PrindiAbi

13.08.2008 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
07.08.2008 töökorras vastu võetud korraldus nr 983-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2008

2. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

3. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Lisada Kultuuriosakonnale 16 984 krooni maleklubi MK Avesta õpilase Euroopa Noorte Meistrivõistlustel osalemise kulude katteks.

Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

5. MTÜ-le ENCORE ART GRUPP lisamaksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

6. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Tareke juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

7. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Sädemeke juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

8. Narva Laste Loomemaja vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 989
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

9. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Valentina Andreeva hooldajaks Nina Fedorova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

10. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Valentin Sonmani hooldajaks Marjan Langinen.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

11. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Nikolay Vlasov´i hooldajaks Vera Kashleva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

12. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Viktor Volkovi hooldajaks Sergei Volkov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Aleksandr Ivanov´i hooldajaks Valentina Beloglazova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

14. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Elektrijaama tee 65b

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektrijaama tee 65b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Maa riigi omandisse jätmine Anil AÜ, Aniliini tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Maa riigi omandisse jätmine Elektron AÜ, Aku tn 12 ja Elektron AÜ, Aku tn 12a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Aku tn 12 ja Elektron AÜ, Aku tn 12a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Maa riigi omandisse jätmine Vesna AÜ, Mulla tn 204

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Mulla tn 204

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

18. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 80

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 80

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Maa ostueesõigusega erastamine Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 54

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 54

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Maa ostueesõigusega erastamine Rubini Aed AÜ, Öö tn 30

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rubini Aed AÜ, Öö tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Partisani tn 3a korterelamu rekonstrueeritud katusele;
2. Sivertsi linnaosa, Süsiaugu maaüksusele ehitatud tänavavalgustusele;
3. Sivertsi linnaosa, Süsiaugu maaüksusele ehitatud maakaabliliinele;
4. Raudtee tn 17 laiendatud garaažidele 2;
5. Puškini tn 54 hoone rekonstrueeritud osale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

22. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Jõe tn 1 alusplatsi ehitamiseks;
2. Jõe tn 3 kaldtee ehitamiseks;
3. Kulgu sadam 10 alusplatsi ja kaldtee ehitamiseks;
4. Rakvere tn 30 korterelamu fassaadide osalise rekonstrueerimiseks;
5. Kreenholmi tn 5 korterelamus korteri nr 23 rekonstrueerimiseks massaažikabinetiks;
6. Vaksali tn 13 korterelamu fassaadide osalise rekonstrueerimiseks;
7. Vaksali tn 15 korterelamu fassaadide osalise rekonstrueerimiseks;
8. Vestervalli tn 11 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
9. Koolipõik tn 4 korterelamus korteri nr 3 rekonstrueerimiseks;
10. Oktoober AÜ Põhja tn 130 aiamaja püstitamiseks;
11. Svetofor AÜ Valge tn 203 aiamaja püstitamiseks;
12. Jõesuu tn 27a hoone rekonstrueerimiseks;
13. Oru tn 24 eramu laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

23. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Oktoober AÜ Põhja tn 130 majandushoone püstitamiseks;
2. Višnja AÜ Kirsi tn 13 majandushoone püstitamiseks;
3. Mõisa tn 1 maakaabelliini püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

24. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Mõisa tn ( Partisani ja Tiimani tn vaheline osa) gaasitorustiku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

25. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

292*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 44

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna mnt 44 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

27. Projekteerimistingimuste määramine Oktoober AÜ, Põhja tn. 159

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Oktoober AÜ, Põhja tn. 159 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

28. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Hoovi tn.56

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Hoovi tn.56 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

29. Projekteerimistingimuste määramine Pimeaia tn.1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Pimeaia tn.1 hoone fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

30. Kreenholmi- 26. Juuli- Uusküla- Oru kvartali maa- ala dp vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

31. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Optic Line OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

32. Konkursi ”Kaunis Eesti Kodu 2008” osalejate autasustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Linna kodukaunistamise ja heakorrakomisjoni 02.06.2008 otsuse alusel konkursi "Kaunis Eesti kodu 2008" võitjate ja osalejate autasustamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

33. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-15 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2012

34. Munitsipaaleluruumi aadressil Rüütli 6-7 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2012

35. Munitsipaaleluruumi aadressil Linda 7-30 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2012

36. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 31-77 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Prtokolliline otsus

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2012

37. Riigihanke “Pakendijäätmete kogumise konteinerite ostmine” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitam

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

1. Kinnitada riigihanke “Pakendijäätmete kogumise konteinerite ostmine” (riigihanke viitenumber: 107347) avatud hankemenetluse tulemused.
2. Tunnistada edukaks Osaühing GEOS TEK (registrikood: 10854602) poolt esitatud pakkumus kui kõige madalama maksumusega pakkumus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

38. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Naami-V OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

39. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

OÜ Reaalprojekt

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

40. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Välisvõrkude Ehitus OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

41. Narva linna omandis oleva kinnistu Kreenholmi 8a koormamine isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sõlmida notariaalne kokkulepe Narva linna omandis oleva kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks kinnistul välisõhu keskkonnaseirejaama rajamiseks, vastavalt lisatud asjaõiguslepingu projektile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

42. Seisukoha vastuvõtmine AS Nakro välisõhu saasteloa taotluse kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist AS Nakro välisõhu saasteloa taotluse kohta, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsusega.
2. Volitada Linnava-ja Majandusameti varade osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2008

43. Pakkumise edukaks tunnistamine korraldatud jäätmeveo konkursil jäätmeveopiirkonnas nr 1

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tunnistada avalikul konkursil korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks jäätmeveopiirkonnas nr 1 edukaks AS Cleanaway (Reg.kood: 10814608) pakkumine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

44. Pakkumise edukaks tunnistamine korraldatud jäätmeveo konkursil jäätmeveopiirkonnas nr 2

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tunnistada avalikul konkursil korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks jäätmeveopiirkonnas nr 2 edukaks AS Cleanaway (Reg.kood: 10814608) pakkumine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

45. Pakkumise edukaks tunnistamine korraldatud jäätmeveo konkursil jäätmeveopiirkonnas nr 3

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tunnistada avalikul konkursil korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks jäätmeveopiirkonnas nr 3 edukaks AS Cleanaway (Reg.kood: 10814608) pakkumine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008

46. Linnavara-ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2008