PrindiAbi

22.10.2008 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 28.05.2008.a korralduse nr 674-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Teha Narva Linnavalitsuse 28.05.2008.a korralduses nr 674-k „Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine” järgmised muudatused:
1. Asendada sõnad „2519,6 tuh. krooni” sõnadega „2448,6 tuh. krooni”;
2. Jätta korralduse tekstist välja sõnad „71,0 tuh. krooni – Tallinna mnt 17 elamu juurdepääsutee remont”.
Pr. Homjakova taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 13.10.2008 vastu korraldus nr 1319-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2008

2. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil kasutada riigieelarvest kohalike teede hoiuks eraldatud rahalistest vahenditest 687,7 tuh. krooni linna teede ja tänavate remondiks järgmiselt:
655,3 tuh. krooni – Energia tänava remondiks;
32,4 tuh. krooni- Kreenholmi viadukti asfaltaukude remondiks.
Pr. Homjakova taotlisel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 13.10.2008 vastu korraldus nr 1320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2008

3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Vastuvõtmiseks töökorras abilinnapea Sofja Homjakova palvel

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.10.2008 vastu korraldus nr 1321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.10.2008

4. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
295*

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 20.10.2008 vastu korraldus nr 1322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

5. SA Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majanduseameti bilanssi

Esitaja: Sihtasutuse Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

6. Aadressi omistamine - 26. Juuli tn 22a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

7. Aadressi omistamine - 26. Juuli tn 23a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1325-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

8. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 26 Juuli tn 4 kuni soojuskambrini nr TK 15A-2 soojustrassi ehitamiseks;
2. Kulgu tn 5 soojussõlme ja kuivati hoonete täielikuks lammutamiseks;
3. Kulgu tn 8 sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
4. Juhkentali tn 8 poolelioleva hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Maslovi tn 5 poolelioleva hoone täielikuks lammutamiseks;
6. Võidu tn 10 a korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
7. Kangelaste pr 7 korterelamu katuse, treppikodatee ning keldrite sissepässude, trepikodatee akende rekonstrueerimiseks;
8. Võidu tn 15 korterelamu katuse, treppikodatee ning keldrite sissepässude, trepikodatee akende ja esimese korruse varikatuse rekonstrueerimiseks;
9. Päikese tn 19 üksikelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1326-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

9. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kosmonaudi tn 3 korterelamus korterid nr 1,2,3 rekonstrueeritud
bürooruumideks;
2. Puškini tn 53 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid ja sillutisriba;
3. Kangelaste pr 44 korterelamu rekonstrueeritud fassaadid;
4. Koolipõik tn 1a korterelamu rekonstrueeritud katus, trepikodade aknad, sokkel ja sillutisriba;
5. Gerassimovi tn 13 korterelamu rekonstrueeritud katus, sokkel ja sillutisriba;
6. Kangelaste pr 5 korterelamus korter nr 61 rekonstrueeritud
perearstikeskuseks.
7. Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn 9 püstitatud aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

10. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 29

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

11. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Iskra AÜ, Kuke tn 32

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Iskra AÜ, Kuke tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1329-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 95

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 95

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 35

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Teine Noorus AÜ,
Põldkannikese tn 35

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1331-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rubini Aed AÜ, Õhtu tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rubini Aed AÜ, Õhtu tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1332-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Kulgu sadam 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kulgu sadam 6 HOONEÜHISTU KULGU PAADIGARAAŽID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

16. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Kulgu sadam 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kulgu sadam 5 HOONEÜHISTU KULGU PAADIGARAAŽID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

17. Teenindusmaa määramine , maa ostueesõigusega erastamine Kulgu sadam 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kulgu sadam 2 HOONEÜHISTU KULGU PAADIGARAAŽID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

18. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tänaval asuva liiklusringi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

19. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6 keldriruumi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe tn.6 keldriruumi rekonstrueerimine kingsepatöökoja tarbeks

Tellija: Pähklimäe 6 Korteriühistu, registrikood 80029561

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1336-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

20. Narva Linnavolikogu 14.08.2008.a. otsuse nr. 253 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavolikogu 14.08.2008.a. otsuse nr. 253 “Projekteerimistingimuste määramine
(Pähklimäe tänava pikenduse projekteerimine alates Pähklimäe tänava ja Rahu tänava ristmikust kuni Narva linna administratiivpiirini)” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 14.08.2008 otsuse nr 253 muutmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

21. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: UUSKÜLA TN 1 KORTERIÜHISTU, registrikood 80175825

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

22. Projekteerimistingimuste määramine RAKVERE 40A korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: RAKVERE 40A KORTERIÜHISTU, registrikood 80180281

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1338-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

23. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere 87 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Rakvere tn.87 korteriühistu, registrikood 80152818

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

24. Projekteerimistingimuste määramine Tuuleveski tänavale ühisveevarustustorustiku paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Narva Vesi, registrikood 10369373

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1340-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

25. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Retšnoi AÜ, Väikesaare tn. 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Retšnoi AÜ, Väikesaare tn. 2 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

26. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Vesna AÜ, Mulla tn. 201

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Vesna AÜ, Mulla tn. 201 aiamaja rekonstrueerimine ja kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

27. Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn.2) Narva Laste Loomemaja

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

28. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn. ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

29. Projekteerimistingimuste määramine Tuleviku ja Lavretsovi tn vahelise territooriumi heakorrastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

30. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi ja Kulgu linnaosade sidekaablite projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1343-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

31. Projekteerimistingimuste määramine Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 territooriumile terviseraja rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: SA Eesti Terviserajad, registrikood 90008821

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress:Narva linn, Joala tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1344-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Tähe tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1345-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

34. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna maantee lõik4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakottalduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

35. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna maantee lõik5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

36. Linnavolikogu 24.05.07.a otsuse nr 237“Jõe tn1c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Sõpruse silla lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1346-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

38. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kulgu tn 8 välisveetorustiku ja olmekanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Päikese tn 19 piire püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1347-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

39. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Tuuleveski tn ühisveevarustuse- ja ühiskanalisatsioonitorustikute ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

40. Narva Linnavalitsuse 24.09.2008 korralduse nr.1180-k muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1349-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

41. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kangelaste pr. 3 korterelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

42. Koolieelse lasteasutuse Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1351-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

43. Loa andmine spordiürituse korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

2010 Olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri meeste jäähokis korraldamise loa andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1352-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

44. Klassi täituvuse piirnormide kehtestamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1353-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

45. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

46. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Hoone aadressil Kerese, 20 kasutusse andmine SA-le Narva Tööstuspark.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajaja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

47. Narva Narva Soldino Gümnaasiumi arengukava 2008–2011 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1355
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

48. Lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate liitklasside moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1356-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

49. Kasvatusraskustega õpilaste liitklasside moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1357-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

50. Kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

51. Aiandusühistule IVUŠKA sihtotstarbelise toetuse eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Taotleda Narva Linnavolikogult Aiandusühistule IVUŠKA sihtotstarbelise toetuse eraldamist, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ-le Ivuška sihtotstarbelise toetuse eraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

52. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1359-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

53. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

54. Projektis "Kodulinn kaunimaks" osalejate tunnustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

55. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1362-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

56. Munitsipaaleluruumi aadressil Sepa 1- 27 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Määruse eelnõu ja seletuskiri

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1363.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

58. Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17c, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1364-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

59. Linnavara - Narvas Kangelaste 29 asuva kinnistu müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1365-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

60. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse KRISTINA ALEKSEJEVA huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

61. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Alexey Mikhaylov´i hooldajaks Roman Mihhailov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

62. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Marina Tok hooldajaks Galina Tok.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1368-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

63. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja nende toetuste maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Jelena Zinovjeva’le lapse peale saadava lastetoetuse ja üksikvanemtoetuse maksmine.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Tatiana Kiseleva´le lapse Irina Zinovjeva peale saadava lastetoetuse ja üksikvanemtoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

64. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Dmitri Muhhin´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Poležajev.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

65. Peretoetuste maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Roman Aleksejev´ile tütre Kristina Aleksejeva peale saadava peretoetuste maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1371-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

66. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Grigory Luzyanin´ile lapse Polina Luzjanina peale saadava peretoetuse maksmist.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Natalja Kortšagina´le lapse Polina Luzjanina peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1372-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

67. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine puudega isikutele elukoha kohandamise

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid puudega isikutele elukoha kohandamise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1373-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

68. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine laste eritransporditeenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid laste eritransporditeenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

69. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine vältimatu sotsiaalabi teenuse arendamis

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid vältimatu sotsiaalabi teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

70. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine sotsiaalse rehabilitatsiooni ja adapteer

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid sotsiaalse rehabilitatsiooni ja adapteerimise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1376-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

71. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine laste hoolekandeasutuste kasvandikele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid laste hoolekandeasutuste kasvandikele eluruumi kohandamise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

72. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine öömajateenuse vältimatu sotsiaalabi

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid öömajateenuse vältimatu sotsiaalabi korras arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

73. MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust väljaastumine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva linnavolikogu otsuse eelnõu MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust väljaastumise kohta

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuse Liidust väljaastumise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

74. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulem

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov, Rahandusameti direktori asetäitja direktori ülesannetes Jelena Golubeva.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1379-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

75. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1380-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

76. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1381.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

77. 2008.a 9 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1382-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

78. Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k
„Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1383-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008

79. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1384-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.10.2008