PrindiAbi

02.07.2008 - Korraline istung1. Narva linna välisrahastusega projektide andmekogu asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

http://projektid.narva.ee andmebaasi kasutamiseks vajalik õigusakt

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 857
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

2. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

4. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Partisani tn 3a kerterelamu katuse rekonstrueerimiseks;
2. Kreenholmi tn 72 alajaamast kuni Kulgu tn 5 projekteeritava alajaamani maakaabelliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

5. Projekteerimistingimuste määramine Narva Soldino Gümnaasiumi (Tallinna mnt.40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Soldino Gümnaasiumi siseruumide osaline rekonstrueerimine ja Tallinna mnt.40 maa-ala heakorrastamine


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.07.2008

6. Projekteerimistingimuste määramine Rüütli tn.8 ehitiste lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.07.2008

7. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.2 kinnistu veevarustuse välisvõrgu projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

8. Projekteerimistingimuste määramine (Tiimani tn.20 väliselektrivarustus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Tiimani tn.21 alajaamast nr. AJ213 kuni Tiimani tn.20 hoonepeakilbini

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

9. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna 55, 55d, 55e, 55f, 55g kinnistu väliselektrivarustus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g kinnistu, katastritunnustega 51102:001:0109, väliselektrivarustuse projekteerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

10. Projekteerimistingimuste määramine (Peterburi mnt. Narva jõe silla tänavavalgustus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Maanteeamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

11. Projekteerimistingimuste määramine (Jõesuu tn.27a romusõidukite lammutusplats)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jõesuu tn.27a territooriumil olemasoleva platsi rekonstrueerimine romusõidukite lammutusplatsi tarbeks

Tellija: OÜ Visiitplus, registrikood 10128681

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.07.2008

12. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.8 tootmishoone kontoriosa laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ VIRELTON, registrikood 10020386

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

13. Projekteerimistingimuste määramine (Tiimani tn.3 ajutine angaar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn.3 territooriumile ajutise angaari püstitamine veoautode remonditöökoja tarbeks

Tellija: SCANIA Eesti AS, registrikood 10238872

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

14. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn.52 ja 54 ajutine taaravastuvõtu paviljon)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.52 ja 54 territooriumile ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamine

Tellija: MAXIMA Eesti OÜ, registrikood 10765896

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

15. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 5 piirkonnas asuva müügikioski rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr. 5 piirkonnas asuva müügikioski rekonstrueerimine ajutise lille- ja bussiootepaviljoni tarbeks

Tellija: Antonina Turovskaja

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

16. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani 19 kinnistul asuva ajutise paviljoni rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn.19 territooriumil asuva ajutise toidu- ja tööstuskaupade paviljoni rekonstrueerimine

Tellija: FIE IRINA SOLOVIEVA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

17. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kanepi tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Kanepi tn. 17 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

18. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn. 16 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

19. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn. 10 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

20. Projekteerimistingimuste määramine Kooli põik 4A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kooli põik 4A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

21. Projekteerimistingimuste määramine Kooli põik 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kooli põik 4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

22. Projekteerimistingimuste määramine Kooli põik 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kooli põik 2 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

23. Projekteerimistingimuste määramine Kooli põik 2A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kooli põik 2A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

24. Ilutulestiku korraldamine Hansa Ilutulestikud OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Lubada Hansa Ilutulestikud osaühingul korraldada 05.07.2008.a. kell 23.00-23.15 Narva Kindluse territooriumil (asukohaga Peterburi mnt 2, Narva 20308) ilutulestik kestvusega 8 minutit.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

25. Avaliku ürituse „Narva Bike 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Rahuldada Osaühing GENEVA taotlus avaliku ürituse „Narva Bike 2008” läbiviimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

26. Riigihanke „NARVA LINNA ENERGIA TN REKONSTRUEERIMINE“ avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Kinnitada riigihanke „NARVA LINNA ENERGIA TN REKONSTRUEERIMINE“ (riigihanke viitenumber: 105941) avatud hankemenetluse tulemused vastavalt lisale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

27. Riigihanke „TALLINNA MAANTEE LÕIGU TEE-EHITUSPROJEKT“ avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Kinnitada riigihanke „TALLINNA MAANTEE LÕIGU TEE-EHITUSPROJEKT“ (riigihanke viitenumber: 105892) avatud hankemenetluse tulemused vastavalt lisale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

28. Riigihanke „NARVA LINNA MÕISA TN LÕIGU REKONSTRUEERIMINE“ avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamin

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Kinnitada riigihanke “NARVA LINNA MÕISA TN LÕIGU REKONSTRUEERIMINE” (riigihanke viitenumber: 105910) avatud hankemenetluse tulemused vastavalt lisale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008

29. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2008