osaline fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

22. Projekteerimistingimuste määramine Juhkentali tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Juhkentali tn. 4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

23. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn. 11 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstr

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn. 11 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

24. Projekteerimistingimuste määramine Gamma AÜ, Jalaka tn. 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gamma AÜ, Jalaka tn. 25 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

25. Kraavi Tänava ja Kraavi tänav nr. 5 koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Famar Projekt ka

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

26. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt. 42 – 64

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 42 – 64 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

27. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn 19 – 96

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn 19 – 96 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

28. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tn. 8 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

29. Projekteerimistingimuste määramine Baltika AÜ, Palavuse tn. 39

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Baltika AÜ, Palavuse tn. 39 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

30. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mängu tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Mängu tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

31. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Väljastada kirjalikud nõusolekud:

1. Elektron AÜ Elektri tn 9 sauna ehitamiseks;
2. Pilve tn 9 majandushoone ehitamiseks;
3. Metšta Aiad Unistuse 7 majandushoone ehitamiseks;
4. Oru tn 18a sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
5. Tiimani tn 20 kanalisatsiooni, veetorustiku ja soojustrassi ehitamiseks
6. Ivuška AÜ, Anne tn 18 sauna ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

32. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Pilve tn 9 eramu laiendamiseks;
2. Metšta Aiad AÜ Unistuse tn 7 üksikelamu ehitamiseks;
3. Oru tn 18a laohoone rekonstrueerimiseks administratiiv- ja tootmishooneks;
4. Rubini Aed AÜ Päeva tn 11 üksikelamu ehitamiseks;
5. Svetofor AÜ Liblika tn 227 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
6. Ivuška AÜ Anne tn 18 üksikelamu ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

33. Puškini tn 3a maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda Puškini tn 3a maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule..
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

34. Riigihanke "Narva linna üldplaneeringu ja KSH koostamise" korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

35. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.32

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.32 hoone siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, autokaupluse ja büroruumide tarbeks

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

36. Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f. 55g ja 57, 57a ning nende lähiala dp kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline ostsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

37. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Tolli tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. 1. Jõe 36 detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Teha tekstis parandused
Protokolliline otsus
1. Nõustuda 1.Jõe 35 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

39. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Täiendada
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

40. Narva jõeäärse promenaadi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Täiendada
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

41. Ehitiste kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Rahvavälja tänavast kuni kraanini DN80 ehitatud gaasitorustikule;
2. Partisani tn 2a rekonstrueeritud (aknaplokkide vahetamine) Laste Loomemaja hoone 3. Puškini tn 12-M3 ruumide kasutamiseks ilusalongi otstarbeks. 4. Berjozka AÜ, Kuuse tn 30 aiamaja püstitamiseks;
5. Svetofor AÜ, Lai tn 120 aiamaja ja garaaži püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

42. Narva vanalinna üldpl koostamise protsessi töögrupi koosseisu moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

43. Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 825
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

44. Lootusetu nõude mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

45. Narva Koorikooli töökorraldusest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

46. Koolieelse lasteasutuse Maasikas koolieelse lasteasutusega Kaseke liitumise teel ümberkorraldamise k

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

47. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 26.04.2001.a korraldusega nr 787-k Aita Laanetee üle seatud hooldus hooldaja Aivar Laanetee poolt seoses hooldaja ülesannete mittetäitmisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

48. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 06.10.2004.a korraldusega nr 965-k Asya Sannikova üle seatud hooldus hooldaja Mikhail Sannikov´i poolt seoses tema tervisliku seisundiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

49. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 26.01.2005.a korraldusega nr 44-k Ljudmila Želtikova üle seatud hooldus hooldaja Stanislav Zheltikov poolt seoses tervisliku seisundiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

50. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Aleksei Malõšev´i hooldajaks Niina Malõševa.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

51. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Boriss Djomin´i hooldajaks Niina Djomina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

52. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Antonina Gunkova hooldajaks Liudmila Saprykina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

53. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Ljudmila Kuzina hooldajaks Antonina Smirnov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

54. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Aita Laanetee hooldajaks Toivo Laanetee.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

55. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Maria Skibenko hooldajaks Niina Malõševa.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

56. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Ljudmila Smirnova hooldajaks Elena Semenova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

57. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsialabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Jelena Vassiljeva´le nõusolek müüa tema pojale Vladislav Vassiljev´ile kuuluv kinnistu kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

58. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Valentina Judina´le nõusolek tema lapsele Vladimir Judin´ile kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

59. Nõusoleku andmine sõiduauto müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Nadežda Rink´ile nõusolek müüa tema tütrele Inessa Rink´ile kuuluv sõiduauto.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

60. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Veronika Kazakova, arveldusarvel olevat raha.

Otsus/tulemused:
Täiendada, mille jaoks
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

61. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ALEKSANDR LARTŠENKO huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

62. Volitamine

Esitaja: Narv linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Jelena Monahhova´t taotlema tema hoolitsemisel asuvale lapsele Alvina Podnoskova´le Eesti kodakondsust, Eesti passi ja ID-kaardi kättesaamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

63. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Aleksei Vorobjov´i arveldusarvel olevat raha.

Otsus/tulemused:
Täiendada, mille jaoks
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

64. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lapsehoiuteenuse arendamisele (mängutuba

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaaltoetust ning teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lapsehoiuteenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni (mängutuba).

Otsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

65. Seisukoha vastuvõtmine Heakorrastus AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Mitte nõustuda Heakorrastus AS jäätmeloa muutmisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

66. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

67. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

68. Linnavara tasuta võõrandamine (Gerassimovi 16a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

69. Narva Linnavolikogu 18.12.2007. a otsuse nr 468 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koos

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti struktuuri kuuluva Kommunaalmajandusosakonna keskkonnateenistuse spetsialisti ametikoha ümbernimetamine kohaliku omavalitsuse keskkonnakaitseinspektori ametikohaks

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2008

70. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

71. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

72. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

73. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

74. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhusšaOtsus/tulemused:
Teha muudatused
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

75. Narva Linnavalitsuse 28.12.2007 määruse nr.1961 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 855
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008

76. Narva Linnakantselei üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnakantselei üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2008