PrindiAbi

27.08.2008 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

töökorras

Otsus/tulemused:
15.08.2008 töökorras vastu võetud korraldus nr 1021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.08.2008

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonomioka Amet

töökorras

Otsus/tulemused:
19.08.2008 töökorras vastu võetud korraldus nr 1022-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Georgi Ignatov

töökorras

Otsus/tulemused:
19.08.2008 töökorras vastu võetud korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

4. Avaliku ürituse „TSIRKUSE TUUR 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

töökorras

Otsus/tulemused:
19.08.2008 vastu võetud korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2008

5. NLV määruse nr 742 muutmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: P. Näkk

töökorras

Otsus/tulemused:
19.08.2008 vastu võetud määrus nr 1025
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2008

6. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

vastuvõtmiseks töökorras

Otsus/tulemused:
19.08.2008 vastu võetud korraldus nr 1026-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

7. Ehitusloa väljastamine või ehitusloa väljastamisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Tallinna mnt 55 kaubanduskeskuse püstitamiseks (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
22.08.2008 töökorras vastu võetud korraldus nr 1027-k

Nõustuda ehitusloa väljastamisega.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

8. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine

Esitaja: Linnavolikogu kantseleiOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

9. Projekti “Sunny Border Towns” kaasfinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Sunny Border Towns” kaasfinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

10. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Linnavara- ja Majandusameti bil

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

11. Narva Linnavalitsuse 28.05.2008.a. korralduse nr 664-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Ku

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

12. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Määrata pensionär Liudmila Zhikina hooldajaks Aleksandra Zhikina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Määrata pensionär Vladimir Yudin hooldajaks Nina Yudina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

14. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuste maksmine Vera Novossad`ile.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Natalia Korsunova´le lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

15. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuste maksmine Jelena Korkina`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Sergei Korkini´le lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Volitada AS Hoolekandeteenused Sõmera Hooldekodu sotsiaaltöötaja Krista Neidra´t kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sõmera Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Nikolai Golubevi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades seoses Nikolai Golubevi viibimisega ööpäevaringsel hooldusel Sõmera Hooldekodus ning välja võtma igakuiselt kuni 350 krooni Nikolai Golubevi isiklikeks vajadusteks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

17. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine võlanõustamise teenuse arendamisele

Esitaja: Narv linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid võlanõustamise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

18. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada muuta alaealisel Anton Kuzmin´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Gavrilin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

19. Projekti "Narva Laste Varjupaiga juurdeehitise fassaadi soojustus ja viimistlus" kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

20. Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

21. Vara ostueesõiguse kasutamine (kinnistu asukohaga Peetri plats 1, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vormistada ümber volikogu otsuseks
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

22. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

23. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Linnavara -ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

24. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

25. Elamus asuva mitteeluruumi erastamine avalikul enampakkumisel (Kose 1A-M2, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

26. Avaliku ürituse „AUTO 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Rahuldada Oleg Salundo taotlus avaliku ürituse „AUTO 2008” läbiviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

27. Avaliku ürituse „Hooli oma tulevikust – hooli oma silmadest” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Rahuldada Powerhouse OÜ taotlus avaliku ürituse „Hooli oma tulevikust – hooli oma silmadest” läbiviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

28. Kinnistute ühendamine üheks kinnistuks elamus aadressil Puškini tn 5, Narva

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

29. Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 223 muutmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

30. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

AS Narva Soojusvõrk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

31. Projekti “Narva koolieelse lasteasutuse „Punamütsike“ mänguväljaku rekonstrueerimine” omafinantseeri

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

32. Projekti “Ringid vees” kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

33. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

34. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Tehnosan OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

35. Ostja kinnitamine (kinnistu Kangelaste 29, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas, Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Aeru tn 279

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil ja maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine Narva linnas
Suur Primorskoje AÜ, Aeru tn 279

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Železnodorožnik AÜ, Rööpa tn 25

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Železnodorožnik AÜ, Rööpa tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa ostueesõigusega erastamine Elektron AÜ Pinge tn 37

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektron AÜ Pinge tn 37
ja Elektron AÜ Pinge tn 37 a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Aasa tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Aasa tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn. 27 üksikelamu püstitamiseks;
2. Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn. 27 üksikelamu püstitamiseks;
3. Progress Plus AÜ ,Kummeli tn 14 aiamaja püstitamiseks;
4. Svetofor AÜ, Valge tn 203 aiamaja püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

41. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kulgu Tammi 1 ehitatud 0,4kW õhuliinile;
2. Kanepi tn 3 rekonstrueeritud eramule;
3. Juhkentali tn 5 kasutamise otstarbe muutmisel büroo, kaupluse ja hosteli tarbeks;
4. Lavretsovi tn 6 rekonstrueeritud hoonele baari tarbeks

Otsus/tulemused:
Juhkentali 5 mitte väljastada
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

42. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Puškini 13-M2 büroo küttesüsteemi muutmiseks;
2. Progress Plus AÜ , Kummeli tn 14 majandushoone ja garaaži püstitamiseks;
3. 26.Juuli tn 23 piirdeaia püstitamiseks;
4. Joala tn 25 sadeveekanalisatsiooni kaevust R1 kaevuni K4 ehitamiseks;
5. Oktoober AÜ Põhja tn 133 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

43. Narva Linnavalitsuse 19.09.2006.a. korralduse nr. 1174-k muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 19.09.2006.a. korralduse nr. 1174-k muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn. 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn. 14 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn. 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn 38 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

47. Projekteerimistingimuste määramine Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn. 102

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn. 102 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

48. Projekteerimistingimuste määramine „5-krooni vaate“ vaateplatsi rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Projekti koostamise eesmärgiks on Grafovi tn.27 territooriumile ja Grafovi tänava koridori „5-krooni vaate“ vaateplatsi rajamine.

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

49. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.59 büroo-ja laohoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.59 territooriumile büroo-ja laohoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: OÜ HALAVER-TORU, registrikood 10693814

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine (Linda tn.26, 28, 30, 32, 34 ja Suur-Aguli tn.13 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Linda tn.26, 28, 30, 32, 34 ja Suur-Aguli tn.13 ehitiste lammutamine

Tellija: Hiab Balti AS, registrikood 10020469

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

51. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Juhkentali tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas Juhkentali tn 14
osaühing VK HEADUS ja
osaühing WESTWARD

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

52. Projekteerimistingimuste määramine sidekaablite projekteerimiseks (AS STV)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru, Paemurru linnaosade sidekaablite projekteerimine

Tellija: AS STV, registrikood 10059388

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

53. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise,määramise ja maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

54. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse konkursi komisjoni moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

55. Narva Linnavolikogu 14.09.2006.a. otsuse nr. 148 muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse muutmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2008

56. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina BešekerskasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

57. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina BešekerskasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

58. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008

59. Narva linna Sotsiaalabiametile volituse andmine projekti “Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerim

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig, abilinnapea

Narva linna Sotsiaalabiametile volituse andmine projekti “Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerimiskeskuse arendamine” elluviimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2008