PrindiAbi

08.10.2008 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

ANLARK OÜ poolt alkohoolsete jookide jaemüük kaupluses aadressil Uusküla 11.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1216-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1217-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

3. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

4. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Partisani 9-19 (üldpinnaga 17,8 m2 ) Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

6. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Täiendada - Sotsiaalabiametile 1500.00 ja 3000.00 krooni, Kultuuriosakonnale - 22500 ja 2830 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 1219-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1220-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

8. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

9. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

10. Avalike konkursside “Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Tunnistada korraldatud jäätmevoks ainuõiguse andmise avalike konkursside menetlused lõppenuks.

2. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a. korraldused nr 1017-k, 1018-k, 1019-k ning 10.09.2008.a. korraldused nr 1133–k, 1134-k, 1135-k.

3. Tunnistada ajutise hindamiskomisjoni volitused lõppenuks seoses ülesande täitmisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

11. Munitsipaaleluruumi Daumani 12-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

13. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1225-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

14. Narva munitsipaalelamufondi arengukava aastateks 2008-2011

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

15. Peremehetu soojustrassi bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1226-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

16. Eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Jäähalli ruumide kasutamiseks

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

17. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini 25a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

18. Narva Linnavalitsuse 30.04.2008 korralduse nr 558-k muutmine (Kalda 5a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

19. Riigihanke “Narva linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning bastionide müürides oleva

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Kinnitada riigihanke “Narva linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekti koostamine” avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud Riigihanke konkursikomisjoni protokollidele.

2. Tunnistada edukaks Osaühing Gradiens poolt esitatud pakkumus kui kõige madalama maksumusega pakkumus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

20. Koolieelse lasteasutuse Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

21. Koolieelse lasteasutuse Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

22. Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1232-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

23. Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1233-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

24. Koolieelse lasteasutuse Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

25. Koolieelse lasteasutuse Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

26. Koolieelse lasteasutuse Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

27. Koolieelse lasteasutuse Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

28. Koolieelse lasteasutuse Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

29. Koolieelse lasteasutuse Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

30. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

31. Koolieelse lasteasutuse Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

32. Koolieelse lasteasutuse Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

33. Koolieelse lasteasutuse Maasikas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

34. Koolieelse lasteasutuse Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

35. Koolieelse lasteasutuse Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

36. Koolieelse lasteasutuse Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

37. Koolieelse lasteasutuse Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

38. Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

39. Koolieelse lasteasutuse Sädemeke juhataja ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Pr Galina Golitsina koolieelse lasteasutuse Sädemeke juhataja ametisse kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

40. Koolieelse lasteasutuse Tareke juhataja ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Pr Jelena Konovalova koolieelse lasteasutuse Tareke juhataja ametisse kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

41. Klassi täituvuse piirnormide kehtestamine Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Klassi täituvuse piirnormi suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi 5. klassides 26. õpilaseni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

42. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Jäähalli hokiväljaku kasutusse andmine Spordiklubile Evail-Athletics.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

43. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmine Narva Iluuisutamise Klubile Pääsuke.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

44. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Kesklinna Gümnaasiumi vananenud arvutitehnika mahakandmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1254-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

45. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 18.07.2001.a korraldusega nr 03/806 Zinaida Brinzjuk üle seatud hooldus hooldaja Aida Jankova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1255-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

46. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 30.04.2002.a korraldusega nr 03/572 Anatoly Novikov´i üle seatud hooldus hooldaja Valentina Novikova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1256-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

47. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Alexey Fedorov hooldajaks Olga Fjodorova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

48. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Anatoly Novikov´i hooldajaks Jekaterina Lõssenko.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1258-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

49. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Natalja Taraskina hooldajaks Olga Taraskina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

50. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Mart Käsnapuu hooldajaks Rut Käsnapuu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

51. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Valentina Novikova hooldajaks Jekaterina Lõssenko.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

52. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva Lastekodu kasvandiku JANA PAVLOVA pangas arveldusarvel olevat raha Politseiprefektuuri poolt määratud rahatrahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

53. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Jelena Valliste esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse Anastasia Vasilenko huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

54. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Olga Dudetskaja´t vormistama ja kätte saama tema hooldusel olevale lapsele Oleg Matilainen´ile elamisluba ja passi Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

55. Lastetoetuste maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Tiit Anni´le lapse Anželika Anni peale saadava peretoetuse maksmist.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Aljona Anni´le lapse Anželika Anni peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

56. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Natalja Karpovitšile, mis oli määratud lapsele Mark Volkov´ile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Roman Volkov´ile lapse Mark Volkov´i peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

57. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine iseseisvalt elama asunud vane

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuse maksmine Albina Rassadkina´le, mis oli määratud tütrele Olga Rassadkina`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Olga Rassadkina`le lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

58. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Marina Anufrijeva´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Valeri Anufrijev´ile lapse Jekaterina Anufrijeva peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

59. Peretoetuse maksmise jätkamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Marina Timofejeva´le lapse Maksim Tkatšov´i peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

60. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Alla Ipolitova`le nõusolek müüa tema tütrele Ksenia Ipolitova`le kuuluv 6/33 korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1270-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

61. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Patrick Dubrovin´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Bahval.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1271-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

62. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Artjom Valašas´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Belošitski.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1272-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

63. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Aleksandra Kotova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Koronova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

64. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Maria Masljonok´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Volkova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

65. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine lastega peredele tugiisiku teenuse arend

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Narva linna Sotsiaalabiametil lubada kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid lastega peredele tugiisiku teenuse arendamiseks (lastega peredele tugiisikute koolituse II etapp) ulatuses kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

66. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine perekeskse aitamistöö teenuse arendami

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid perekeskse aitamistöö teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

67. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine psühholoogilise nõustamise teenuse aren

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid psühholoogilise nõustamise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

68. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine õigusalase nõustamise teenuse arendamis

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid õigusalase nõustamise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

69. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi konkursi komisjoni moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi konkursi komisjoni moodustamine ja kinnitamine

Otsus/tulemused:
Täiendada.
Võtta vastu korraldus nr 1279-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

70. Vahtra tn 3 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule. 3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

71. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehituslubade väljastamine
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Rubini Aed AÜ Päeva tn 9 aiamaja püstitamiseks ning majandushoone rekonstrueerimiseks;
2. Linda tn 26, 28,30,32, 34 ehitiste lammutamiseks;
3. Suur-Aguli tn 13 ehitise lammutamiseks;
4. Kangelaste pr. 2 hoone ruumide rekonstrueerimiseks kasiinoks;
5. Olginski AÜ Kajaka tn 3 aiamaja laiendamiseks;
6. Puuvilla tn 11 hoone rekonstrueerimiseks puidutööstuse laohooneks;
7.Kulgi kanali, Kulgu tammi 1 6 kv kaabelliini ehitamiseks;
8. Rakvere tn 16 hoone rekonstrueerimiseks rehvi- ja sepikojaks;

Otsus/tulemused:
Ehitusluba mitte väljastada Puuvilla tn 11 hoone omanikule, kuna puudused on kõrvaldamata.
Võtta vastu korraldus nr 1280-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

72. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tiimani tn 3 veoautode remondiks ajutise angaari püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

73. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kiriku tn 6 hoone rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

74. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Oru tn 9a hoone laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

75. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Väljastada kirjalikud nõusolekud:
Olginski AÜ, Kajaka tn 3 garaaži ja majandushoone ehitamiseks;
Ak.Maslovi tn.3a lastemänguväljaku ehitamiseks;
Oru tn. 9a piire rekonstrueerimiseks;
Tiimani tn. 1 tulekahjusignalisatsiooni ehitamiseks;
Oru tn. 26 garaaži ja piirdeaia ehitamiseks;
Kulgu tn.5 piirdeaia ehitamiseks;
Rakvere tn.16 piirdeaia ehitamiseks;
Kulgu tn. 5 maakaabelliin ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

76. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kulgu tn 5 tootmis- ja lao hoonete püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

77. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Elektrijaama tee 59 diiselgeneraatorite konteinerid püstitatud;
2. Kangelaste prospekt 34 korterelamu rekonstrueeritud otsafassaadidele ja
sillutisribale;
3. Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn 20 asuv aiamaja.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

78. Projekteerimistingimuste määramine Narva Laste Loomemaja siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Laste Loomemaja aadressiga Partisani tn.2 siseruumide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Edasi lükata.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

79. Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Saare tn. 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Berjozka AÜ, Saare tn. 21 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

80. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jõesuu tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Jõesuu tn. 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

81. Projekteerimistingimuste määramine Družbaplus AÜ, Roosi tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Družbaplus AÜ, Roosi tn. 6 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

82. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Elektron AÜ, Voolu tn. 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Elektron AÜ, Voolu tn. 36 aiamaja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

83. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn.27 administratiivhoone siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jõesuu tn.27 administratiivhoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Tellija: Ida-Eesti Pimedate Ühing, registrikood 80054048

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

84. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.4 - 47, 48 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.4 - 47, 48 korterite ümberplaneerimine
koos nende ühendamisega ja eraldi sissepääsu ehitamisega perearstikeskuse tarbeks

Tellija: OÜ NARVA PEREARSTIKESKUS, registrikood 10369775

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

85. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.59 laohoone siseruumide rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.59 laohoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Tellija: OÜ HALAVER-TORU, registrikood 10693814

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

86. Projekteerimistingimuste määramine Narva Eesti Gümnaasiumi (Kraavi 1) fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Eesti Gümnaasiumi aadressiga Kraavi tn.1 fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

87. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.15 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: KERESE 15 NARVA KORTERIÜHISTU, registrikood 80218285

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

88. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.8 ter-il asuva müügikioski rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.8 territooriumil asuva toiduainete müügikioski rekonstrueerimine ajutise lillekioski tarbeks


Tellija: pr. Šahhodat Muratova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

89. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt. 15a ja Fama põik lõigu 3)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 15a ja Fama põik lõigu 3 territooriumile sõidutee projekteerimine alates Fama tänavast kuni Tallinna mnt.17 kinnistuni detailplaneeringu alusel

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

90. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Partisani tn 3 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

91. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr 45-52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr 45-52 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

92. Aasa tn 34 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas , Aasa tn 34 maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1298-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

93. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 73

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil ja maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 73

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1299-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

94. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rubini Aed AÜ, Virmalise tn 4

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rubini Aed AÜ, Virmalise tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1300-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

95. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Laine tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Laine tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1301-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

96. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 69

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1302-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

97. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gvozdika AÜ, Õlelille tn 132

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Õlelille tn 132

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1303-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

98. Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Liblika tn 233

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Liblika tn 233

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1304-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

99. Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Suvila tn 257

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Suvila tn 257

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1305-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

100. Maa ostueesõigusega erastamine Oktoober AÜ, Lõuna tn 67

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oktoober AÜ, Lõuna tn 67

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

101. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Jaama plats

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1307-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

102. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna mnt 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1308-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

103. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna mnt 9a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1309-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

104. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Tallinna mnt 15a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1310-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

105. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Hariduse tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1311-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

106. Narva Linnavalitsuse seisukoht Sõpruse silla maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Geoteesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1312-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

107. Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1313.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

108. Rakvere tn 1 ja 1.Jõe 1 maa- alade detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Rakvere tn 1 ja 1.Jõe tn 1 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule. 3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

109. Kangelaste pr 29 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule. 3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008

110. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

111. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1315-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

112. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1316-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

113. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1317-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2008

114. Narva Linnavalitsuse 24.09.2008.a. korralduse nr 1209-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 24.09.2008.a. korralduse nr 1209-k ”Konkursi väljakuulutamine Narva Paemurru Spordikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks” kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1318-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2008