PrindiAbi

05.11.2008 - Korraline istung1. Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (IV lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnapea taotlusel töökorras läbi vaadata ja vastu võtta

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.10.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2008

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Abilinnapea pr J.Torokvei taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.10.2008 vastu võetud korraldus nr 1385-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2008

3. Narva Paju Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1386-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

4. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse Väikevend sõime- ja liitrühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1387-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

5. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Vladimir Stepanov Viktoria Sergejeva hooldajaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

6. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp’i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ALINA PETROVA Sampo pangas arveldusarvel olevaid rahalisi vahendeid trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1389-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

7. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse MAKSIM LOGINOV´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1390-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

8. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine laste päevahoiuteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid laste päevahoiuteenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1391-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

9. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1392-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada.
Võtta vastu korraldus nr 1393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

11. Narva linna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

12. Narva linna kriisikomisjoni põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1395
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

13. Narva linna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

14. Narva linna kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise ja töökorralduse kord

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1397.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

15. Munitsipaaleluruumi Uusküla tn 9-8 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 19-64 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

18. Konkursi «Narva linna kaunis kodu» läbiviimise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse määruse eelnõu ja seletuskiri

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1399.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

19. Konkursi «Narva linna kaunis kodu» hindamiskomisjoni põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse määruse eelnõu ja seletuskiri

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1400.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

20. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 19 „Narva linna taksoveo eeskiri“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

21. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale hoonestamata maale (Kerese 48, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

22. Narva Linnavolikogu 25.09.2003.a määrusega nr 47/21 kinnitatud „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja M

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavar- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 25.09.2003.a määrusega nr 47/21 kinnitatud „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse” ning Narva Linnavolikogu 27.06.2004.a määrusega nr 29/35 kinnitatud „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna põhimääruse“ muutmine

Otsus/tulemused:
Edasi lükatud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

23. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond

1. Kangelaste prospekt, Rahu tn, Daumani tn, Puškini tn püstitatud sidekaablitele;
2. Kohustada Kangelaste prospekt, Rahu tn, Daumani tn, Puškini tn sidekaablite omanikku sidekaablid lammutama või muul viisil likvideerima hiljemalt 01.09.2013 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

24. Arvamuse andmine Elektrijaama tee 57b maa riigi omandisse jätmise kohta

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

25. Arvamuse andmine Elektrijaama tee 57c maa riigi omandisse jätmise kohta

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 30

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Muru tn 72

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Muru tn 72

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1404-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Aniliini tn 50

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 50

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Maa ostueesõigusega erastamine Elektrijaama tee 55 aktsiaselts EESTI RAUDTEE

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektrijaama tee 55
aktsiaselts EESTI RAUDTEE

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn Võidu prospekt lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1407-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Võidu prospekt lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1408-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna maantee lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1409-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna maantee lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1410-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, 5. Roheline tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1411-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Puškini tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

37. Projekteerimistingimuste määramine 4. Paemurru tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

4. Paemurru tn. 24 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Svetofor AÜ, Lehise tn. 66

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Svetofor AÜ, Lehise tn. 66 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn. 46

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn. 46 aiamaja koos saunaga rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Düün AÜ, Ringi tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Düün AÜ, Ringi tn. 16 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tänava rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tänava rekonstrueerimine alates Elektrijaama teest kuni Nahavabriku tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.3h territooriumile ajutiste angaaride püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn.3h territooriumile ajutiste angaaride püstitamine autoremonditöökodade tarbeks

Tellija: UUSAUTOMAJA OÜ, registrikood 10032461

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Suur tn.17 – 25, 26 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Suur tn.17 – 25, 26 korterite ümberplaneerimine koos nende ühendamisega

Tellijad: pr. Natalja Jefimova, hr. Mihhail Jefimov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.26 hooneosa fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks..

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.26 hooneosa fassaadide osaline rekonstrueerimine ning siseruumide ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Tellija: Kirde Piirivalvepiirkond, registrikood 70005200

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee59 biokütuse mahalaadimisplatsi projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 biokütuse mahalaadimisplatsi ning juurdepääsutee projekteerimine

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, registrikood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine Raekoja platsi tänavavalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tiimani tn 14 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Elektrijaama tee 59 masuudipaagi 107 täielikuks lammutamiseks;
3. Jõe tn 1 hoone rekonstrueerimiseks;
4. Energia tänava rekonstrueerimiseks;
5. Karja tn 6 a hoone katuse rekonstrueerimiseks;
6. 4 Roheline 9a üksikelamu täielikuks lammutamiseks;
7. Kulgu tammi 1 – Kulgu sadam 1 0,6 kV kaabelliini püstitamiseks;
8. AÜ Olginski, Hane tn 12 üksikelamu püstitamiseks
9. Kreenholmi 39v hoone ruumide rekonstrueerimiseks panga ruumideks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

48. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Anil AÜ Aniliini tn 24 püstitatud aiamajale;
2.Elektron AÜ Aku tn 20 püstitatud aiamajale;
3.Olginski AÜ Tedre tn 32 püstitatud aiamajale;
4.Puškini 52 kaupluse rekonstrueeritud ruumidele
5.Mõisa tn 7 korterelamu rekonstrueeritud soklile, sillutisribale, peasissepääsude varikatustele ja välistreppidele;
6.Puškini tn 5 korterelamu muudetud mitteeluruumi M3 elektri- ja küttesüsteemile;
7.Puškini tn 5 korterelamu muudetud mitteeluruumide M5 ja M6 kasutamiseks kontori ruumidena;
8.Kreenholmi tn 9 korterelamu rekonstrueeritud katusele ja keldrikorruste sissekäikude varikatustele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

49. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Väljastada kirjalikud nõusolekud:
1.Olginski AÜ, Hane tn 12, Narva garaaži püstitamiseks;
2.Olginski AÜ, Hane tn 12, Narva majandushoone püstitamiseks;
3.Kreenholmi tn 25, Narva mini-spordiväljaku püstitamiseks;
4.Partisani tn 2, Narva mini-spordiväljaku püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

50. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi konkursi tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

51. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Puškini tn 62 üksikelamu püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1426-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

52. kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Hariduse tn 11 sademeveekanalisatsiooni, välisvalgustuse ning lastemängu- ja spordirajatiste ehitamiseks kirjalikud nõusolekud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.27 korterelamute projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.27 korterelamute ja parkimismaja projekteerimine detailplaneeringu alusel

Tellija: FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

54. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Hariduse tn 11 lasteaia territooriumil haljastuse ja heakorrastuse ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

55. Narva linna omandis oleva kinnistu Mõisa tänava lõik 2 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

56. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

58. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-40 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

59. Munitsipaaleluruumi aadressil Mõisa 5-24 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

60. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 14-19 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

61. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 9-45 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

62. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-41 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

63. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 5-57 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

64. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 7-49 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

65. Munitsipaaleluruumi aadressil Vahtra 6-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

66. Munitsipaaleluruumi Daumani 5-61 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

67. Munitsipaaleluruumi Daumani 17-100 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

68. Munitsipaaleluruumi Energia 1-3 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

69. Munitsipaaleluruumi Joala 5-21 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

70. Munitsipaaleluruumi Joala 5-36 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

71. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 7-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

72. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 23-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

73. Munitsipaaleluruumi Puškini 45a-31 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

74. Munitsipaaleluruumi Puškini 49-39 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008

75. Munitsipaaleluruumi Võidu 9-56 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2008