PrindiAbi

10.09.2008 - Korraline istung



1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1.Tallinna mnt 55, Tallinna mnt 57 välisgaasitorustiku ehitamiseks (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
28.08.2008 vastu võetud korraldus nr 1068-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2008

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11 - 41 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Sofja Homjakova

Palume võtta vastu töökoras

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-15 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Sofja Homjakova

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

4. AS Narva Elamuvaldus põhikirja muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Muudatused AS Narva Elamuvaldus põhikirjasse aktsiakapitali suurendamiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 03.03.2008 vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus AS Narva Elamuvaldus põhikirja muutmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.09.2008

5. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt kõnnitee tänavavalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt kõnnitee tänavavalgustuse projekteerimine
alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 03.09.2008 vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.09.2008

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša



Otsus/tulemused:
Töökorras võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

7. Narva Linnavolikogu otsuse „Linnavolikogu 19.06.2008.a otsuse nr 231 „Projekti „Narva Tööharjutus- j

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavolikogu otsuse „Linnavolikogu 19.06.2008.a otsuse nr 231 „Projekti „Narva Tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse arendamine” omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine„ muutmine„ eelnõu esitamine.

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2008

8. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Alkohoolsete jookide jaemüük:
- Tavris OÜ baaris aadressil, Tuleviku 6.
- Landveter OÜ,baaris aadressil Lavretsovi6.
- Autotrans- Narva OÜ,baaris aadressil Tallinna mnt.13A.
-Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ,avalikul üritusel Tiivoli tuur(õlu ja öögid etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

11. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodetega jaemüük:
- Landveter OÜ, aadressil lavretsovi 6.
- Tavris OÜ, aadressil Tuleviku 6A.
- Autotrans-Narva OÜ,aadressil Tallinna mnt.13A.
-Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ,avalikul üritusel " Tiivoli.tuur"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

12. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

13. Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

14. Narva Linnavalitsuse 30.05.2007.a. korralduse nr 680-k ja 03.10.2007.a. korralduse nr 1407-k kehtetu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

15. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Darja Vetrova arveldusarvel olevat raha summas 1500 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus, kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Veronika Kazakova, arveldusarvel olevat raha summas 1700 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Olga Dudetskaja´t taotlema tema hooldusel olevale lapsele Oleg Matilainen´ile Eesti kodakondsust, vormistama ja kätte saama Eesti kodaniku passi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

18. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Tiiu Vähejaus, kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Tatjana Savina arveldusarvel olevat raha.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Lastetoetuste maksmise peatamine vanemale (SM)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2011

20. Peretoetuste maksmise jätkamine lapse emale (VB)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2011

21. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Liubov Smelovski´le nõusolek tema pojale Svyatoslav Rogozin´ile kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

22. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

23. 2008a pensionäride sotsiaaltoetuse väljamaksmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

24. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete oskond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Pikse tn 6 üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Täpsustada küsimuse sisu.
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

25. Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1086
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

26. Ehitise kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Energia tn 2b ja 4e asuvatele kioskitele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

27. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine Oktoober AÜ, Põhja tn 159

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Oktoober AÜ, Põhja tn 159

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Näkineiu tn 208

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Näkineiu tn 208

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine Volna AÜ, Kaalika tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Volna AÜ, Kaalika tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Maa riigi omandisse jätmine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 45

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 45

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Maa riigi omandisse jätmine Gvozdika AÜ, Päevalille tn 86

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 86

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine Ivuška AÜ, Toivo tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine ja maa erastamise menetluse lõpetamine Gvozdika AÜ, Saialille tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil ja maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Radost AÜ, Rõõmu tn 33

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Radost AÜ, Rõõmu tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

38. Aadresside omistamine - Narva linn, Vaksali tn 9, Vaksali tn 11

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

39. Aadressi omistamine - 2. Jõesuu tn 32

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

40. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Jõe 3 ujuvkai ehitamiseks. (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

41. Narva Linnavalitsuse ehitus- ja arhitektuurikomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

42. Tiigi tn 2h ja 2k maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogule nõusolekut detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Joala 25 haldusolmekorpuse 1.korruse ruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.25 haldusolmekorpuse 1. korruse ruumide ümberplaneerimine meelelahutuskeskuse tarbeks

Tellija: Joala Ehitus OÜ, registrikood 10633232

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Haigla 7 administratiivhoone fassaadide osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn.9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn.9 hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide ümberplaneerimine

Tellija: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.26 – 1 korteri ja keldriruumi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.26 – 1 korteri ja keldriruumi rekonstrueerimine
koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks

Tellija: Sergei Stretškov – korteri omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

47. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.34 - M3 mitteeluruumi ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn.34 - M3 mitteeluruumi ümberplaneerimine arstikeskuse tarbeks

Tellija: OÜ VIP KLIINIK, registrikood 11131426

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

48. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.17e hooneosa rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr.17e hooneosa rekonstrueerimine noortekeskuse ja kohviku tarbeks

Tellija: MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS, registrikood 80038844

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

49. Projekteerimistingimuste määramine Lina 3 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Lina tn.3 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ja laiendamine

Tellija: Vesta Solovjova – krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn.3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn.3 hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide ümberplaneerimine

Tellija: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

51. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu UUS ENERGIA, registrikood 80189425

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

52. Projekteerimistingimuste määramine Päikese tn.26 üksikelamu laiendamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Päikese tn.26 üksikelamu laiendamine ja kõrvalhoonete püstitamine

Tellijad: Mihhail Jakovlev, Olga Saveljeva – krundi kaasomanikud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.1 üksikelamu püstitamiseks....

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn.1 üksikelamu püstitamine ning majandushoone rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: Eduard Zorin – krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

54. Joala tn 1 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogule nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

55. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Väljastada ehitusluba 6.Paemurru tn 5 üksikelamu püstitamiseks
2. Kohtustada 6.Paemurru tn 5 kinnistu omanik esitama hiljemalt 20.11.2008 üksikelamu elektrivarustuse projekt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

56. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Joala tn 26 korteri nr 8 rekonstrueerimiseks;
2. Puškini tn 22 korterelamu fassaadide osalise ja katuse rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

57. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Karja tn 5 rekonstrueeritud korterile nr 5;
2. Ogonjok AÜ, Karu tn 154 püstitatud aiamajale;
3. Rubini Aed AÜ, Hämariku tn 6 püstitatud suvilale;
4. Jubileinõi Aiad AÜ, Heina tn 72 püstitatud aiamajale;
5. Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn 15 püstitatud aiamajale;
6. Juurdevoolu Kanal ehitatud 6 kV kaabelliinile;
7. Tapamaja tn 3 rekonstrueeritud kaupluse ruumidele;
8. Kangelaste pr 3a laiendatud kauplusele;
9. Elektrijaama tee 59 püstitatud reovee puhastusbasseinile;
10. Kraavi tn 14 korterelamu ehitatud korterile nr 7;
11. Puškini tn 13-M2 korterelamus rekonstrueeritud bürooruumidele;
12. Puškini tn 10-M2;M9 rekonstrueeritud kaupluse- ja bürooruumidele;
12. Puškini tn 20-16 korterelamus rekonstrueeritud kontorile;
13. Vestervalli tn 24 korterelamu rekonstrueeritud katusele ja trepikoja
varikatusele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

58. Narva linna üldplaneeringu ja KSH koostamine" avatud pakkumismenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

59. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Svetafor AÜ Piiri tn 173 mängu– ja puhkeplatsi ehitamiseks;
2. Koolipõik tn 1 korteri nr 6 küttesüsteemi muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

60. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Vestervalli tn 25 polikliiniku hoone katuse rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

61. Adelan KVH OÜ kinnistu Hariduse 18B koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega Narva kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

62. Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise,määramine ja maksmise kord

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

63. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Narva LV Arhitektuuri- ja LPA
Ettekandjad: Kalju Müür



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2008

64. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kreenholmi 8a lastemänguväljaku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

65. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

66. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

67. Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktori asetäitjat Jelena Golubevat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

68. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 19-14 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
3. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

69. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 20A - 26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
3. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

70. Munitsipaaleluruumi aadressil Suur 17-31 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
3. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

71. Riigihanke „Narva linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning bastionide müürides oleva

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Algatada projekteerimisteenuste tellimiseks riigihanke „Narva linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekti koostamine“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

72. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

73. Narva linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1127
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

74. Soojustrassi peremehetuse tuvastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2008

75. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

76. Narva Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Asendada Narva Linnavalitsuse komisjonide koosseisudes komisjoni liige Arkadi Nikolajev ajutiselt kuni teenistusse naasmiseni või ametist vabastamiseni Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas´ega.

Otsus/tulemused:
Jätta välja 29.12.2005.a korralduse nr 1392-k muutmine, kuna Ehituse ja arhitektuurikomisjon kinnitati teise õigusaktiga.
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

77. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

78. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

79. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Välisvõrkude Ehitus OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

80. ASile Cleanaway ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas jäätmeveopiirkonnas nr 1

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

81. ASile Cleanaway ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas jäätmeveopiirkonnas nr 2

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

82. ASile Cleanaway ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas jäätmeveopiirkonnas nr 3

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Töökorras vastuvõtmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2008

83. Volikirja väljastamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Alaelise lapse ema esitas taotluse volikirja väljastamiseks tema emale vajalike toimingute teostamiseks lapsele isikutunnistuse ja passi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:Anda volitus pr Natalja Petrovale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Artjom Petrovi isikutunnistuse ja passi saamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021