PrindiAbi

19.11.2008 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookidega jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookidega jaemüükPalun võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2008

2. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine 296*
Töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1432-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 14-1 (üldpinnaga 27,6 m2) Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

4. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada.
Võtta vastu korraldus nr 1435-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

7. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a. määruse nr 1408 „Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise ko

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a. määruse nr 1408 „Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1436.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

8. Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Esitada otsuse eelnõu läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

9. Tunnitasu tariifide kinnitamine Narva Koorikooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1437-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

10. Narva Laste Loomemaja poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

11. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide ja suuruste kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1439.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

12. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

13. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.42-17 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

14. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.10-21 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

15. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.3 hoone 4. korruse siseruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

16. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rakvere tn. 11A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Rakvere tn. 11A eramu ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete rekonstrueerimine elumajaks koos saunaga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

17. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Proletariaadi tn. 54

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Proletariaadi tn. 54 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1445-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

18. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tiimani tn. 6 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1446-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Kadaka tn 30

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Kadaka tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1447-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Varblase tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Varblase tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1448-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Tamme tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Tamme tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1450-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Kulli tn 25

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Kulli tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

24. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 62

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 62

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

25. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tee 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Joala tee 9
OÜ EVAMET

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1453-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

26. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Koidula tn10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

27. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. AÜ Narva Astra Kanali Kanali tn 29 sauna püstitamiseks;
2. 1 Jõe tn 32 piirde püstitamiseks;
3. AÜ Višnja Kirsi tn 2 sauna laiendamiseks ja piirde püstitamiseks;
4. Kase tn 2 piirde püstitamiseks;
5. Kangelaste tn 12 korterelamu mitteeluruumi M1 tehnosüsteemide muutmiseks;
6. 5 Paemuru tn 13 majandushoone rekonstrueerimiseks ja piirde püstitamiseks;
7. AÜ Oktoober Lõuna tn 32 sauna ja garaaži rekonstrueerimiseks;
8. Puškini tn 52 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
9. AÜ Svetofor Pikk tn 26 piirde püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1454-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

28. kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Ak.Maslovi tn 3a rekonstrueeritud hoonele (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1455-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

29. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. Tiimani tn 3 veoautode remondiks angaar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1456-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

30. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. AÜ Elektron Voolu tn 38 ehitatud aiamajale;
2. AÜ Elektron Voolu tn 38 ehitatud majandusehitisele;
3. AÜ Tšaika Kivilille tn 29 ehitatud aiamajale;
4. AÜ Tšaika Kivilille tn 29 ehitatud majandusehitisele;
5. Kalda tn 4 korterelamu rekonstrueeritud katusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1457-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

31. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. AÜ Narva Astri Kanal Kanali tn 29 aiamaja püstitamiseks;
2. AÜ Energeetik-1 veepaaki püstitamiseks;
3. Grafovi tn 13b - Grafovi tn. 21 elektrikaabel liini ehitamiseks;
4. Oru tn 8 tootmishoone laiendamiseks;
5. Kreenholmi tn 50 sidekaabelliini püstitamiseks;
6. Puuvilla tn 11 puidutööstuse laohoone rekonstrueerimiseks;
7. Kanepi tn 17 ja Puuvilla tn 18 gaasitorustiku ehitamiseks;
8. 5 Paemuru tn 13 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
9. Grafovi tn 6 korterelamu rekonstrueerimiseks;
10. AÜ Višnja Kirsi tn 2 aiamaja rekonstrueerimiseks;11. Kase tn 2 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
12. AÜ Oktoober Lõuna tn 32 aiamaja rekonstrueerimiseks;
13. Linda tn 4 hoone rekonstrueerimiseks;
14. Peterburi mnt 2 Hermani Linnuse kastmissüsteemi ehitamiseks;
15. Korterelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1458-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

32. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. 1 Jõe tn 32 üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Dokumentides puudused.
Päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

33. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Kose tn 6 kuni Tiigi tn 9a sidekaabli ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1459-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn Jõe tn 1b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1460-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Lääne tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1461-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna maantee lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1462-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

37. Narva Linnavalitsuse 08.10.2008.a korralduse nr 1311-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei Tõsjatov

Koostatud eelnõu käsitleb Narva Linnavalitsuse 08.10.2008.a korralduse nr 1311-k "Plaani materjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindalla kinnitamine, Narva linnas Hariduse tn 22" täiendamist.
Punkti 1 alapunkti 1.3 täiendamine on seotud katastripidaja poolt tehtud märkusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1463-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

38. Tänavale nimetuse omistamine - Paul Kerese väljak

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1464-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

39. Aadressi omistamine - Vaksali tn 22

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1465-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

40. Tänavale nimetuse omistamine - Orase tn

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1466-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

41. Aadressi omistamine - Kaluri tn 51

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1467-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

42. Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone konkurss

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

"Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks" konkursi läbiviimise korra kinnitamine ja konkursi väljakuulutamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1468-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

43. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Määrata pensionär Lidia Lebedeva hooldajaks Natalja Potaševa.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1469-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

44. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovit avama alaealisele Tatjana Minajeva´le Hansapangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1470-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

45. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse SVETLANA EREMINA huve, taotlema ja vormistama elamisluba ja kodakondsust, vormistama ja kätte saama isikutunnistust ning passi Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1471-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

46. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Volitada Väikemõisa Väikelastekodu medõde Alina Ignatenko´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse JELIZAVETA BURAKOVA huv.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1472-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

47. Volitustest vabastamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Vabastada Narva Linnavalitsuse 19.05.2008 korraldusega 646-k volitatud Võisiku Hooldekodu raamatupidaja Erika Supp kohustustest, st kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Võisiku Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Andrei Mägi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades, seoses Andrei Mägi volitatud isiku Erika Supp ülesannete täitmise võimatusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1473-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

48. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Anda Olga Filippovalenõusolek tema lapsele Liivika Filippovale kuuluva korteriomandi mõttelise osa müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1474-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

49. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Yana Klezovich´ile, mis oli määratud lapsele Dominik Klezovich´ile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Stanislav Klezovich´ile lapse Dominik Klezovich´i peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1475-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

50. Peretoetuste maksmise peatamine eestkostjale ja peretoetuste maksmise jätkamine lapsele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Zinaida Vitartas'ile, mis oli määratud lapsele Julia Kirsipuule.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Julia Kirsipuu'leperetetoetuste maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1476-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

51. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse ja sotsiaaltoetuse maksmine Ljudmila Kurovale, mis on määratud lapsele Nikolai Kurovile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1477-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

52. Peretoetuste maksmise peatamine eestkostjale ja peretoetuste maksmise jätkamine lapsele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmine Galina Kondratieva'le, mis oli määratud lapsele Alla Õunapuu'le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Alla Õunapuu'le peretetoetuste maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1478-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

53. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Roman Volkov´ile, mis oli määratud lapsele Mark Volkov´ile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Natalja Karpovitšile lapse Mark Volkov´i peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1479-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

54. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Kinnitada Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uus koosseis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1480.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

55. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine viipekeele tõlketeenuse arendamisele

Esitaja: Narvalinna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid viipekeele tõlketeenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1481-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

56. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine sotsiaalnõustamise teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid sotsiaalnõustamise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1482-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

57. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine perelepituse teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid perelepituse teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1483-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

58. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine kooliabistaja teenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid kooliabistaja teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

59. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine puuetega laste vanemate sotsiaalse rehab

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid puuetega laste vanemate sotsiaalse rehabilitatsiooni ja adapteerimise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1485-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

60. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine laste lühiajalise viibimise teenuse aren

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid laste lühiajalise viibimise teenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 1486-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2008

61. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 576 „Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ...

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1487.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

62. Konkursi «Narva linna kaunis kodu» alalise hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Teha parandused, ainult ametinimetused.
Võtta vastu määrus nr 1488.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

63. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 17 „Narva linna kaevetööde eeskiri“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

64. Kaevetööloa taotluse vormi kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1489.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

65. Narvas Hariduse tn 16 asuva soojustrassi võtmine Linnavara- ja majandusameti bilansi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

66. Narva Linnavolikogu 27.03.2008.a määruse nr 24 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

67. Rahanõuete lootusetuks tunnistamine ja lootusetute rahanõuete mahakandmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

68. Linnavara võõrandamine (1/2 osa kinnistust aadressil 4. Paemurru 15, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

69. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1492-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

70. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

71. Narva Linnavalitsuse 22.10.08 korralduse nr 1364-k „Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17C)” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1494-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

72. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

73. Eelläbirääkimiste pakkumise tulemuste kinnitamine (Jäähall, Narvas 26.Juuli 4)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

74. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

75. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

76. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1497-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

77. Transpordivoolu korraldamise ja järjekorra tagamise kord.

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Linnakantselei nõunikku õigusküsimustes Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

78. Narva LVK 30.10.2003 määruse nr 53/23 muutmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pjotr Nyakk

Narva LV 30.10.2003 määruse nr 53/23 "Narva linna omavalitsuse ametiasutuste ametnike palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Linnakantselei nõunikku õigusküsimustes Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

79. Volituse andmine hankelepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Volituse andmine hankelepingu sõlmimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1498-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2008

80. Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linnale sotsiaalmajutusüksusele sobivate ruumide rentimiseks riigi

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linnale sotsiaalmajutusüksusele sobivate ruumide rentimiseks riigihanke dokumentatsiooni kinnitamine” eelnõu esitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 14
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008

81. Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linnale sobivate ruumide üürimine hooldekodu vajadusteks " dokumen

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linnale hooldekodule sobivate ruumide rentimiseks riigihanke dokumentatsiooni kinnitamine” eelnõu esitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 14
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2008