PrindiAbi

30.07.2008 - Korraline istung1. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaaabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 07.11.2007.a korraldusega nr 1608-k Klavdiya Chekolovets üle seatud hooldus hooldaja Nadežda Tšekolovets poolt Nadežda Tšekolovets isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

2. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Nikolay Artamonov´i hooldajaks Natalia Zaugarova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

3. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Vera Malashina hooldajaks Juri Malašin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

4. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Vyacheslav Osipov hooldajaks Veera Ossipov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

5. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Zinaida Olli hooldajaks Veera Ossipova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

6. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuste maksmine Veera
Postnikova`le, mis oli määratud tütrele Nonna Postnikova`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Sergei Postnikovi´le tütre Nonna Postnikova peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

7. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuste maksmine Marika Põllma`le, mis oli määratud lastele Kirill Volkovi`le, ja Ilja Volkovi´le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Andrei Volkovi´le lastele Kirill Volkovi ja Ilja Volkovi peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

8. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek eestkostjale Tatjana Russkova müüa tema tütrele Irina Russkovale kuuluva 1/3 kinnistust.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

9. Narva linna 2008.a eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Eraldada täiendavalt Kultuuriosakonnale 60000 krooni jalgpalli spordipeo korraldamiseks ja Sotsiaalabiametile 10000 krooni N-Jõesuu Hooldekodus lamavatele haigetele söögilaudade soetamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

11. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

12. Linnavara üleandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Laste Loomemajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

13. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

14. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

15. Munitsipaaleluruumi Haigla 8-8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 1-73 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

17. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimani 14-103 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-4 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Malmi 5-5 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

20. Narva Linnavalitsuse 02.04.2008.a. korralduse nr 444-k punkti 3.1.23 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

23. Narva Linnavalitsuse 28.05.2008.a. korralduse nr 650-k punkti 3.1.7 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

24. Narva linna arengukava 2008–2011 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Linna arengukava igaastane korraline muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

25. Maa ostueesõigusega erastamine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 27

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakomd
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Taime tn 15, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Vaksali tn 9 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Vaksali tn 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikgous ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

28. Oru tn 10 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Oru tn 10 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikgous ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

29. Daumani tn 30 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Daumani tn 30 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikgous ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

30. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Liblika tn 231

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Liblika tn 231

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vesna AÜ, Lume tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Lume tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vesna AÜ, Lume tn 22

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Lume tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine Berjozka AÜ, Haava tn 28

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Haava tn 28

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 109

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 109

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Mõisa tänava pikendamise ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

36. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kreenholmi tn 50 ajutise sideõhuliini püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

37. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Pähklimäe linnaosa ajutiste sidekaablite ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Maslovi tn.5 poolelioleva elamu lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Gesti Hotel OÜ, registrikood 11059002

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Juhkentali tn.8 poolelioleva hoone lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Gesti Hotel OÜ, registrikood 11059002

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna mnt 38 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine ( Kangelaste pr. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

( Kangelaste pr. 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Võidu 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Võidu 13 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste 12A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste 12A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Juhkentali tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Juhkentali tn. 11 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Malmi 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Malmi 12 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi pr. 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kreenholmi pr. 27 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

47. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Hoovi tn.65

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Hoovi tn.65 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

48. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tänava pikenduse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: AS Astri-Narva, registrikood 10227532

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

49. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.15 administratiivhoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: AS GLASKEK, registrikood 10348879

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.50 kinnistu sidevarustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: ELTEL Networks AS, registrikood 10722319

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

51. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Energia tn 3 fassaadi ( trepikodade akende vahetus) rekonstrueerimiseks;
2.Energia tn 1 fassadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
3.Moonalao tn 9 fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
4.Puškini tn 52 hoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 1.Jõe 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, 1.Jõe 18 majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine üksikelamuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 5.Paemurru tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, 5.Paemurru tn. 20 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jõesuu 48A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Jõesuu 48A üksikelamu ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

55. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 54

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Oru tn. 54 eramu ja garaaži rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine p

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

56. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Väina tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Väina tn. 6 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

57. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kalda 12a hoone rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

58. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Kreenholmi tn 39J rekonstrueeritud kaubandushoone ruumidele;
2. Tallinna mnt 41 paigaldatud välisuksele;
3. Juhkentali tn 3 korter nr 4 kasutamiseks bürooruumide otstarbel;
4. Kalda tn 6 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
5. Kreenholmi tn 50 kõrval ehitatud ühisveevarustuse-, ühiskanalisatsiooni- ja ühissadeveetorustikele;
6. Puškini tn 8 ehitatud pargi lõuna osale;
7. Heitvete puhastusjaam Heitveepuhastusjaama ehitatud mudaplatsile;
8. Kerese tn 7 kuni Kosmonaudi tn 4 ehitatud maakaabelliinile;
9. Puškini tn 56 kuni Puškini tn 65a ehitatud maakaabelliinile;
10. 3.Roheline tn, Uus põik tn, 4.Roheline tn, Aasa tn, Rakvere tn, Tallinna mnt rekonstrueeritud väliskanalisatsioonitorustikule;
11. 3.Roheline tn, Uus põik tn, 4.Roheline tn, Aasa tn, Rakvere tn, Tallinna mnt rekonstrueeritud välisveetorustikule;
12. Kerese tn kaevust 6-V-1 kaevuni 6-V-3 ehitatud välisveetorustikule;
13. Kerese tn kaevust 5-H-3 kaevuni 8-V8, Linda tn kaevuni 8-v-15, Puškini tn asuva kaevuni 531 ehitatud välisveetorustikule;
14. Kreenholmi tn kaevust 5-V-26 kaevuni 5-V-1 ehitatud välisveetorustikule;
15. Mõisa tn kaevust 4-VK-2 kaevuni 4-VK-2 rekonstrueeritud välisveetorustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

59. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Energetik – 3 AÜ Katlamaja tn 28a majandushoone püstitamiseks;
2. Pähklimäe tn 3 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
3. Moonalao tn 9 korterelamu elektripaigaldise rekonstrueerimiseks;
4. Rakvere tn 58 sauna ja garaaži püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

60. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Katastriüksuse aadress: Narva linn Puuvilla tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

61. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Võidu prospekt lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

62. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Võidu prospekt lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

63. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Sõpruse silla lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

64. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Jõe tn 1b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

65. Ehitise peremehetuks tunnistamine ning lammutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

66. Narvas Linda 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

67. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Arenduse ja Ökonoomika Amet)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

68. Narva Linnavalitsuse 04.10.2006 korralduse nr 1203-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

69. Üüritasu kehtestamine (Mittetulundusühing ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

70. Narva Linnavolikogu 11.10.2000 otsuse nr 164/21muutmine (Kose 1a elamus asuva mitteeluruumi osas)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

71. Linnavara -ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008

72. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

73. Munitsipaaleluruumi Puškini 49-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

74. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 23-79 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

75. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 16-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

76. Munitsipaaleluruumi Vahtra 8-95 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

77. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 24-47 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara - ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule..
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

78. Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu uue liikme valimine

Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: P. NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2008