PrindiAbi

24.09.2008 - Korraline istung1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sofia Homjakova

1. Kalda 3 hoone rekonstrueerimiseks kaubandushooneks (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Ehitusluba väljastada, 4. punkt Alternatiiv otsus välja jätta.
Töökorras 15.09.2008 vastu võetud korraldus nr 1136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2008

2. Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.09.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2008

3. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks Osaühinguga Narva KVP

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Taotleda Narva Linnavolikogult loa andmist koostöölepingu sõlmimiseks Osaühinguga Narva KVP, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

Töökorras vastuvõtmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.09.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult loa andmist koostöölepingu sõlmimiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2008

4. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
293, 294*

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2008 vastu võetud korraldus nr 1137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

5. Avaliku ürituse „TIVOLI TUUR 2008” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2008 vastu võetud korraldus nr 1138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2008

6. Ilutulestiku korraldamine Hansa Ilutulestikud OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2008 vastu võetud korraldus nr 1139-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2008

7. NLV 27.08.2008.a korralduse nr 1047-k„Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine” mu

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2008 vastu võetud korraldus nr 1140-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2008

8. Linnavara üleandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Laste Loomemajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Täiendada
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

11. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük :
- Estari Zord OÜ poolt baaris aadressil Puškini 4A.
- Foleus OÜ poolt kaupluses aadressil Tallinna mnt.14.

Otsus/tulemused:
ESTARI ZORD Osaühigule anda alkohooldete jookide jaemüügi õigus alljärgnevalt: E,T,K,N,P - kella 11.00 kuni 24.00, R,L - kella 11.00-02.00

Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

12. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Kesk Log & Eksped OÜ poolt Alkohoolse joogi hulgimüük laos aadressil Tiigi 2.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

14. AS Narva Saun saunateenuste hinna kooskõlastamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

AS Narva Saun saunateenuste hinna kooskõlastamine

Otsus/tulemused:
Täiendada - hinnasoodustus puuetega inimestele (kuni 40% töövõimetust) ning vanaduspensionäridele ja lastele kuni 12 a.
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

15. Konkursi "Narva Ettevõtja 2008" väljakuulutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Lisada konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

16. Elektrijaama tee 57f maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narvas Elektrijaama tee 57f maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Elektrijaama tee 57e maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narvas Elektrijaama tee 57e maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

18. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Sireli tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Sireli tn 28

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Luige tn 33

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Luige tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Metsaonnid AÜ, Varsakabja tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Metsaonnid AÜ, Varsakabja tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Entusiastide tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Entusiastide tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Aniliini tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 79

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 79

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

24. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine ( S. Gorpintšenko )

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

25. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn. 10 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

26. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn.15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn.15 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

27. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Sireli tn.12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Berjozka AÜ, Sireli tn.12 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

28. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Muraka tn.8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Višnja AÜ, Muraka tn.8 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

29. Projekteerimistingimuste määramine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 10 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

30. Projekteerimistingimuste määramine Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 20 üksikelamu, aiamaja ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

31. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 58

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 58 aiamaja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

32. Projekteerimistingimuste määramine Baltika AÜ, Palavuse tn. 51

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Baltika AÜ, Palavuse tn. 51 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

33. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt 2 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

34. Projekteerimistingimuste määramine Pimeaia tn.1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pimeaia tn.1 hoone fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

35. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.1 hoone 3. korruse siseruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

36. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.3 hoone 1. korruse siseruumide ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Peetri pl.3 hoone 1. korruse siseruumide ümberplaneerimine turismiinfokeskuse tarbeks


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

37. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna 56 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.56 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 56, registrikood 80121574

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 veoautode pöördeplatsi rajamiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 territooriumile veoautode pöördeplatsi rajamine ja juurdepääsutee rekonstrueerimine


Tellija: AS Narva Elektrijaamad, registrikood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54 (autoremonditöökoda ja metallitöökoda)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.54 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökoja ja metallitöökoja tarbeks

Tellija: hr. Leonid Tamjar-krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 (elektrimootorite remonditöökoda)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine elektrimootorite remonditöökoja tarbeksTellija: hr. Leonid Tamjar-krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 (autoremonditöökoda)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar - krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 (garaaž, tisleri töötuba ja metallitöökoda)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine garaaži, tisleri töötoa ja metallitöökoja tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar - krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn.226

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn.226 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 51 tootmisbaasi laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Daumani tn11 ja Rakvere tn71 territooriumile kõnniteede ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Daumani tn.11 ja Rakvere tn.71 territooriumile kõnniteede ehitamine lasteasutuse “Cipollinno” varustamiseks uute juurdepääsudega

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

46. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Punane Moon AÜ Ööbiku tn 36 üksikelamu püstitamiseks;
2. Pähklimäe tn 5 lastemänguväljaku ehitamiseks;
3. Daumani tn 11 lastemänguväljaku ehitamiseks;
4. 2 Paemurru 19 garaaži ja majandushoone püstitamiseks;
5. 3 Paemuru 24 piire püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

47. Aadressi omistamine - Adonis ja Salvia AÜ maaüksusele aadressi omistamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

48. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kreenholmi tn 52, 54 ehitatud parklale;
2. Elektrijaama tee 106 suletud tuhaväljale nr 2;
3. Juhkentali tn 5 asuvale büroo-, kaupluse- ning hosteli hoonele;
4. Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuses ehitatud maaaluse parklale ning kolmandal ja neljandal korrusel asuvatele kontoriruumidele;
5. Elektron AÜ, Valguse tn 8 püstitatud aiamajale;
6. Svetofor AÜ, Suvila tn 249 püstitatud aiamajale;
7. Kerese tn kaevust 6-V-3 kaevuni 5-H-3 rekonstrueeritud välisveetorustik;
8. Kreenholmi tn 42a ja Kreenholmi 50 ehitatud 0,4 kV kaabelliinile;
9. Koolipõik tn 1 korterelamu korteri nr 6 muudetud küttesüsteemile;
10. Oru tn 11 korterelamu rekonstrueeritud büroole.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Betooni tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Jaama park

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Partisani tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Partisani tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

53. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Puškini tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

54. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Puškini tn 23f

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1186-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

55. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Savi tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

56. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Fama tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1188-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

57. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn 3. Roheline tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

58. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn 4. Roheline tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

59. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 41, R-kioski püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

60. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 4 korterelamu katuse ja fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Uusküla tn 10 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
3. Juuli tn 7 korterelamu sillutisriba ja fassaadide (galerii, trepikodade aknad) rekonstrueerimiseks;
4. Kosmonaudi tn 9 korterelamu korterite 1 ja 3 rekonstrueerimiseks bürooks;
5. Mängu tn. – Savi tn. gaasitorustiku ehitamiseks;
6. Kerese tn. kuni Kerese tn. 42 krundipiirini gaasitorustiku ehitamiseks;
7 Tallinna mnt. 55 välisveetorustiku, soojatrassi, kanalisatsioonitorustiku ning sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
8. 3 Paemuru tn 24 üksikelamu laiendamiseks;
9. Peetri plats 3 hoone katuse rekonstrueerimiseks;
10. Võidu tn 2 hoone kolmanda korruse rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

61. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Retšnoi AÜ, Väikesaare tn 5 üksikelamu püstitamiseks;
2.Retšnoi AÜ, Väikesaare tn.7 üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

62. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Elektron AÜ, Elektri tn 33 püstitatud üksikelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

63. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Tallinna mnt 55a püstitatud Neste automaattanklale ning sadeveekanalisatsiooni rajatistele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1195-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

64. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis kajastatud Narva linna osaluste valitsusse

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
bilansis kajastatud Narva linna osaluste valitsussektorisse kuuluvates sihtasutustes ja mittetulundusühingutes üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1196-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

65. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Kutsuda Vaivara Kalmistud Sihtasutuse nõukogust tagasi nõukogu liige Arkadi Nikolajev ja
määrata uueks nõukogu liikmeks Andrus Tamm.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1197-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

66. Avalike konkursside “Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas j

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Tunnistada korraldatud jäätmevoks ainuõiguse andmise avalike konkursside menetlused lõppenuks.

2. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 10.09.2008.a korraldused nr 1133–k, nr 1134-k ja nr 1135-k.

3. Tunnistada ajutise hindamiskomisjoni volitused lõppenuks seoses ülesande täitmisega.

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

67. Rajatiste võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1198-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

68. Seisukoha vastuvõtmine AS Floccosa maavara kaevandamise loa taotlemise kohta Kadastiku II lubjakivik

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

69. Seisukoha vastuvõtmine OÜ Viirma geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku IV uuringuruumi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

70. Seisukoha vastuvõtmine AS Floccosa geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku III uuringuru

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

71. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Humanitaargümnaasiumi ning Narva Laste Varjupaiga bila

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1199-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

72. Dokumendi „Noorsootöö põhisuunad Narvas 2008-2013“ kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

73. Projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine” teostamise komisjoni-projektinõuko

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1200-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

74. Riigihanke „Narva linna koolide toitlustamine“ hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1201-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

75. Koolieelse lasteasutuse Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

76. Koolieelse lasteasutuse Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1203-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

77. Koolieelse lasteasutuse Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1204-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

78. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1205.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

79. Narva Linnavalitsuse 29.12.2004.a. määruse nr 1303 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1206.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

80. Tasandusklassi moodustamine Narva 6. Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1207-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

81. Kurtide õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

82. Konkursi väljakuulutamine Narva Paemurru Spordikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1209-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

83. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

84. Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. määruse nr 1208 „Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1211.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

85. Munitsipaaleluruumi Rahu 20-41 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

86. Munitsipaaleluruumi Vahtra 6-3 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

87. Munitsipaaleluruumi Uusküla 5-57 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

88. Munitsipaaleluruumi Mõisa 5-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

89. Munitsipaaleluruumi Uusküla 7-49 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

90. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1212-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

91. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 16-23 (üldpinnaga 17,8 m2 ) Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

92. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 8-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

93. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 11-40 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

94. Munitsipaaleluruumi aadressil 1. Kooli põik 3-1 (üldpinnaga 33,9 m2 ) Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

95. Linnakantseleilt linnavara üleandmine Laste Loomemajale

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

96. Linnakantseleilt linnavara üleandmine Sotsiaalabiametile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008

97. Konkursi väljakuulutamine ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Teha täiendusi keele valdamise osas.
Võtta vastu korraldus nr 1215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2008